logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Čtvrtý ročník participativního rozpočtu v Českém Krumlově představuje projekty, které postupují do hlasování [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Jednadvacet nápadů od obyvatel, které obdržela krumlovská radnice v rámci čtvrtého ročníku participativního rozpočtu, postupuje do finálového výběru. O vítězných projektech, které se budou realizovat příští rok, rozhodnou Krumlováci v listopadovém hlasování.
Do čtvrtého ročníku participativního rozpočtu, ve kterém předkládají sami obyvatelé své nápady, čím vylepšit okolí svých domovů, přišlo čtyřicet pět námětů. Z návrhů následně odborná komise vybrala 21 projektů, které splňují podmínky participativního rozpočtu a postupují tak do hlasování, ve kterém obyvatelé Krumlova rozhodnou, jaké projekty se v příštím roce zrealizují.„Letošní ročník překvapil množstvím různorodých námětů od sousedských slavností, po umístění pamětních kamenů až po vybudování parkourového hřiště. V předchozích letech převládaly zejména návrhy na rozšíření, nebo vylepšení dětských hřišť,“ uvádí starosta Dalibor Carda.
Čtvrtý ročník s sebou nese řadu změn, určený milion korun se už nerozděluje do jednotlivých městských částí, ale platí pro město jako celek. Obyvatelé tak mohli v rámci celého území města navrhnout větší a dražší projekty než v předchozích letech. Stejně tak se změní i hlasování, Krumlováci budou moci hlasovat o všech předložených projektech, tedy nejen o těch, které se nachází v části města, kde mají trvalý pobyt. Další změnou oproti předchozím ročníkům je možnost hlasovat až pro tři libovolné návrhy.
Pro vítězné projekty tedy bude pravděpodobně potřebné větší množství hlasů a město tak očekává zvýšení aktivity navrhovatelů a zapojení většího množství občanů. Realizovány budou projekty dle pořadí z hlasování až do vyčerpání množství prostředků co nejvíce se blížícímu přidělenému milionu korun, šanci uspět tedy mají projekty velké, střední i ty nejmenší. 
Tři, dva, jedna, předkladatelé do toho!
Aktuálně přichází prostor i pro samotné předkladatele. Je v jejich zájmu, aby motivovali sousedy k hlasování pro jejich konkrétní projekt. „Jednou věcí je projekt navrhnout, ale předkladatelé také musí zvládnout nadchnout i své sousedy, aby pro něj hlasovali,“ vysvětluje jeden z principů participativního rozpočtu starosta. Město samozřejmě projekty propaguje a podporuje navrhovatele, ale podstatná část je v rukou právě samotných předkladatelů.
Elektronické hlasování bude spuštěno 1. listopadu a potrvá do 15. listopadu 2020 na www.rozpocet.KrumlovSobe.cz.
Projekty, pravidla a podrobnější informace k participativnímu rozpočtu jsou k dispozici na www.rozpocet.KrumlovSobe.cz.
Co s nepostupujícími projekty?
Ne všechny neúspěšné projekty jsou odsouzeny k zániku. Přestože některé návrhy nesplňovaly podmínky participativního rozpočtu, např. doba jejich realizovatelnosti je delší než jeden rok, či náklady přesahují milion korun, město s nimi i tak do budoucnosti počítá v rámci dalších investičních aktivit. Jedná se tak např. o návrhy na rekonstrukci kašny v Široké ulici nebo zbudování druhé lávky přes Polečnici v Jelení zahradě.
Projekty postupující do hlasování 

 • Nasvícení vánočního stromu na Plešivci

Ozdobení vzrostlé borovice na spodním Plešivci vánočním osvětlením. Jde o frekventovanou křižovatku, kde se pohybují lidé z nejobydlenějšího sídliště. Ozdobený strom bude dělat radost dětem i dospělým od 1. adventní neděle do Tří králů.

Místo realizace: Plešivec, ulice 5. května před panelovým domem č.p. 238

Náklady: 50 000 Kč

 • Osvětlení u garáží na sídlišti Plešivec

Osazení veřejného osvětlení k cestě ke garážím na sídlišti Plešivec.

Místo realizace: u garáží na Plešivci u ulic Zvonková a Luční.

Náklady: 490 000 Kč

 • Veřejné osvětlení na hrázi Hornobránského rybníka

Realizace projektu veřejného osvětlení kolem Hornobránského rybníka je navrhováno za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany osob, soukromého či veřejného majetku v dosud neosvětleném prostranství.

