Společnými silami uklidili Krumlováci téměř tři tuny odpadu [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Minulou sobotu se uskutečnila celorepubliková úklidová akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, do které se pravidelně zapojuje i Český Krumlov. Díky skautům, studentům a dětem z volnočasových organizací pokračoval úklid města ještě tento týden a finální množství sesbíraného odpadu se tak vyšplhalo ke třem tunám. V Českém Krumlově se sobotní celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Českoúčastnilo téměř […]

Český Krumlov zavádí kontejnery na bioodpad [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Obyvatelé Českého Krumlova mají další možnost třídění odpadu. Město pořídilo kontejnery a popelnice na biologický odpad, celý systém odkládání a svozu spustí už příští týden. Od dubna zavádí město Český Krumlov svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu, tj. rostlinných zbytků ze zahrad a domácností. Rozšiřuje tak stávající systém sběru tříděného odpadu a bezplatného odkládání odpadů […]

Český Krumlov podává nabídku na odkoupení čističky odpadních vod a obchvatného kanálu za 230 milionů korun

Krumlovské zastupitelstvo schválilo ve čtvrtek 28. března podání nabídky na odkoupení čistírny odpadních vod a obchvatného kanálu za 230 milionů korun. Pokud protistrana, kterou jsou insolvenční správci ČOV a Jihočeských papíren Větřní nabidku akceptují, vedení města začne pracovat na přípravě smluvní dokumentace a zajištění financování, které bude čerpáno z úvěru. Vedení města si dalo za […]

Připomínky opozičních zastupitelů k materiálu zastupitelstva o koupi ČOV [DOKUMENT]

Dobrý den, zasíláme za opoziční zastupitele města Český Krumlov připomínky k projednávanému bodu – koupě ČOV Český Krumlov. Předem upozorňujeme na to, že materiál je připravený nedůsledně, tendenčně, narychlo a neposkytuje zastupitelům, kteří se mají rozhodnoutn o takto obrovské investici, dostatek informací pro jejich rozhodnutí. Rizika a nedostatky materiálu, která žádáme odstranit: Materiál neposkytuje to […]

Město Český Krumlov projednává možnosti odkoupení čistírny odpadních vod [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Zastupitelstvo města Český Krumlov ve čtvrtek 31. ledna 2019 projednávalo záměr podání nabídek na koupi čistírny odpadních vod a obchvatného kanálu. Celková cena nabídek dosahuje 230 milionů korun, jedná se tak o největší investici za posledních 25 let. Před samotným zasedáním město obdrželo řadu otázek, námitek, a informací vzbuzujících pochybnosti o výhodnosti této majetkové transakce. […]

Vedení města stáhlo návrh na nabídku na koupi čističky a obchvatného kanálu. Zastupitelé projednají téma znovu v únoru

Čistička stávající nebo nová? Za jakou cenu? A co s obchvatným kanálem? Dlouho očekávané třaskavé lednové jednání zastupitelů Českého Krumlova, jehož pátým bodem byl návrh na koupi čistírny odpadních vod a obchvatného kanálu, bylo nakonec souhrnem informací k problematice a výzvou zastupitelům k zaslání připomínek pro zpracování pro další jednání v únoru. Před jednáním se na veřejnost dostaly neveřejné […]

Pozoruhodný říční druh: NEOVODÁK

Chtělo by se říct ani ryba, ani rak. A přece obývá české řeky i říčky. Není však vzácný. Vlastně se přemnožil. Podnětný by mohl být v tomto kontextu komentář zaníceného nimroda. Ale to nechme být stranou. Naším hrdinou je Neovodák – typicky muž ve věku mezi 20 a 50 lety. Jak víme, ten, kdo za […]