logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

K tématu nákupu čistírny odpadních vod

Aktuálně se v Českém Krumlově vedou diskuse spojené s nápadem části členů zastupitelstva města koupit čistírnu odpadních vod v Rozsypu, aby se město zbavilo do budoucna s problémem čistění odpadních vod.
Zásadním bodem diskuse je cena za jakou se má areál čistírny koupit. O té jedná vedení radnice s jedním z klíčových věřitelů Tomášem Pitrem, který ji městu i s obchvatným kanálem nabízí za 230 milionů Kč.
Aby se mohlo mluvit o odpovídající ceně, měli by všichni zastupitelé, ale i občané města, znát odpovědi například na tyto otázky:

  1. Jaký je současný kvalitativní a kvantitativní ekvivalent odpadních vod, které mají být nyní a v budoucnu čištěny ve srovnáni s tím, pro jaké množství a kvalitu odpadních vod byla čistírna budována
  2. Jaká technické a technologické změny budou muset být provedeny, aby čistírna mohla v delším časovém horizontu obsloužit město, případně města sousední
  3. Jaké finanční prostředky by byly zapotřebí pro změnu průmyslové čistírny odpadních vod na čistění vod „komunálních“.
  4. Zda bylo provedeno cenové srovnání nákupu a rekonstrukce stávající čistírny s náklady na případnou výstavbu takové, která by v čase i s výhledem do budoucna, odpovídala potřebám města i povinnostem při ochraně životního prostředí
  5. Jaké jiné možnosti se Rozsypu nabízejí pro rozvoj města a jeho infrastruktury.

 Obavy z toho, že když město čističku nekoupí, tak bude ohrožena existence významné součásti městské infrastruktury lze vyvrátit tím, že obdobné stavby sloužící ve veřejném zájmu nelze jen tak ze systému ochrany životního prostředí vyřadit.
Navíc, když je město (?) vlastníkem stávající sítě kanalizačního vedení. Ta zůstane nezměněná, a bude vždy umožňovat napojena na koncový svod do čistírny v místě, které bude k čistícímu zařízení nejblíže. K tomu může být využit i stávající podzemní kanál mezi papírnami Větřní, a čistírnou v Rozsypu.
Je potřeba vyvrátit pochybnosti, že když město čistírnu koupí, tak posléze zjistí, že náklady na její koupi a následnou rekonstrukci pro požadovaný účel jsou nesouměřitelné s případnou stavbou čističky nové na stejném nebo jiném vhodném místě.
JUDr. František Mikeš
Autor je bývalý starosta Českého Krumlova a 1. náměstek ministra kultury.