Místo realizace: hlavní hráz Hornobránského rybníka od restaurace „Na Hrázi“ k ulici Křížová u Nových domovů

Náklady: 400 000 Kč

 • Úprava povrchu parkovací plochy Za Nádražím

V ulici Za Nádražím, za domem č.p. 252 se nachází plocha na parkování, která je určena obyvatelům domu č.p. 252, ale může být využita i pro obyvatele domů č.p. 210–213 a 241. V neposlední řadě na tomto místě parkují i majitelé přilehlých zahrádek. Stav a velikost plochy již kvalitativně neodpovídá současným potřebám. Cílem projektu je především zpevnění míst na okrajové části plochy, pokládka vhodného materiálu a hledání možností pro rozšíření této plochy o další parkovací místa.

Místo realizace: ulice Za Nádražím, parc. č. 1519/6

Náklady: 300 000 Kč

 • Adventní neděle na třídě Míru

Setkání občanů části města Za Nádražím v rámci adventních nedělních večerů.

Místo realizace: třída Míru 26

Náklady: 5 000 Kč

 • Sběr kávového lógru

Kávový lógr je organický odpad, který se dá dobře zužitkovat. Před více než rokem se aktivní Krumlovák rozhodl sbírat lógr v Českém Krumlově, aby z něj vzniklo bio hnojivo na zahradu. Shromážděný lógr z kaváren z centra města ukládá na kompost. Ten by rád využil jako hnojivo a úrodnou půdu v budoucí Komunitní zahradě. V participativním rozpočtu žádá o podporu jeho úsilí v roce 2021 a příspěvek na tuto práci. 

Místo realizace: Vnitřní město + kompost na pozemku města s přístupem občanů.

Náklady: 40 000 Kč

 • Komunitní zahrada

Nemáte vlastní zahrádku? Máme příležitost vytvořit v Českém Krumlově místo, které tu zatím není. Komunitní zahradu, ve které se můžete realizovat, pěstovat si vlastní zeleninu, bylinky, zahradní ovoce nebo květiny pro radost. Komunitní zahrada je pro každého, kdo o ni bude mít zájem.
Místo realizace: není určeno, výběr lokality a pozemku závisí na zájmu občanů z konkrétních městských čtvrtí

Náklady: 110 000 Kč

 • Lepší ochrana drobných zvířat ve městě

Předmětem podnětu je vytvořit souhrn informací ale zejména pustit se do praktických opatření, která zvířatům usnadní život mezi lidmi. Ve městě se pohybuje patrné množství divokých zvířat. Zákonem chránění ježci, obojživelníci, ptáci, ale i hmyz. Někteří zahynou z různých důvodů. Mnohdy zbytečně. Není snadné tomu vždy zabránit, ale je možné jinými způsoby zvířatům zpříjemnit pobyt.

Jedním z dílčích opatření je polep zastávek MHD a dalších velkých skleněných plochy na budovách samolepkami tak, aby byly bezpečnější a nenaráželi do nich ptáci. Součástí tohoto podnětu je výroba a umístění budek, krmítek, úkrytů, nebo drobných opatření na území města. Vytvoření metodiky a podmínek pro vytváření budek pro zpěvné ptáky, vytváření a umísťování úkrytů pro drobná divoká zvířata, nebo třeba doporučení materiálu, umístění, péče o ně.

Místo realizace: celé území města

Náklady: 50 000 Kč

 • Oprava schodiště Plešivec

Výměna dvou schodišť před hlavním vchodem domu Plešivec čp. 369. Schodiště jsou v havarijním stavu, mají rozpadající se betonové díly, vyhnuté a poškozené zábradlí, hrozí nebezpečí úrazu.

Místo realizace: na sídlišti Plešivec, u domu čp. 369

Náklady: 150 000 Kč

 • Projektová dokumentace pro okružní křižovatku na návsi v Domoradicích

V roce 2017 v rámci 1. ročníku participativního rozpočtu zvítězil v Domoradicích záměr na zhotovení studie proveditelnosti okružní křižovatky v ul. Domoradická. Dalším krokem a zároveň projektem do 4. ročníku participativního rozpočtu je zhotovení projektové dokumentace.

Místo realizace: Domoradice náves, ulice Domoradická

Náklady: 250 000 Kč

 • Pamětní kámen na návsi v Domoradicích

U příležitosti výročí 100 let založení Československa byla na návsi v Domoradicích vysazena lípa. Dočasně je označena pouze dřevěnou tabulkou. Aby byla tato událost důstojně označena pro další generace, je v tomto projektu navrženo osazení pamětního kamene.

Místo realizace: Domoradice náves

Náklady: 15 000 Kč

 • Parkourové hřiště

Zájem o parkour narůstá mezi mládeží geometrickou řadou a od chvíle, kdy se stal parkour olympijským sportem, zájem o tuto aktivitu ještě vzrostl. Na území Českého Krumlova takové hřiště není.

