logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Koupit nebo nekoupit ČOV a „Obchvatný kanál“?

Koupit nebo nekoupit ČOV a „Obchvatný kanál“?
Před takovým rozhodnutím stojí nyní zastupitelstvo města, ačkoliv již v březnu 2019 schválilo těsnou většinou nabídku koupě, za věřiteli požadovanou cenu 180/50 mil korun za obojí.
Pro ověření správnosti postupu, zadalo vedení města právní posouzení transakce odborné firmě. Výsledek v režimu přísného utajení mají výhradně zastupitelé města krátce k posouzení, včetně postupně doplňovaných různých scénářů a kalkulací stočného. Tedy dopadů do ceny pro občany a podniky na území města a možná i dotčených jako je „papírna Větřní“, která podle informací dosud dlouhodobě za čištění neplatí a města Větřní. To však z materiálů moc zřejmé není.
Doporučení odborné firmy, vzhledem k ojedinělosti záměru v podmínkách České republiky /o městě nemluvě/ jsou taková, že k reálnému posouzení transakce je nutno další hlubší právní i ekonomické analýzy. Odborná analýza zároveň doporučuje zpracování nového znaleckého posudku na zpracování ocenění majetkové podstaty závodu ČOV a zároveň upozorňuje, že zpracovatel neměl k dispozici úplné podklady pro posouzení hodnoty „kanálu“. Materiál dále upozorňuje na řadu dalších nesrovnalostí, jako například nemožnost posouzení rozsahu závazkových práv a dalších. Dále upozorňuje na celou řadu rizik, jako například ztížené provozování stávajícího provozu při výpadku průmyslových odpadních vod z papírny Větřní, a celou řadu dalších.
Zarážející skutečností je, že důvodová zpráva pro zastupitelstvo tento soubor doporučení a rizik vůbec nezmiňuje.
Pokud si někdo ze zodpovědných zastupitelů dá práci s analýzou předložených materiálů musí logicky dojít k závěru ,že za těchto podmínek nelze zodpovědně rozhodnout o takové v ČR ojedinělé transakci. Už jen proto že, například uvedený současný věřitel je několikrát převedená firma s jedním majitelem, který však není tím, se kterým vedení města jednalo, a akceptovalo jeho požadavek na výši ceny. Pouhé rozklíčení obchodního rejstříku to rychle vyjeví.
Zastupitelé také postupně obdrželi několik kalkulací podle jednotlivých scénářů zpracovaných odbornou firmou.
Scénáře podle zadání posuzují jak se může vyvíjet cena stočného v případě , že město koupí ČOV a Kanál, bude podle pravidel vytvářet fond obnovy a generovat prostředky pro nutné investice v nebližších letech. Tyto kalkulace a scénáře v posledních dnech měly několik změn. Pro posouzení by měli zastupitelé mít k dispozici odpovědi na řadu otázek. Proč například kalkulace scénáře provozu ČOV vlastními silami města má uvedený kalkulační zisk skokově z 7,25 Kč na 13,81 Kč , a tedy predikované zvýšení ceny za čištění o 6,30 kč  a v případě doporučovaného scénáře externím provozovatelem je uveden kalkulační zisk skokově z 7,25 kč na 0 kč ? a nakonec u třetího scénáře -externího vlastníka a provozovatele je kalkulační zisk zvýšen extrémně z 7,25 na 26.77 Kč! Přičemž tabulka uvádějící možnosti započítání kalkulačního zisku podle jednotlivých scénářů se v porovnání liší minimálně.
Snad jediný relevantní údaj pro srozumitelnost je tabulka „Dopady scénáře  1 do stočného pro koncové producenty odpadních vod v Českém Krumlově“.  Z té je zřetelný nárůst ceny stočného o cca 25,-Kč za m3 při započtení splátek úvěru i potřebného zvýšení nájemného na program obnovy.
Naprosto nepochopitelné je, že důvodová zpráva pro rozhodování zastupitelstva tyto skutečnosti neuvádí. Proto se domnívám, že v současném stavu a objemu relevantních informací je koupě za nabízenou cenu nemožná a nehlasovatelná. 
Zejména existuje – li odborné posouzení zpracované dlouholetými odborníky v oboru cenotvorby a technologie vodárenství , které odhaduje cenu nepoměrně nižší a podle mého názoru relevantní. Pokud však zastupitelstvo má rozhodovat v atmosféře strachu že si někdo koupí ČOV a Kanál na byznys ,pak  se taková obskurní argumentace ocitá mimo realitu.
A jediný s výhradami srovnatelný případ ČOV Dvůr Králové již skončil pravomocným rozhodnutím soudu ,že město mělo pravdu v případě nesprávné kalkulaci vlastníka a nakonec došlo k prodeji za relevantní cenu 120 mil Kč.
Rozhodnutí  o koupi takového majetku a tím historicky nejvyššími jednorázovými výdaji z rozpočtu města s dopady na konečného uživatele,by podle mého názoru měla předcházet důkladnější diskuse, včetně veřejnosti a hlavně by měla přinést odpovědi na řadu otázek které jsem ani ještě neuvedl. Například dopady scénáře-výpadek příjmů od papírny a města Větřní?
Antonín Princ
Autor je bývalý starosta Českého Krumlova a současný předseda Jihočeského vodárenského svazu.