logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

1968: Deset srpnových dějství

Úvodem:

Letos je tomu již 55 let, kdy armády Varšavské smlouvy v čele se sovětskou okupovaly naší republiku, tedy i naše město.  Připomeňme si některé skutečnosti z té doby.

První dějství –  invaze

Uvádí se, že tuto invazi provedlo 6300 tanků a  počet vojáků se zpočátku  odhadoval dvě stě  tisíc, později až pět set tisíc.  Lidé se z rádia dozvídali,  jak tato okupační akce probíhá a nechtělo se jim věřit, co se stalo. Vždyť Sovětský svaz nám byl dáván za vzor, byl prezentován jako náš nejlepší a nejvěrnější  přítel v duchu hesla se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. A najednou se z něj stal agresor. Představitelé pražského jara byli internování v Moskvě. Teprve po osobním zákroku prezidenta Svobody se mohli vrátit domů.

V Českém Krumlově Rada města toho srpnového dne rozhodla, aby v případě příchodu okupačních vojsk byli jejich velitelé požádáni vykázat se svolením naší vlády, že se mohou zdržovat na našem území. V opačném případě budou vyzváni, aby město opustili. Lidé si v obavách  začali vytvářet zásoby potravin. Po objížďkové silnici projela kolona sovětských  a bulharských vozidel ve směru  na Větřní, Kaplici a Kájov.

Druhé dějství – na náměstí

Kolem třetí hodiny ranní 22. srpna přijelo na krumlovské náměstí bulharské vojenské nákladní vozidlo a pět sovětských aut.  Odjely Kájovskou  a Švermovou ulicí z centra  ven.

Rada okresního národního výboru  i města vyzvala zásobovací organizace odmítnout okupantům veškerou materiální pomoc.   Aby se jim ztížila orientace na silnicích,  byly odstraňovány směrovky a ve městě tabulky s názvy ulic a úřadů.  Od 12 do 13 hodin  probíhala generální stávka v celé republice. Ve městě zvonily zvony.

Odpoledne, asi ve tři hodiny,  zastavil  na krumlovském náměstí obrněný transportér, z něhož vystoupil sovětský major se dvěma samopalníky. Obhlíželi  situaci, došli do Radniční ulice a pak odjeli. Kvečeru přijelo na náměstí šest tanků a dvě vojenská vozidla. Svými děly a kulomety zaujaly výhružné postavení. Měly bílé okupační pruhy.  V budově státní banky, na níž mířila hlaveň  tanku, zaměstnanci narychlo odnášeli peníze a zlatý poklad (zlaté dary republice) do sklepa ukrýt vše do trezoru. Několik shromážděných občanů na náměstí  mohlo svým neopatrným jednáním zkomplikovat situaci, uvádí se v městské kronice.

Třetí dějství – na radnici 

Do budovy  radnice vešel sovětský  podplukovník v doprovodu  majora.  Přibližme si, jak probíhal dialog mezi předsedou MěNV Janem Voráčkem,  který je oba chladně přijal,  a podplukovníkem.

Voráček:  „Žádám, abyste mi  předložili pověření naší vlády, které by zdůvodnilo pobyt vaší jednotky ve městě.“ 

Podplukovník:  „Náš  příjezd do Československé republiky byl vyžádán vládou a ústředním výborem vaší komunistické strany.“

Voráček: „Odmítám toto vysvětlení jako smyšlené, distancuji se od něj a nepokládám přítomnost sovětských  vojáků v našem  městě za potřebnou. Ať  vaše jednotka opustí náměstí a město! Pokud to nevíte, vaše  vrchní velení vydalo rozkaz, aby se  jednotky neusazovaly uvnitř měst  a zásobovaly se z vlastních zdrojů.“

Podplukovník: „Prověřím si u  nadřízeného jak se v Českém Krumlově zachovat.“

Voráček: „Žádám vás ještě, abyste nechal odvolat hlídku pěti ozbrojených vojáků před radnicí!“

To se pak s určitým váháním stalo. Při rozloučení na radnici si obě strany nepodaly ruku.

Pak podplukovník odjel. Asi ve 23 hodin se  vrátil od nadřízeného  a rozhodl, že město jednotka  opustí.  Na náměstí přijely jejich cisterny doplnit do tanků a vozidel naftu.

Čtvrté dějství – ve městě

Po Krumlově se objevily  plakáty, nápisy a hesla vyzývající okupanty k odchodu.  Například Jdi domů, Ivane. Takový nápis v azbuce se zachoval na zdi pod autobusovým nádražím.  Jeden místní občan vyvěsil na paneláku na Špičáku naopak  sovětskou  vlajku na uvítanou. Tak vysoko, aby se nedala strhnout.   Lidé se zdobili trikolórami a černými smutečními páskami. Naslouchali rozhlasovým zprávám a s obavami očekávali věci příští. Mezi dvanáctou a třináctou hodinou v pátek 23. srpna  probíhala opět generální stávka. Bylo slyšet sirény a zvony.

