logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

…a zase chtějí přemístit nepřemístitelné!

Světově proslulý scénograf Joan Brems objevil  před mnoha desítkami let v zahradě krumlovského zámku jedinečnou scenérii, jako stvořenou pro divadelní představení.  Divadelní scénu navrhl  víceprostorovou, a aby se diváci nemuseli na svých místech otáčet vždy tam, kde probíhá děj, tak navrhl, aby se židle otáčely s ním. Výjimečná divadelní scéna dala vzniknout originálnímu umístění diváků.

Po nějakém období klidu se ve veřejnosti, nejenom v Českém Krumlově, spouští již obehraná fantasmagorie o přesunutí tohoto ojedinělého kulturního projektu na louku kamsi za Český Krumlov. Navrhovatelé vychází z toho, že mají k dispozici návrhy na umístění diváků a k tomu budou vytvářet umělou scénu. Jaký to rozdíl mezi počátkem vzniku něčeho jedinečného a cestami k jeho zániku.

I vedení Města Český Krumlov, jak se zdá, se hodlá po této cestě ubírat. Úvahy o přemístění nepřemístitelného (jak asi přemístit třeba Belárii, jako středobod stávající divadelní scény), jsou jenom zastíracím manévrem pro ukončení unikátního spojení živé kultury s historickou kulturní památkou nejenom v Českém Krumlově, ale vůbec, protože nic podobného nikde na světě, a s tímto zájmem veřejnosti, neexistuje.

Možná i proto by bylo dobré se obyvatel města zeptat na jejich názor před tím, než se začne jednat o imitaci ve světě ojedinělého spojení historického prostředí s klasickou divadelní kulturou.

Zároveň by bylo dobré odpovědět na otázky, které se v souvislosti s napodobením historického prostředí nabízejí. Například:

· Na jakém konkrétním místě má být nové otáčivé hlediště vybudováno

· Kdo je vlastníkem pozemků, na kterých by se mělo stavět

· Jak bude probíhat a kolik bude stát změna vlastnictví pozemků resp. nemovitostí

· Je známo, jak by měla točící se divácká tribuna vypadat a jak budou na takovou stavbu v ochranném pásmu reagovat „památkáři“

· Kdo bude investorem zamýšlené stavby

· Jaký je předpoklad o výši investice

· Kdo ponese náklady na stavbu a náklady se stavbou související

· Kdo bude vlastníkem dokončené stavby

· Kdo bude provozovatelem zařízení a k jakým účelům bude využívána

Upřímně! Ona celá ta diskuse o přemístění „otáčka“ je jenom zastírací manévr pro definitivní ukončení více než šedesátileté tradice divadelních představení v místě s neopakovatelným genius loci. Nikdo se přece nedomnívá, že by se v dnešní době stavělo za stovky milionů něco, o co sice může být, ale s pravděpodobností hraničící s jistotou, nebude  v umělém prostředí zájem, protože taková napodobenina může stát kdekoliv na světě.

Jednání místní státní a veřejné správy by měla být spíš vedena ke sjednocení stanoviska k dané věci a k podání jednoznačného požadavku vůči vládě ČR, aby prostřednictvím ministerstva kultury jednala s orgány UNESCO

            buď

            o zachování status quo, tedy o zachování divácké tribuny na stejném místě po její úpravě, který by uspokojil orgány památkové ochrany

           nebo

           o zásadní změně status quo, tedy o přemístění divácké tribuny na jiné místo se souhlasem památkářů, aby v budoucnu nedocházelo ke kontroverzím.

           Takový postup by byl možný za předpokladu, že se nepočítá v dané věci s větším investičním počinem.

František Mikeš, bývalý starosta Českého Krumlov