logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

UNESCO a setkání po 30 letech

Když jsme se nedávno potkali v Radniční ulici s prvním, porevolučním starostou města Český Krumlov ing. Janem Vondroušem, tak jsme si připomenuli, že je tomu už třicet let, kdy bylo naše město zapsáno na listinu světového historického dědictví UNESCO.
Tento zápis je, víc než cokoliv jiného, závazkem, že toto historické dědictví bude zachováno i příštím generacím. Je to závazek, který podpisem pod zápis na tento prestižní seznam, přijala vláda České republiky a prostřednictvím zvoleného vedení města i jeho občané.
Hrad a zámek, jako druhý největší zámecký komplex v republice, je v majetku státu, který se o něj stará prostřednictvím Národního památkového ústavu. Město Český Krumlov pečuje o stav památek jednak jako vlastník individuálně ve vlastním zájmu, a jednak jako orgán státní správy pro oblast ochrany památek, stavebního řízení a životního prostředí obecně ve veřejném zájmu.
Naši předkové intuitivně využili neopakovatelné přírodní prostředí mezi skalami meandrující řeky Vltavy, které urbanizovali a postupně architektonicky dotvořili do podoby, která zůstala, v ne příliš změněné podobě, až do dnešní doby.
Je samozřejmé, že nároky na život v jednadvacátém století jsou jiné než byly v dávné či nedávné minulosti a to vytváří napětí mezi veřejným zájmem na ochranu památek s dobovými požadavky nejenom vlastníků památek, ale i obyvatel města a jeho návštěvníků. Těch přijíždí do města velké množství, zatímco stálých obyvatel v historické části města je stále méně.
Asi není možné, aby město žilo životem jak tomu bylo v době, kdy sloužilo k bydlení, a kde jeho obyvatele provozovali činnosti pro svou obživu.
Asi není dobré, aby se město stalo „kukátkem“ pro nahlížení do historie, kde je život lidí umělou animací přizpůsobován vkusu a potřebám turistů, aby zanechali ve městě peníze potřebné pro financování jeho potřeb.
Hledání cest k tomu, aby město bylo plnohodnotným místem k životu jeho obyvatel a zároveň zůstalo připomínkou historického umu našich předků je velká výzva. Ale stojí za to ji přijmout.
JUDr. František Mikeš, kdysi starosta Města Český Krumlov