logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Samorost

    Rád  jsem  se  toulával   krajinou Pošumaví, která je předhůřím Šumavy. Pole a louky střídají lesy. Rybníčky a potůčky  jsou s nimi v přátelském vztahu. Příroda tady  povznáší mysl a potěší. Zaslouží si  za tuhle svou krásu poděkování a obdiv.

   Tenkrát  mi tam byl průvodcem místní kronikář. „Zavedu vás tam, kde jste určitě ještě nebyl,“ pravil.  Šli jsme spolu k osamělé roubence a cestou mi vyprávěl o člověku,  který ji  zde v sedmdesátých letech minulého století přebudoval z bývalé poustevny.   Říkalo se mu Pepa. Byl to  moudrý a pracovitý samorost, žádný hejhula ani chamtivec. Nepokoušel se tady zbohatnout, ale dělat sobě radost,  mít se s lidmi rád a poveselit  je.

    Kolem lesní stezky, kterou jsme procházeli,  připevnil  tenkrát na stromech a samorostech  vtipné  nápisy:  zákaz křičení, troubení, práskání bičem a nadávání. O plivání tam bylo na tabuli velkým písmem psáno:  Slušný když se tudy mihne,  jen do plivátka plivne. A pod tabuli umístil  tři plivátka:  pro muže, pro ženy a třetí,  to menší, pro děti.  Nějakému  vtipálkovi tenkrát cinklo v hlavě a přidal tam  ještě čtvrté. Opatřil je nápisem: Pro vzdělance.

*

  Cesta nás  zavedla k  Pepovu  království, jak si tenkrát pojmenoval svou  roubenku   daleko od lidí a blízkou zvířátkům. Mnoho samorostů prý míval uvnitř domu a na nich destičky s nápisy.    Vévodilo jim několik abstraktních obrazů, které sám namaloval. Inspiraci nacházel v lese. Měl tam na ukázku masožravou rostlinu, kterou se mu úspěšně  podařilo převychovat na vegetariánku.

   Na dvou destičkách, které míval viset  na vrátkách, bylo   napsáno: Kdo se chce zavděčit, nemůže mluvit pravdu.  A na té druhé: Láska,  průjem a socialistický  závazek přichází a odchází nečekaně.  Na tehdejší dobu  to byla docela odvážná rčení, avšak stále platná i pro budoucnost,“  okomentoval to pan kronikář, který jako kluk    jezdíval na kole   Pepu občas navštěvovat.  A nebyl prý  jediný, kdo se tomu zasmál.  Pak mi vyprávěl o něm zajímavě dál:

   „Samorosty se staly  jeho velkou vášní a povahou  samorostem také byl.   Tenkrát před prvním májem  jsem se ho  zeptal, jak ho oslaví, jestli tady v lese   uspořádá nějaký průvod nebo manifestaci. Pravil: Milý klučino, já první máj slavím prací, ne v průvodu.  Pokaždý se sám ostříhám a  oholím.  A pak si zase dám od vousů a vlasů  roční pauzu.“

     Od května až do zámrazu spával prý Pepa venku pod přístřeškem, přestože měl v roubence   pokoj a v něm kamna. Pro vodu si chodil ke studánce.   V zimě stavěl sněhuláky a povídal si s nimi. Potěšilo ho, že nikdo z nich mu neskákal do řeči.

*

     Občas  zašel  Pepa do vsi  do hospody na pivo,  pojedl pokaždé  tlačenku s cibulí a poklábosil se stárnoucími alkoholiky, ale kořalku s nimi nepil. Toho dne, když dopíjel pivo,   zavítal  do šenku jakýsi pán, představil se Jára Cimrman a dotazoval se, kde by tady někde našel čtyřlístek. Prý jich tady je k nalezení habaděj. Pepa mu  ochotně  ukázal louku, na níž čtyřlístky rostou,  když se jim zachce. Teď je  ta správná doba.    Ať  to zkusí, ale musí mít trpělivost, jako  ji mají ty čtyřlístky, než jsou komplet.

   Odešel je tedy fofrem  na tu louku hledat.  Brzy se    vrátil  obšťastněný  zpátky se dvěma čtyřlístky v ruce. Zapil  tu radost  dvěma půllitry pramenité vody, kterou mu hostinský ochotně načepoval na dvoře ze studny. A nic za ni  nechtěl. Potěšilo ho milé poděkování s úsměvem. Pepa už tam nebyl.

   Po čase  se  štamgastům v hospodě doneslo,  že ten Jára Cimrman není žádný podržtaška, ale prý se chystá být oblíbený český genius, Aby se mu to pošťastnilo, potřebuje mít ty čtyřlístky z naší louky.

   „Nyní na chvilku odbočím, to vás bude taky zajímat,“ pravil mi kronikář. „Představte si, že na té louce chtělo koncem tisíciletí několik zdejších nadšenců konat každoročně běžecké závody pro děti a chodecké pro důchodce o Cimrmanův čtyřlístek.  V těch dětských by  byl vítězem, kdo  jako první doběhne do cíle, vítězem důchodcovských   ten, co měl výdrž a   dokázal chodit po louce kolem dokola jako poslední. Ostatní borce postupně začaly bolet nohy a šli si radši sednout  na mez.  Jenomže majitel louky, místní velkostatkář, byl proti, že by mu louku pošlapali. Nechal ji zorat a nasázel tam brambory.“

*

  Pak se kronikář vrátil k povídání o Pepovi. „Občas ho   navštěvovala  maminka z Prahy, navařila mu, ale po jejím odjezdu se stravoval zase po svém, jak byl navyklý. Zkrátka samorost.

