Město Český Krumlov podepsalo smlouvu ke koupi čistírny odpadních vod [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Starosta Českého Krumlova a insolvenční správce čistírny odpadních vod včera podepsali smlouvu ke koupi čistírny. Během dvou týdnů tak čistírna přejde do majetku města. Za čistírnu a obchvatný kanál zaplatí město celkem 210 milionů korun. Koupi Čistírny odpadních vod Český Krumlov (dále jen ČOV) a obchvatného kanálu schválilo na konci června zastupitelstvo města. O jejich […]

Koupit nebo nekoupit ČOV a „Obchvatný kanál“?

Koupit nebo nekoupit ČOV a „Obchvatný kanál“? Před takovým rozhodnutím stojí nyní zastupitelstvo města, ačkoliv již v březnu 2019 schválilo těsnou většinou nabídku koupě, za věřiteli požadovanou cenu 180/50 mil korun za obojí. Pro ověření správnosti postupu, zadalo vedení města právní posouzení transakce odborné firmě. Výsledek v režimu přísného utajení mají výhradně zastupitelé města krátce k posouzení, včetně […]

K tématu nákupu čistírny odpadních vod

Aktuálně se v Českém Krumlově vedou diskuse spojené s nápadem části členů zastupitelstva města koupit čistírnu odpadních vod v Rozsypu, aby se město zbavilo do budoucna s problémem čistění odpadních vod. Zásadním bodem diskuse je cena za jakou se má areál čistírny koupit. O té jedná vedení radnice s jedním z klíčových věřitelů Tomášem Pitrem, který ji městu […]

Povídání o čističce a fajnym chłopakovi

Současným tématem, o němž se v Českém Krumlově hovoří před jednáním zastupitelstva, na něm i po něm, a samozřejmě taky u piva   v hospodách, se stala čistírna odpadních vod (ČOV). Řeči se vedou hlavně o tom, co s ní bude dál, kdo ji koupí a za kolik. Zaslechl jsem, že se snad i na to […]

Český Krumlov podává nabídku na odkoupení čističky odpadních vod a obchvatného kanálu za 230 milionů korun

Krumlovské zastupitelstvo schválilo ve čtvrtek 28. března podání nabídky na odkoupení čistírny odpadních vod a obchvatného kanálu za 230 milionů korun. Pokud protistrana, kterou jsou insolvenční správci ČOV a Jihočeských papíren Větřní nabidku akceptují, vedení města začne pracovat na přípravě smluvní dokumentace a zajištění financování, které bude čerpáno z úvěru. Vedení města si dalo za […]

Připomínky opozičních zastupitelů k materiálu zastupitelstva o koupi ČOV [DOKUMENT]

Dobrý den, zasíláme za opoziční zastupitele města Český Krumlov připomínky k projednávanému bodu – koupě ČOV Český Krumlov. Předem upozorňujeme na to, že materiál je připravený nedůsledně, tendenčně, narychlo a neposkytuje zastupitelům, kteří se mají rozhodnoutn o takto obrovské investici, dostatek informací pro jejich rozhodnutí. Rizika a nedostatky materiálu, která žádáme odstranit: Materiál neposkytuje to […]

Vedení města stáhlo návrh na nabídku na koupi čističky a obchvatného kanálu. Zastupitelé projednají téma znovu v únoru

Čistička stávající nebo nová? Za jakou cenu? A co s obchvatným kanálem? Dlouho očekávané třaskavé lednové jednání zastupitelů Českého Krumlova, jehož pátým bodem byl návrh na koupi čistírny odpadních vod a obchvatného kanálu, bylo nakonec souhrnem informací k problematice a výzvou zastupitelům k zaslání připomínek pro zpracování pro další jednání v únoru. Před jednáním se na veřejnost dostaly neveřejné […]