Koupit nebo nekoupit ČOV a „Obchvatný kanál“?

Koupit nebo nekoupit ČOV a „Obchvatný kanál“? Před takovým rozhodnutím stojí nyní zastupitelstvo města, ačkoliv již v březnu 2019 schválilo těsnou většinou nabídku koupě, za věřiteli požadovanou cenu 180/50 mil korun za obojí. Pro ověření správnosti postupu, zadalo vedení města právní posouzení transakce odborné firmě. Výsledek v režimu přísného utajení mají výhradně zastupitelé města krátce k posouzení, včetně […]

V Českém Krumlově začíná revitalizace náměstíčka na sídlišti Za Nádražím [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Centrální prostranství na sídlišti Za Nádražím v Českém Krumlově projde zásadní obnovou. Vznikne zde příjemné místo s posezením pod akáty a prostor, kde se díky novému vyvýšenému pódiu budou moci konat menší kulturní a společenské akce. Stavební práce začnou už příští týden a potrvají do konce léta. Dožité betonové chodníky se zarůstající trávou, rozbitý a nefunkční bazének, […]

Nový chodník, opěrná zeď, parkoviště. Český Krumlov dokončil několik rekonstrukcí, hotová je i první část cyklostezky [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Město Český Krumlov dokončilo v poslední době řadu investičních akcí. Jedná se o rekonstrukce parkovacích ploch, chodníku i rozsáhlé opěrné zdi. V provozu je i nový úsek cyklostezky vedoucí od autobusové zastávky na Špičáku podél Jelení zahrady do Nových Dobrkovic. Opěrná zeď na třídě Míru V rozmezí tří let se postupně opravila horní část opěrné zdi na […]

Město Český Krumlov dokončilo rozsáhlou rekonstrukci Nových Dobrkovic [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Nové Dobrkovice, městská část Českého Krumlova, prošly rozsáhlou rekonstrukcí inženýrských sítí a komunikací. V jedné z nejnáročnějších investičních akcí, kterou město Český Krumlov v posledních letech připravilo, byla vybudována nová kanalizace, vodovod, čerpací stanice odpadních vod, opěrné zídky a nové veřejné osvětlení a byly provedeny opravy komunikací. Vodovodní řad z 50. let, opěrné zdi a komunikace v […]

Třída Míru v Českém Krumlově je po rekonstrukci bezpečnější pro chodce [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Město Český Krumlov dokončilo rekonstrukci části místní komunikace na třídě Míru v lokalitě Nádražní Předměstí. Rekonstrukcí chodníků, přechodů i veřejného osvětlení došlo k úpravětechnických a bezpečnostních parametrů komunikace, což podstatně zvyšuje bezpečnost dopravy pro pěší. Projekt rekonstrukce třídy Míru zahrnoval opravu chodníků od železniční stanice, přes křižovatku s ulicí Na Svahu, až ke křižovatce s […]

Změněné podmínky dotace jasně stanovují: Pozemky u autobusového nádraží má vlastnit Českokrumlovský rozvojový fond [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Na rekonstrukci autobusového nádraží získal Českokrumlovský rozvojový fond (dále ČKRF) státní dotaci 42,5 milionu korun. Nově opravené dotační podmínky nyní vyžadují povinnost ČKRF mít ve svém majetku pozemky u nádraží, které nyní patří městu Český Krumlov. Pokud by město pozemky nepřevedlo, může ČKRF o dotaci přijít. Pozemky u autobusového nádraží, které vlastní město Český Krumlov, […]

Na návrhu revitalizace náměstíčka na sídlišti Za Nádražím se podíleli sami obyvatelé [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Vytvořit příjemné prostředí pro obyvatele je hlavním cílem návrhu úprav prostoru náměstí na sídlišti Za Nádražím v Českém Krumlově. Projekt vznikal za účasti obyvatel sídliště, kteří v květnu na veřejném projednání debatovali o tom, jak by mohl tento prostor vypadat. Zpracovaný návrh teď mohou do poloviny srpna připomínkovat. Zachovat sochu „Rodiny“, vytvořit vodní prvky, přidat lavičky, nebo […]

Český Krumlov řeší, co s dosluhujícím plaveckým bazénem [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Dlouhodobým tématem, jež hýbe Českým Krumlovem, je absence venkovního bazénu, po kterém touží mnoho místních obyvatel. Venkovní koupaliště však nelze vybudovat za situace, kdy je třeba řešit krytý bazén, který se blíží konci své životnosti. Varianty, jak s rekonstrukcí bazénu naložit, předkládá nová studie proveditelnosti, kterou město nechalo zpracovat. Stejně jako autobusové nádraží, tak i […]

Veřejná debata k přípravě revitalizace náměstíčka Za Nádražím v úterý 29. května

Město Český Krumlov srdečně zve obyvatele nádražního sídliště na setkání k přípravě projektu revitalizace náměstíčka Za Nádražím. V úterý 29. května 2018 v 17.00 hodin se uskuteční na náměstíčku veřejná debata s architektem Jaromírem Kročákem, který bude revitalizaci tohoto ústředního sídlištního veřejného prostoru pro město připravovat a projektovat. „Budeme rádi, když obyvatelé přijdou se svými […]

Jak probíhá zimní údržba komunikací v Českém Krumlově?

Informuje o tom Městský úřad: Komunikace se rozdělují pro účely zimní údržby podle stupně důležitosti, při jejich určení se přihlíží zejména k intenzitě dopravy, vedení tras veřejné hromadné dopravy, dopravnímu významu komunikace, stavebnímu a dopravně-technickému stavu komunikace. Zimní údržbu zabezpečují Služby města Český Krumlov s.r.o., které dle potřeby a aktuální meteorologické situace také zajišťují nepřetržitou […]

V Praze spadla lávka. Města kontrolují stav mostů. Jak je na tom Český Krumlov?

Pád lávky v pražské Troji, po které denně přejdou do parku Stromovka a zpět stovky lidí, vyvolal v celé republice otázky nad tím, jaký je stav mostních konstrukcí. Českým Krumlovem se minuliosti prohnala několikrát velká voda, a nějvíce škody právě také na mostech napáchala největší povodeň v roce 2002. Krumlováci zjistili, jak je na tom […]