UNESCO a setkání po 30 letech

Když jsme se nedávno potkali v Radniční ulici s prvním, porevolučním starostou města Český Krumlov ing. Janem Vondroušem, tak jsme si připomenuli, že je tomu už třicet let, kdy bylo naše město zapsáno na listinu světového historického dědictví UNESCO. Tento zápis je, víc než cokoliv jiného, závazkem, že toto historické dědictví bude zachováno i příštím […]

Odstavování nepoužívaných vozidel se stává rozmáhajícím se nešvarem

Rozmáhajícím se nešvarem, kterým je odstavování nepoužívaných vozidel na veřejném prostranství, se zabývá vedení radnic na celém území státu s různou mírou úspěšnosti. Přitom „garážování“ na veřejném prostranství určeném pro krátkodobé odstavení vozidel, je evidentním úmyslným zneužíváním veřejného majetku. Navíc se de facto opuštěný majetek může stát objektem trestné činnosti nebo svým technickým stavem může ohrožovat […]