logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Změněné podmínky dotace jasně stanovují: Pozemky u autobusového nádraží má vlastnit Českokrumlovský rozvojový fond [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Na rekonstrukci autobusového nádraží získal Českokrumlovský rozvojový fond (dále ČKRF) státní dotaci 42,5 milionu korun. Nově opravené dotační podmínky nyní vyžadují povinnost ČKRF mít ve svém majetku pozemky u nádraží, které nyní patří městu Český Krumlov. Pokud by město pozemky nepřevedlo, může ČKRF o dotaci přijít.

Pozemky u autobusového nádraží, které vlastní město Český Krumlov, je třeba převést na příjemce státní dotace, tedy do majetku městské společnosti Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r.o. Ta zajišťuje pro město rekonstrukci nádraží. „Převod je nutný pro dodržení aktuálních dotačních podmínek, které stanovují, že příjemce dotace musí mít ve svém majetku pozemky, na kterých probíhá rekonstrukce autobusového nádraží,“ uvádí starosta Dalibor Carda.

Na rekonstrukci autobusového nádraží získal ČKRF dotaci 42,5 milionu korun. Dle platných podmínek poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, musí investor (městská společnost ČKRF) předložit listiny osvědčující vlastnické právo k těmto nemovitostem spolu s první Zprávou o udržitelnosti projektu. Českokrumlovský rozvojový fond je společnost stoprocentně vlastněná městem, její aktivity kontroluje dozorčí rada a valná hromada. Členové valné hromady jsou radní města Český Krumlov. S veškerými zásadními rozhodnutími navíc ČKRF seznamuje Zastupitelstvo města Český Krumlov. Převod ploch autobusového nádraží z majetku města do městské společnosti ČKRF je tedy bezpečným a odůvodněným postupem. Pokud by město i v budoucnu tento formální úkon neprovedlo, ČKRF hrozí odebrání dotace.

Formální krok převedení pozemků do společnosti stoprocentně vlastněné městem měli zastupitelé projednat na zasedání 30. srpna 2018. Po řadě dezinformací, které veřejným prostorem proběhly před samotným jednáním, byl nakonec bod z projednávání stažen a o převedení majetku bude rozhodovat příští zastupitelstvo, jakmile se detailně seznámí s danou problematikou.

„Nejedná se o žádné vyvedení majetku města do cizí soukromé společnosti. Snad proto nikdo z příštích zastupitelů nedopustí, aby Český Krumlov přišel o dotační peníze v řádech desítek milionů,“ dodal starosta a pokračoval: „Vzhledem k tomu, že zastupitelé souhlasili, aby žádost o dotaci zpracovala městská společnost ČKRF, která nakonec s žádostí i uspěla, věřím, že schválení převodu pozemků, a tím dodržení nových pravidel dotace, bude pro zastupitelstvo logickým krokem. Mrzí mne, že v rámci předvolební kampaně si některá uskupení a politická hnutí snaží na vykonstruované kauze plné zkreslených informací získat popularitu a pozornost veřejnosti. Takový počin je však krátkozraký, ale bohužel s nenahraditelnými následky v případě odebrání dotace.“