Odpoledne přijeli na náměstí  v obrněném vozidle dva důstojníci z minulého dne  a žádali na radnici, aby jim přidělila v budově dvě místnosti, což předseda MěNV Voráček odmítl.  Došlo zde málem k incidentu. Podnapilý občan chtěl napadnout jednoho   vojáka, ale bylo mu v tom občany zabráněno, aby  se nestalo nejhorší.  Sovětští vojáci nařídili odstranit stolek v podloubí před radnicí,  byly na něm podpisové archy žádající neutralitu naší republiky.

Páté  dějství  – V Černé Pošumaví,  u Lipna a v Horní Plané

Do Černé v Pošumaví přijely dva sovětské  tanky a  projely obcí. Pamětník uvádí v kronice, že se lidé báli, protože kanóny  měly namířené do oken. Střelba se však ozvala, až když vojáci projížděli za Černou kolem pastvin, kde se pásl dobytek v ohradníku. Ten asi  neznali, protože po něm  stříleli. Pak pokračovaly v cestě do Dolní Vltavice. Tam začali být vojáci zmatení,  měli staré mapy, v nichž nebyla zakreslena   přehrada Lipno. Byli v koncích, nevěděli, kde jsou, proto raději odjeli. Uvádí se podle některých svědků, že několik lidí na ně  výhružně  mávalo a ukazovali, ať jedou pryč, jiní  se snažili s nimi navázat rozhovor. Vojáci v tancích byli z neruských republik, měli šikmé oči a při snaze dát se s nimi do řeči hned hrozivě namířili samopal. Bylo tedy lepší si jich nevšímat.

Do Horní Plané vstoupila vojska Varšavské smlouvy ve čtvrtek 22.8. 1968 po třetí hodině odpolední. V Černé v Pošumaví začali vydávat místní  noviny Ostříž, aby přispěly k rychlé informovanosti občanů.

Šesté dějství – Televizní vysílač na Kleti

Tento vysílač šířil v té době  ilegální vysílání Československé televize (ČST).

Jak se uvádí v knize Kleť hora milovná (autor Jiří Bárta), 23. srpna přijel na vysílač štáb ČST, kameraman  a redaktoři, např.  Oldřich Tosek a Vladimír Železný, pozdější ředitel TV Nova. Vojáci čsl. armády zajistili polním telefonem spojení s kasárnami v Českém Krumlově, aby byl vysílač informován o pohybu okupačních vojsk. Jejich  snahu vyjet nahoru k vysílači znemožnili pracovníci státních lesů. Na přístupových cestách, například od parkoviště pod lanovkou, porazili několik stromů a cestu zatarasili. Stejně tak to učinili pracovníci vysílače na horním úseku silnice od Českého Krumlova.

Redaktoři přivezli s sebou filmový materiál  o prvních dnech okupace v Praze i ostatních místech republiky. Po odvysílání byly v zalepené  plechové schránce vhozeny do septiku, aby se nedostaly do rukou okupantů. Na základě  telefonického upozornění z kasáren, že vysílač je kdesi od Nové Vsi u Brloha zaměřen dělostřelectvem, bylo nařízeno ukončit zcela vysílání.  Zaměstnanci nechtěli, aby se opakoval osud vysílače Krašov v západních Čechách, který byl okupanty rozstřílen. A tak z neděle 25. srpna na pondělí 26. srpna ve 3. hodiny ráno a po provedení řady úmyslných poruch, aby vysílač nemohl být zneužit, jej všichni opustili.

Sedmé  dějství – následující dny v Českém Krumlově

Ve městě bylo rušno, odstraňovaly se další  tabulky a názvy ulic. Odpoledne 24. srpna přijelo ke kasárnům několik okupačních  vozidel a během noci se v okolí kasáren, na Píhlu a dalších  místech  usídlilo asi 70 sovětských tanků. Dalšího  dne se na radnici dostavila sovětská  delegace a žádala o poskytnutí ubytovacích prostor. Neuspěla.

V neděli 25. srpna jednal sovětský velitel  s vedoucím tajemníkem okresního výboru KSČ v Českém Krumlově Ing. Adolfem Chrtem. Předložil mu  tyto požadavky: Odstranit hesla a nápisy, převzít kontrolu nad telekomunikačními prostředky a zajisti místnost pro vojenský štáb. Tyto požadavky byly odmítnuty.

Bylo vydáno upozornění rodičům, aby děti nehledávaly styk s cizími a nenavazovaly  styk s cizími vojáky. Učte je důstojnosti a národní hrdosti, psalo se v okresních novinách Jiskra 26.8. 1968. Zmíněno bylo i to, že na několika místech okresu nabízeli   okupační vojáci pomoc při sklizni obilí a brambor. Zemědělci však takovou pomoc odmítli.

