logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Nová aplikace umožňuje Krumlovákům navrhovat nové pěší a cyklotrasy [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Po nedávném uvedení interaktivní mapy, která zobrazuje úseky plánované cyklostezky, přichází Český Krumlov s další webovou aplikací, tentokrát se jedná o sběr nápadů obyvatel pro další možné pěší a cyklotrasy ve městě.
Český Krumlov usiluje o to, aby se město stalo pro cyklisty a chodce bezpečnějším a sjízdnějším. Radnice v návaznosti na vybudování plánovaných cyklostezek ve městě podniká další kroky, aby obyvatelé mohli lépe a komfortněji využívat pěší a cyklotrasy. Aktuálně je veřejnosti k dispozicinová webová aplikace, kam mohou obyvatelé zasílat své návrhy a tipy pro další případné vedení pěších a cyklotras.
„Pokud obyvatelé ví o nějaké pěší či cyklotrase, která by jim usnadnila pohyb po městě, případně takovou trasu již užívají, ale není třeba zcela schůdná, či sjízdná a bylo by užitečné ji vylepšit, tak budeme rádi za každý jejich námět,“uvádí místostarosta Josef Hermann.Náměty se mohou také týkat například přemostění vodních toků pro zkrácení pěších a cyklotras.
Návrhy mohou obyvatelé zasílat prostřednictvím stručného formuláře, který je k dispozici na geoportálu města (geoportal.ckrumlov.cz). Návrh se zobrazí v mapě a bude zaznamenán pro analytické potřeby. „Návrh nemusí automaticky znamenat jeho realizaci, ale každým podnětem se budeme pečlivě zabývat. Chceme vyhovět požadavkům obyvatel, ale zároveň je třeba pracovat koncepčně v souladu s územním plánováním,“ dodává místostarosta.
Aplikace je dostupná na geoportal.ckrumlov.cz nebo na https://arcg.is/15109f.
Mapová aplikace vznikla v návaznosti na Strategický a Akční plán města, kdy vzešel ze strany občanů zájem o navržení a doplnění nových cyklotras, přemostění vodních toků a úpravu stávajících tras.