logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Učitelé, holiči a stavaři – nejčastější krumlovští starostové 20. století

Zkusme se poohlédnout  o sto dvacet let nazpět, abychom si připomněli, kdo byl za tu uplynulou dobu,  jak se říká, prvním mužem na krumlovské  radnici. K dnešnímu dni jich tam na starostenskou židli  zasedlo postupně sedmnáct.    Prvním krumlovským  starostou  ještě za éry císaře pána se stal v roce 1904 sklenář  Frank Klemeter a působil na radnici  až do vzniku Československé republiky v roce 1918. Ve  funkci jej po nových volbách vystřídal dr. Karel Tannich, povoláním schwarzenberský archivář. Obecní zastupitelstvo mělo tenkrát 33 členů. JUDr. Tannich byl zvolen  ještě jednou – v roce 1923. Byl to člověk neobyčejně činný. Předsedal později i hokejovému klubu a spolku včelařů.  V meziobdobí zastával tento úřad Arnošt Hirschl, úředník ze Spirovy továrny, o němž jsem slyšel leccos  vyprávět. Vydalo by to na samostatné povídání.  Holič Václav Kubesch usedl do starostenské židle v roce 1926. Krátce se na radnici objevil gymnazijní profesor  Gregor Hetteggeger. Při volbě  v roce 1928 získal nejvíce hlasů zase holič, tentokrát Karel Anzeletti. Za něj se stavěla kupříkladu městská plovárna na Chvalšinské. Stálo to 450 000 korun. A to byly tenkrát velké  peníze –  dneska miliony!  Holiči se dokázali v místní politice vyznat a měli důvěru lidí ve městě. Hlavně o mnohém  a o mnohých  dost věděli a slyšeli.  V oficíně se toho vždycky hodně „nakecalo“.   Správce pivovaru August Kopeczky byl starostou  1932 – 34. Nikde jsem se ale nedočetl, zda zasedání obecního zastupitelstva či  rady se konala také v pivovaru – a byla s tekutým pohoštěním.  Pak byl prvním mužem na radnici ředitel měšťanské školy Josef  Skopek a dalším opět ředitel školy Matthias Chyna. V kritickém roce 1938, kdy došlo po Mnichovu  k obsazení města nacisty, starostoval městu  advokát JUDr. Ludvík Schönbauer. Viděl jsem fotografii, na níž je zachycen při rozhovoru  s lordem Runcimenem (ve slušivých  pumpkách) na zámeckém nádvoří. Ve válečném období 1940 – 45 vedl město Guido Knapp,  náměstek starosty.  Po něm, do roku 1946, stál v čele opět dr. Schönbauer.

Poté byla funkce starosty zrušena a nahrazena nejprve funkcí předsedy místní správní komise a následně  předsedy MNV (MěNV). Jako první si tuto novou funkci vyzkoušel učitel František Švamberg. V krizovém roce 1968 byl předsedou MěNV Jan Voráček, povoláním stavař.  Po kádrování v roce 1969 byl odejit a funkce se ujal Ladislav Hoda, který byl včelařem.  V období 1986 až 1990 ji převzal stavební inženýr Jaroslav  Prokopius.   Po listopadovém převratu, kdy byla po  komunálních volbách (1990) funkce starosty obnovena, zahájil novou starostenskou éru  ing. Jan Vondrouš, povoláním zootechnik. Končil v roce 1998.   Na konci  dvacátého století  a začátkem jednadvacátého (1998- 2002) Českému Krumlovu starostoval  automechanik Antonín Princ. Po něm to byl od roku 2002  do 2006 JUDr. František Mikeš, který posléze působil jako náměstek ministra kultury.   Vystřídal ho (2006 –  2010)  Ing. Luboš Jedlička, povoláním manažér.   V období  2010 – 2022  byl krumlovským starostou učitel  a ředitel školy Mgr. Dalibor Carda.

Jak vidno nejčastěji (čtyřikrát ) byli starostou učitelé (ředitelé škol) a dvakrát holiči a stavaři.  Ostatně obě povolání mají  k voliči pozitivní vztah. Učitelé se starají o to, co máme v hlavě,  holiči co máme na hlavě, stavaři o to, abychom měli střechu nad hlavou. Nelze opomenout také dva manažéry, novodobá „řemesla.“   Ostatní řemesla a povolání byla zastoupena pouze jednou. Jak to bude dál, uvidíme. Současným starostou je Alexandr Nogrády, před zvolením manažér.

Jan Vaněček, českokrumlovský spisovatel