Osmé dějství – maminka

Mojí mamince bylo tenkrát v roce 1968 51 let.  Byla to starostlivá,   pracovitá a  odvážná žena. Rád na ni vzpomínám.  Pocházela ze selského, ničeho a nikoho se nebála, ani býka ve stáji.  Přivydělávala si jako  uklizečka kanceláří okresního výboru  Svazu československo-sovětského přátelství (SČSP), které se nacházely v Českém Krumlově pod náměstím směrem Na louži.  V srpnových dnech toho roku tajemník i úřednice přestali do kanceláře chodit, měli asi strach, aby se jim  něco nestalo. Maminka tam ale  zašla zalít kytky, utřít prach a  vyvětrat.  Jednoho  dne po okupaci  zjistila, že někdo tu  v noci rozbil kamenem okno, které vedlo na ulici.  Zametla sklo a okno odnesla Na louži ke sklenáři. Zasklené je pak hned nasadila zpátky, aby tam někdo v noci nevlezl.  Dalšího dne  nalezla to okno znovu rozbité.  A opět je  nechala  zasklít. Doma nám vše vyprávěla a dodala, že kdyby toho darebáka, co tam kamenem  rozbíjí okno, chytla, tak by od ní dostal za vyučenou. Že se nestydí, darebák je to. A vrazila by mu do ruky koště a lopatku, aby tam po sobě uklidil a nechal okno za své zasklít.

Deváté dějství – V Boleticích

Útvar  sovětských  vojáků  se usídlil posléze v Boleticích a zůstal zde až do roku 1991.   Jejich velitelé bydleli v  paneláku, vojáci v  samostatné ubikaci. Pobývalo   jich tady asi šedesát, ale  ten počet se měnil. Byli to spojaři. Měli dva velitele. První rotě  m.j.  velel Pasčenko, hlavní velení měli v Bohdanči u Pardubic, druhé rotě  Kotov, který své nadřízené měl až v Berlíně. U boletického rybníku  stály jejich   rádiovozy,  v nichž se prováděly údajně (?) odposlechy a navazovala potřebná spojení.  Rušičku tam neměli. Kolem vozů byla stálá hlídka a vstup zakázán.

Někteří vojáci  tu i jinde   šmelili se zbožím, např. s ruskými  fotoaparáty, hodinkami, tranzistoráky, vodkou i kožešinami.   Podíleli se  na devastaci opuštěného boletického kostela svatého Mikuláše. Na stěnách byly k vidění nápisy v azbuce. Napříkla jména některých sovětských hokejistů, kteří v roce 1978 vyhráli mistrovství světa. Utkvělo mi v paměti jméno Malcev. Slyšel jsem vyprávět, že v zimě polili  podlahu vodou, nechali ji zmrznout a hráli tam hokej.  Pravdou je však i to, že devastaci spustili již předtím českoslovenští vojáci, kteří měli v Boleticích od roku 1947 posádku. Velkým dílem k tomu svými nájezdy přispěli  různí zlatokopové, kteří v letech 1970 až 1980 rozkopali tři oltáře. Nyní je kostel již  opraven  a pořádají se  v něm koncerty.

Desáté  dějství – normalizace

Na dubnovém zasedání ÚV KSČ v roce 1969 byl vedoucím  tajemníkem zvolen Gustav Husák a posléze i prezidentem republiky (1975).  Nastalo období tak zvané normalizace, probíhaly rozsáhlé kádrové čistky  – hlavně v KSČ, z republiky emigrovalo sto tisíc občanů.

V Českém Krumlově došlo k výměně předsedy MěNV Jana Voráčka.  Odejit byl i tajemník úřadu Josef Malý. V roce 1971 bylo zakázáno konat další Slavnosti pětilisté růže.

V kádrových dotaznících se  zavedla rubrika, kde musel dotyčný uvést, zda  souhlasil či nesouhlasil se vstupem spojeneckých  vojsk v srpnu 1968.

Sovětská armáda zůstala na území Československa v  počtu  75 tisíc vojáků a téměř 40 tisíc tu bylo jejich rodinných příslušníků.  Ostatní  útvary z okupačních armád Varšavské smlouvy v říjnu 1968 naše území opustily. Tento další pobyt sovětských vojáků zde byl uváděn jako dočasný. Za jednotku dočasnosti bylo lidmi v nadsázce považováno  úsloví Na věčné časy.

Pamatuji na anekdotu z té doby:  Dežo sedí na stromě a kouká do dáli.  Jde kolem policajt a  ptá se ho, co tam blbne, aby  slezl. Dežo mu odpoví, že nemůže, musí tam zůstat, protože sleduje odchod sovětských vojsk. Policajt ho pochválí, že si našel konečně stálou práci.

Platilo to až do roku 1991,  kdy je Kocáb  z naší republiky vykvartýroval. Pak  teprve  Dežo ze stromu slezl.

Jan Vaněček, českokrumlovský spisovatel

 Kresba: Miloslav Martenek