   O své minulosti nikdy nemluvil a nikdo se ho také na nic nevyptával. Odpovědi by se patrně nedočkal.  Mezi lidmi se jeden čas  říkalo, že se chtěl  stát  lesákem, ale na lesnickou školu ho nevzali, protože nebyl pionýrem ani svazákem a  chodil s rodiči nebo s babičkou do kostela na mši.   Na vojně byl u průzkumníků takže se v lesích vyznal. Stále se vzdělával.  Hodně četl,   téměř každý měsíc  si vyzvedával na poště knihy či všelijaké  zakázané   publikace a knížky.   Od něj  kolovaly mezi jeho nejbližšími a známými. Nejvíce důvěřoval dělníkům v lese.  Půjčil  jim třeba Švandrlíkovu knihu  Černí baroni. V oblibě měl také  válečné romány a cestopisy. Pamatoval si různé moudrosti, které v knihách vyčetl. Jednou pravil: „Můžeš zapomenout na vše, cos pro koho udělal, ale nikdy nezapomeň na ty, co něco udělali pro tebe.“  A  bylo od něj taky k zaslechnutí, že slova někdy nadělají víc škody než meče.  Nečetl noviny,  protože v nich píšou samé  kraviny, říkával. Když nějaké našel zahozené, sebral je, ale používal  jenom na zátop v kamnech.

   Až do roku 1973 bydlel Pepa na ubikacích zdejšího polesí, kde pracoval  jako brigádník, a když bylo hezké počasí, tak makal ještě  po práci, o sobotách a nedělích,  na své roubence. Nikdy ho nebylo vidět zahálet. Stavěl oplocenky, dělal prořezávky, připravoval tyčovinu, sázel stromky a co bylo zapotřebí. Žádné práce se nebál a uměl si na ni zajít.  Připravoval si také   dřevo na opravu svého obydlí,   které mu pak traktorem někdo  ze známých přivezl, ale mnoho materiálu si navozil na trakaři  sám.  Snažil se, aby to měl co nejlacinější. A věděl si rady, jak toho docílit. Přinášel čerstvé i sušené houby do prodejny stavebnin. I na nádraží. Uklízel  tam rozsypaný cement, který  mu za tento „úplatek“ ponechali nádražáci i prodavačky ve stavebninách  zamést  a na kolečku  odvézt nebo v kýblu odnést.

   Býval k vidění  také u skládky odpadů, jenž nazýval Zlatý důl. Nacházel   zde mnoho pro něho zajímavých a užitečných věcí.  Hodil se mu třeba starý smejčák na čištění komínu.  U nedaleké sodovkárny  probíral vyřazené láhve a některé nepoškozené zpeněžil pak  v obchodě. Měl  promyšlené jak ušetřit.  Snažil se rozumně hospodařit. Dluhů se varoval. Od nikoho si nikdy nepůjčoval,  ale ani nikomu nepůjčoval. Držel se hesla: Chceš-li ztratit přítele, půjč mu peníze.

  „Když roubenku dodělal, postupně ještě   vylepšoval její okolí.  Nebavilo ho zahálet. Vybudoval parádní  krb, vyhloubil rybníček, zreguloval  do něj  potok, který procházel  jeho pozemkem, a zřídil nový záchod.  Udělal záhonky na zeleninu a zasadil jabloň vedle břízy. Oba stromy se hned zkamarádily.

    Pak ukázal  kronikář na smrček, z něhož  na nás koukala veverka, prý jeho věrná kamarádka, která k němu ráda  zavítala na návštěvu. Pohostil ji pokaždé lískovými oříšky, které měl doma v zásobě. Oba si pak na nich společně pošmákli. Zahrál ji také na rozladěnou foukací harmoniku,  kterou dostal darem od hostinského za náruč polínek, které mu darem přinesl.

   Po celou dobu  zde žil bez elektřiny, bez televize, pořídil si pouze tranzistorové rádio a svítil petrolejkou.   Společnost mu  dělal osel Matěj;  toho  koupil asi za dva tisíce korun.  Byl jeho pomocníkem, zapřahal ho do káry, aby nemusel všechno vozit na trakaři.

   Stalo se, že ho někdo udal, prý staví tu roubenku na černo.   Přijela kvůli tomu komise, aby zjistila, jak se věci mají. „Žádné stavební povolení nemám,“ přiznal Pepa po pravdě.  Když komisaři viděli, co krásného a sám  vytvořil, mávli nad tím udáním rukou, udělali čelem vzad  a zvesela odpochodovali.

    Věnoval se trpělivě  také  botanice, sbíral květiny, zakládal  herbáře, vystavěl si  i skalku. A začal  psát  svou životní kroniku.

   „Kde je jí konec, nikdo neví. Pánbůh si ho k sobě povolal, když mu bylo padesát tři let. Nyní se asi nachází v nebeském ráji pro vyvolené. Chtěli ho tam mít kvůli jeho pracovitosti, být příkladem ostatním duším i andělům. A tady na zemi zůstal ve vzpomínkách lidí jako dobrák, ochotný člověk,  na nikoho se nemračil.“  pravil mi na závěr pan kronikář na rozloučenou.

   Pepova  roubenka tam stojí dodnes, ale osaměla. Je trvalou vzpomínkou na člověka, jenž miloval svobodu a odmítal tehdejší svět socialistických konvencí, lidského pokrytectví a zbabělosti.  Způsobem svého originálního bytí a smyslem pro laskavý humor a nebojácnost bral život  s úsměvem a sobě vlastním samorostˇáckým nadhledem. Pokud něco budoval, dal si pokaždé záležet,  aby to pak safraporte vypadalo. Nic nevytvářel jen na nečisto. A  nikdy předčasně neztrácel hlavu. Věděl si  rady –  a když ne, tak si troufl někoho chytřejšího zeptat.

Text: Jan Vaněček

Kresba: Miloslav Martenek