logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

V Praze spadla lávka. Města kontrolují stav mostů. Jak je na tom Český Krumlov?

Pád lávky v pražské Troji, po které denně přejdou do parku Stromovka a zpět stovky lidí, vyvolal v celé republice otázky nad tím, jaký je stav mostních konstrukcí. Českým Krumlovem se minuliosti prohnala několikrát velká voda, a nějvíce škody právě také na mostech napáchala největší povodeň v roce 2002. Krumlováci zjistili, jak je na tom současný stav mostů. „Periodicky se provádí běžné, hlavní a mimořádné prohlídky podle § 8 „Prohlídky mostních objektů“ Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, a podle ČSN 73 6221 „Prohlídky mostů pozemních komunikací“,“ vysvětlila redakci mluvčí města Petra Nestávalová. Město Český Krumlov spravuje celkem 23 mostních objektů, z toho patnáct mostů včetně dvou mostních provizorií. Dále osm lávek pro pěší. „Na jejich opravy a údržbu je ročně vyčleněna částka přibližně ve výši jednoho milionu korun,“ doplnila mluvčí. Na základě doporučení z mimořádné prohlídky mostu Dr. Edvarda Beneše byl v srpnu 2017 proveden diagnostický průzkum tohoto mostu a dále byl zpracován znalecký posudek na posouzení stavebně technického stavu Lazebnického mostu z důvodu zjištění přítomnosti dřevokazné houby na dřevěných částech mostu. V nejbližší době je, podle města, nué zahájit přípravné práce na rekonstrukci lávky pro pěší přes Polečnici v Jelení zahradě. Město ale také spravuje dvě mostní provizoria u pivovaru přes Vltavu a u sportovní haly na Chvalšinské ulici přes Polečnici. „V blízké budoucnosti je třeba rozhodnout i o dalším způsobu, jakým by případně mohlo dojít k jejich náhradě stabilní mostní konstrukcí,“ doplnila Petra Nestávalová s tím, že v současné době jsou vyčleněny finanční prostředky na zahájení přípravných prací pro zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci lávky přes Polečnici a rekonstrukci mostu Dr. Edvarda Beneše.

(BoJ)