logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Společnými silami uklidili Krumlováci téměř tři tuny odpadu [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Minulou sobotu se uskutečnila celorepubliková úklidová akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, do které se pravidelně zapojuje i Český Krumlov. Díky skautům, studentům a dětem z volnočasových organizací pokračoval úklid města ještě tento týden a finální množství sesbíraného odpadu se tak vyšplhalo ke třem tunám.
V Českém Krumlově se sobotní celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Českoúčastnilo téměř 100 dobrovolníků, což je o polovinu více než v přechozích letech. Potěšující je hlavně fakt, že třetinu účastníků tvořila mládež a děti.
Díky mimořádnému nasazení dobrovolníků se uklidila veřejná prostranství i řada skrytých zákoutí: břehy Vltavy v lokalitě u Svatého Ducha, Krásné Údolí, Dubík, okolí zámecké zahrady, Vodotrysku, Jelení zahrada, svahy podél řeky v ulici Pod Kamenem, okolí Havraní skály, svahy podél Objížďkové silnice, okolí hřbitova a heliportu na Horní Bráně, okolí Rožmberské ulice, okolí hotelu Vyšehrad a Serpentiny na Špičáku. Úklid probíhal i ve Vyšném a na sídlištích Mír a Za Nádražím, v centru města se pak pozornosti dostalo náplavkám podél řeky včetně městského parku a lokality třetího meandru Vltavy, tj. louky pod terasami u domku Egona Schieleho.
S úklidem se pokračovalo ještě tento týden, konečný počet účastníků se tak vyšplhal k 280.
„Celkové množství sesbíraného odpadu dosahuje téměř 3 000 kg, přičemž v minulém roce jsme byli na polovině, tj. 1 500 kg. Čísloje částečně tvořené odhadem, protože účastníci využívali rovnou v terénu separační kontejnery a k dalšímu dotřiďování docházelo při ukládání na sběrném dvoře,“uvedla Vlasta Horáková, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství českokrumlovského městského úřadu.
V sesbíraném odpadu se objevovaly hlavně plastové obaly, lahve, plechovky, pneumatiky, železný odpad a bohužel i množství použitých injekčních stříkaček.
Do úklidu se zapojila Základní škola Za Nádražím, Základní škola Kaplická, Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, skautské oddíly, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, pracovníci českokrumlovské pobočky České spořitelny, společenství obyvatel Domoradic a mnoho dalších dobrovolníků.
„Chtěl bych za město moc poděkovat všem, kteří se ve svém volném čase věnovali úklidu nevábných zákoutí Českého Krumlova a přispěli tak ke zlepšení jeho čistoty i vzhledu. Moc si této občanské aktivity vážíme a můžeme jen doufat, že s růstem počtu těch, kteří budou každoročně ochotni takto pomáhat, bude postupně klesat počet těch, kvůli kterým tato aktivita probíhá,“uvedl místostarosta Josef Hermann.