logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Město Český Krumlov podepsalo smlouvu ke koupi čistírny odpadních vod [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Starosta Českého Krumlova a insolvenční správce čistírny odpadních vod včera podepsali smlouvu ke koupi čistírny. Během dvou týdnů tak čistírna přejde do majetku města. Za čistírnu a obchvatný kanál zaplatí město celkem 210 milionů korun.
Koupi Čistírny odpadních vod Český Krumlov (dále jen ČOV) a obchvatného kanálu schválilo na konci června zastupitelstvo města. O jejich vlastnictví město usilovalo několik let, neboť společnosti, které je vlastnily, jsou v současné době v konkurzu. To byl pro město poměrně velmi rizikový stav jak z hlediska budoucího bezproblémového zajištění odvádění a čištění odpadních vod, ta k z hlediska vývoje cen stočného pro místní obyvatele a podnikatele
„Získání ČOV a obchvatného kanálu do majetku města bylo tak prakticky jedinou možností, jak trvale zajistit kontrolovatelnou udržitelnost majetkových a provozních vztahů, jež jsou pro naplnění potřeb města nezbytnou podmínkou,“ uvádí starosta Dalibor Carda.

Ve středu 7. října 2020 pak došlo mezi starostou a s insolvenčním správcem čistírny Lukášem Vlašaným k podpisu kupní smlouvy. „Na základě podpisu si nyní město ještě opětovně prověří stav čistírny odpadních vod a následně dojde ke společnému podpisu prohlášení, které bude podkladem pro banku pro uvolnění finančních prostředků,“ uvádí insolvenční správce čistírny Lukáš Vlašaný.
Na koupi čistírny a odpadního kanálu za 210 milionů korun si město vzalo úvěr. „Kolem dvacátého října dojde k převodu peněz na insolvenční správce tak, aby byla transakce vyrovnána finančně a dojde k předání ČOV a současně s tím dojde k předání i obchvatného kanálu,“ vysvětluje starosta.  
Problematikou ČOV se zastupitelstvo intenzivně zabývalo poslední dva roky, nabídku z loňského roku odkoupit čistírnu za 180 milionů korun nakonec město v důsledku finančních ztrát po koronaviru snížilo na 160 milionů korun, nabídka 50 milionů za obchvatný kanál zůstala stejná.
Transakci pořízení ČOV nejnověji posoudila poradenská společnost Deloitte Legal, jejímž úkolem bylo zhodnotit výhodnost celého obchodu pro město a posoudit potenciální rizika. Výsledky studie hovořily o výhodnosti koupě stávající ČOV, namísto vybudování zcela nové, které by trvalo řadu let, podstatně by omezilo dopravu ve městě a obtížné by bylo i případné budoucí navyšování kapacity.
Závěrem posudku bylo, že koupě ČOV je variantou s nejnižšími náklady pro město, a proto z tohoto pohledu a s odkazem na znalecký posudek o ceně závodu a obchvatného kanálu je jejich společná koupě výhodná.
„Koupí ČOV město nepřevezme žádné její dosavadní dluhy, stávající zaměstnanci přejdou pod město, resp. pod společnost ČEVAK, která v současné době provozuje městu vodovody a kanalizace,“ dodává starosta. „ČEVAK bude čistírnu i s kanálem provozovat do doby výběru vítěze vzešlého z připravovaného koncesního řízení na provozovatele vodovodů a kanalizací včetně ČOV a kanálu.
Současný stav čistírny a kanálu
Stávající ČOV splňuje předepsané požadavky na čistotu vypouštěných odpadních vod a z minulosti je ověřené, že si umí poradit i při výpadku průmyslových odpadních vod ze závodu JIP Papírny Větřní.
ČOV je naddimenzovaná, nevyužívá se ani se nebude využívat její plná kapacita, nebude tedy třeba ji v plném rozsahu obnovovat, má však díky tomu velkou rezervu pro zadržování přívalových přítoků a chrání tak životní prostředí. V areálu ČOV je také dostatečné množství volného území pro řešení nových legislativních požadavků na čištění odpadních vod.
Majetek ČOV je samozřejmě do značné míry opotřebený, ovšem provozuschopný. V následujících letech město počítá s rekonstrukcí vybraných prvků, aby se snížilo riziko poruchy. Obchvatný kanál je v provozuschopném stavu a nevykazuje nutnost okamžitých investic, nicméně v dohledné době bude nutné provést dílčí opravy. Nutné investice do ČOV a obchvatného kanálu se pohybují v řádu pěti až šesti milionů korun.
Financování pořízení čistírny, vliv koupě na stočné
Na koupi ČOV a obchvatného kanálu si město vzalo úvěr. Návratnost úvěru (splacení jistiny a úroku) budou v plné výši zajišťovat příjmy z nájemného za pronájem ČOV a kanálu. Během 15 let splácení úvěru nájemné vygeneruje i prostředky na obnovu čistírny.
Koupě ČOV by měla zvýšit vodné a stočné o cca 10 korun za m3 (nyní 78,86 Kč/m3), cena se ale dostane na celorepublikový průměr, který je 91,68 Kč/m3. Nejvyšší cena vody je v současnosti uplatňovaná Frýdlantskou vodárenskou společností – 121,15 Kč/m3. V jižních Čechách je z okresních měst voda nejdražší v působnosti Vodárenské společnosti Táborsko – 101,88 Kč/m3, dále ve Strakonicích – 99,16 Kč/m3, nejlevnější v Jindřichově Hradci – 73,24 Kč/m3 a v Českých Budějovicích – 76,51 Kč/m3.