logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Otevřený dopis: Česká pošta českým občanům nikterak neulehčuje jejich životy, přináší další komplikaci

Vážení páni senátoři,
Vážení páni poslanci,
oslovuji vás takto formálně, protože ani tento dopis nepostrádá určitou formálnost. Žiji sociálně i fyzicky mezi lidmi a protože se o mně ví, že jako člen komisí RM Český Krumlov jsem zapojen do činnosti radnice, tak se na mne lidé obrací s řadou věcí, které jim nejsou lhostejné, nebo je trápí.
Pokud máte možnost setkávat se neformálně se svými spoluobčany tak víte, že v poslední době je hodně živým tématem rušení poboček České pošty.
První místopředseda vlády oznámil velmi robustní zásah do dostupnosti té nejtradičnější veřejné služby, kterou je POŠTA. Aby pan ministr v té souvislosti přinesl alespoň nějakou pozitivní zprávu, tak sdělil, že nebudou rušeny poštovní úřady tam, kde je jenom jedna pošta, a v místech, kde bude omezován jejich počet, zůstane zachována ta, která má, mimo jiné, i nejlepší dostupnost.
A jsem u toho, co řada lidí v Českém Krumlově těžko chápe. V našem městě to bude tak, že budou zrušeny pobočky, s dobrou dostupností, kde klient nemá problém s dopravou a parkováním, a zůstane zachována pošta v místě, kde žije jenom málo stálých obyvatel, kam je zákaz vjezdu a kde je omezené nebo placené parkování.
Prostým rozumem vzato by bylo logické, ponechat poštovní úřadovny tam, kde je největší koncentrace obyvatel a kam je snadná dostupnost. Což určitě není stávající hlavní pošta v centru města. A každý nemusí rozumět argumentům, že je sídlem managementu a vedle přepážkových služeb vykonávající i další činnosti spojené s poštovní agendou a poskytující prostory pro další činnosti s poštovní agendou nesouvisející. Pokud bude realizován záměr sdělený ministrem vnitra, tak se do této budovy bude muset přesunout klientela z míst, kde sídlí více než dvě třetiny obyvatel města. Jaký to bude mít vliv na prostorové možnosti tohoto objektu a na komfort klientů, je asi vedení pošty známo. Jaký to bude mít vliv na dopravní obslužnost v historickém jádru města, je asi zase známo vedení radnice.
Takže hlavním důvodem pro zachování budovy v centru města jako jediné pobočky České pošty v okresním městě Český Krumlov jsou kanceláře jejího vedení a kanceláře pro výkon „nepřepážkových služeb“. Už méně se mluví o tom, jaké úspory připravované změny přinesou. Zda to budou jenom úspory odchodem pracovníků na přepážkách, nebo se to tako dotkne oblasti řízení a administrativy. Zda budou připravované změny na jedné straně znamenat opuštění stávajících prostor, aby na druhé straně bylo nutno budovat prostory jinde, s ohledem na přesun klientely, také může být předmětem úvah o změnách.
A tak se nabízí otázka. Nebylo by jednodušší ponechat službu tam, kde je největší koncentrace potencionálních uživatelů poštovních služeb, tedy na sídlištích, a služby poskytované na hlavní poště přemístit do některé z těchto poboček. Třeba na sídlišti Plešivec je možnost jednat s majitelem objektu o poskytnutí dostatečných prostor a zázemí jak pro vedení pošty a pro administrativu, tak pro poskytování přímých služeb občanům.
Teď se bude o změnách připravených ministerstvem vnitra a o jejich dopadech na život v obcích a městech jednat na mimořádném zasedání Poslanecké sněmovny. Výsledek možná trochu umenší názor části občanů, že vláda jim nikterak neulehčuje jejich životy a přináší další komplikaci.

František Mikeš, bývalý starosta Českého Krumlova

Česká pošta českým občanům nikterak neulehčuje jejich životy, přináší další komplikaci.
A pak se někdo diví, že vládu nemá skoro nikdo rád.