Místo realizace: sídliště Mír – 219/119 vedle stávající multifunkční arény

Náklady: 800 000 Kč

 • Sousedská slavnost Za Tiskárnou

Letní odpoledně-večerní posezení pro obyvatele ulice s občerstvením.

Místo realizace: travnaté prostranství naproti tiskárně (čp. 491/3)

Náklady: 4 000 Kč

 • Skrytý, mizející Český Krumlov

Zachycení centra vylidněného města, jeho hospod, a především místní lidí v nich prostřednictvím fotografií. Kvalitní fotografie spojené s příběhy lidí a s místy, která se mění a zanikají.

Místo realizace: výstava v historickém centru se zaměřením na hlavní meandr řeky Vltavy na pozemcích města, případně po dohodě a souhlasu s vlastníkem nemovitostí

Náklady: 250 000 Kč

 • Paměť místa – „DUBČEK SVOBODA“ na Plešivci

Konzervace historického nápisu „DUBČEK SVOBODA“ jako politické paměti města. V širším kontextu jako vrstvu nedávné historie, na kterou by se nemělo zapomenout. Stopy a doklady občanské politické angažovanosti jsou dědictvím, které vybízí k zamyšlení. Jsou jen jinou formou informační tabule nebo památníku.

Místo realizace: vodní nádrž na Plešiveckém náměstí, jižní část parcely 1288/9

Náklady: 40 000 Kč

 • Stín na náměstí Svornosti

Ve stínu se bude sedět lépe, než když tam žádný není. Jak stínu na náměstí docílit? Umístěním (mobilní) zeleně a tím zpříjemnit pobyt na náměstí.

Místo realizace: náměstí Svornosti

Náklady: 100 000 Kč

 • Stolpersteine – Kameny zmizelých

Stolpersteine, doslova „kameny, o které je třeba klopýtnout“ (pohledem), jsou dlažební kostky s mosazným povrchem, vsazené do chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického režimu. V Evropě jsou jich položeny desítky tisíc.

Položení Stolpersteine v Českém Krumlově má připomínat jeho německou minulost, židovskou komunitu a vůbec otevírat otázky 20. století.

Rodina Spiro měla mimo jiné velký vliv na rozvoj regionu. Jejich přičiněním se scelila místní židovská obec, vystavěla synagoga a v neposlední řadě velice lidsky pečovali o své zaměstnance v papírnách Větřní. Pro svůj židovský původ ale museli zemi opustit a nebylo jim dovoleno se do vlasti vrátit.

Místo realizace: U vstupu do zahrady vily rodiny Spiro (dnešní školky), Pod Kaštany 279, Plešivec 1344/1. Kameny zmizelých se pokládají vždy do chodníku.

Náklady: 7 000 Kč

 • Osvětlení před ZŠ Plešivec

Osazení veřejného osvětlení v prostoru před ZŠ Plešivec, a to jak v prostoru před branou u hlavního vchodu, tak i cestu ke spodnímu vchodu. V zimě chodí děti brzy ráno ke škole v podstatě po tmě. V tělocvičně bývají večer různé aktivity a v zimě tam při vyzvedávání dítěte před školou, např. z fotbalového tréninku, není vidět.

Místo realizace: prostor před ZŠ Plešivec

Náklady: 221 000 Kč

 • Rozšíření hřiště na Špičáku

Instalace dalších herních prvků na stávající hřiště na sídlišti Špičák. 

Místo realizace: prostor mezi T. G. Masaryka 115 a Špičák 121

Náklady: 160 000 Kč

 • Multifunkční herní prvek na hřišti na Plešivci

Předmětem projektu je umístění nového multifunkčního herního prvku na hřišti na Plešivci, jehož součástí bude houpačka, skluzavka, lanové mostky nebo šplhadlo. 

Místo realizace: sídliště Plešivec, u domu čp. 353

Náklady: 200 000 Kč

 • Kameny proti močení a odstranění agresivních graffiti

Procházíte-li Benátky a dobře se díváte, spatříte v mnoha rozích do zdí zazděné zídky – totiž „protimočící kameny“, které zcela dostojí svému jménu: močí-li se do takto zazděného rohu, stříká žlutá tekutina plnou silou proti pachateli; dost trapné a nepříjemné natolik, že si příště zcela jistě vyhledá jiné (oficiální) místo pro svůj úmysl.

Inspirace z tohoto města je převzata pro realizaci v Českém Krumlově, v jehož centru dochází ke znečišťování přilehlých ulic. Souvisí s tím i zničené okapy a rozbitá okna, pomalované zdi, vyryté vzkazy a neslušné výrazy na fasádách.

Místo ulice: Hradební ulice a nábřeží

Náklady: 200 000 Kč