logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

V Českém Krumlově začíná revitalizace náměstíčka na sídlišti Za Nádražím [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Centrální prostranství na sídlišti Za Nádražím v Českém Krumlově projde zásadní obnovou. Vznikne zde příjemné místo s posezením pod akáty a prostor, kde se díky novému vyvýšenému pódiu budou moci konat menší kulturní a společenské akce. Stavební práce začnou už příští týden a potrvají do konce léta.
Dožité betonové chodníky se zarůstající trávou, rozbitý a nefunkční bazének, absence stínu při rozpáleném slunci a celkově neutěšený vzhled, takový je současný stav náměstíčka na sídlišti Za Nádražím v Českém Krumlově. To se ale brzy změní, už příští týden se sem přesune stavební technika a začne se s kompletní revitalizací.
„Projekt byl vypracován známým českobudějovickým ateliérem Kročák – architekt. K návrhu se následně vyjádřili i obyvatelé sídliště, kteří si v místě přáli stromky, lavičky i zachování stávající sochy. Věříme, že v brzké době tu vznikne příjemný prostor, kde se budou lidé rádi potkávat,“ uvádí k plánované rekonstrukci místostarosta Josef Hermann
Povrchy na ploše náměstí nahradí dlažba z přírodního kamene. Tím se výrazně zlepší mikroklima parteru sídliště a dojde i k většímu zadržení dešťové vody v místě. Stávající socha „Rodiny“ od akademického sochaře Stanislava Zadražila se zrenovuje a umístí se na stejné místo na nový podstavec ze žuly. Atmosféru prostoru dotvoří vyvýšené podium, které bude sloužit při nejrůznějších kulturních a společenských akcích, nebo jen jako posezení.
„Vysadí se zde šest vzrostlých akátů, které v létě poskytnou tolik žádaný stín. Náměstíčko samozřejmě doplní posezení, pítko s pitnou vodou, odpadkové koše a kolostavy. Celý prostor bude také nově osvětlen, a to jak plocha náměstí, tak i menším osvětlením u posezení a sochy,“ doplňuje místostarosta.  
Novými úpravami plochy náměstí se odstraní bariéry pro chodce, pro lidi pohybující se na vozíku i nevidomé, v prostoru části sídliště budou také upravena místa pro přecházení pro bezpečný pohyb chodců, která doplní signální a varovné pásy.
Stavební práce začnou v pondělí 8. června 2020 a potrvají do konce tohoto léta. Staveniště bude oploceno provizorním plotem s informačními tabulemi s vyznačením zákazu vstupu. Do obchodů, do kterých se vchází z náměstíčka bude zajištěn vstup včetně bezbariérové obchozí trasy. Práce bude provádět stavební firma POstavPO s.r.o. Cena za revitalizaci náměstíčka je vyčíslena na šest milionů korun.
V návaznosti na tuto revitalizaci připravuje město další úpravy bezprostředního okolí náměstíčka, tj. parku a komunikací včetně řešení parkování. V konečné podobě by se tato lokalita měla stát příjemným prostředím se zelení, městským mobiliářem, s parterem s bezbariérovým a bezpečným provozem s veřejným osvětlením.