logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Krumlov má nové vedení, zrušilo jeden post místostarosty. Město povede starosta Alexandr Nogrády z ANO 2011

Celkem čtrnáct bodů programu mělo první jednání nového zastupitelstva města Český Krumlov ve čtvrtek 20. října. Za necelou hodinu krumlovští zastupitelé oficiálně potvrdili výsledky předchozích dlouhých koaličních jednání. Starostou byl zvolen Alexandr Nogrády z ANO 2011 (ANO), místostarosty jsou Dalibor Uhlíř za volební uskupení Český Krumlov rozumem a srdcem – NEZÁVISLÍ (ČKRS) a Zbyněk Toman z ODS. Rada zůstane sedmičlenná, nejvyšší vedení doplnil Jan Novák a Filip Vojta (oba ANO), Zdeněk Zajíček (ČKRS) a Jan Berka (Krumlováci). Nový dvaačtyřicetiletý starosta Alexandr Nogrády je sice nováčkem v pozici zvoleného zástupce veřejnosti, ale pro Město Český Krumlov už pracoval v rámci Finančního výboru. Má zkušenosti z manažerských pozic i vlastních podnikatelských aktivit, které nyní zúročí v práci ve veřejném sektoru.

První jednání nového zastupitelstva je vždy zejména technicky laděné, protože se zastupitelé musejí shodnout na obsazení „povinných“ pozici ve vedení, z čehož také vyplyne rozložení hlasů na koalici a opozici. Obvykle vedení města na prvním jednání předává starosta města (ze zákonných ustanovení pak vyplývá, že to může být i nejstarší člen zastupitelstva nebo jiný pověřenec), ale odcházející Dalibor Carda se již schůze nezúčastnil a úvodní kroky provedl z pozice tajemníka městského úřadu Jan Lippl. Toho delegovali zastupitelé usnesením na základě návrhu lídra ANO Alexandra Nográdyho. Protinávrhem Josefa Hermanna byl nominován Alexandr Nogrády (ANO), ale tento návrh nebyl přijat.

Již z podkladů jednání zastupitelstva, zveřejněných na webu města, vyplývalo, že se nezmění počet členů rady z dosavadních sedmi. Toto prohlasovali všichni zastupitelé jednomyslně. Snížil se však počet místostarostů na dva. S tím souhlasilo celkem 21 zastupitelů, 1 se zdržel (1 nebyl přítomen). O postu uvolněného starosty a jednoho místostarosty rozhodla také většina zastupitelů, pozice druhého místostarosty je tedy automaticky neuvolněná.

Volba starosty proběhla veřejně. Na základě návrhu Vojtěcha Němce byl navržen Alexandr Nogrády. Jan Novák (ANO) doplnil, že na základě podepsané koaliční smlouvy rovněž navrhuje svého kolegu, lídra kandidátky vítězného hnutí ANO 2011. Ten se v hlasování 13 hlasy stal starostou Města Český Krumlov. „Věřím, že čtyři roky zde budeme ku prospěchu všem,“ řekl mimo jiné Nogrády. Po svém zvolení převzal vedení jednání. Na základě jeho návrhu se v hlasování stal uvolněným 1. místostarostou Dalibor Uhlíř (12 hlasů). Neuvolněným místostarostou se podporou 12 hlasů stal Zbyněk Toman. Uhlíř bude mít na starosti jednak zastoupení starosty v době jeho nepřítomnosti, dále sport a volnočasové aktivity, kulturu a agendu sociálních věcí, Zbyněk Toman bude mít na starosti zastoupení starosty a 1. místostarosty a kromě toho investice, správu majetku, urbanismus a strategické plánování města. Do rady města byli dále zvoleni další čtyři řádní členové – Jan Berka, Jan Novák, Filip Vojta a Zdeněk Zajíček.

Podle návrhu bylo schváleno sedmičlenné sestavení Finančního a Kontrolního výboru. V Kontrolním výboru bude mít 4 hlasy opozice, 3 koalice a naopak ve Finančním výboru bude mít koalice 4 hlasy a opozice 3. Volba předsedů výborů proběhne na dalším jednání zastupitelstva.

Zastupitelé se dále zabývali výší odměn a vycházeli z ustanovení maximální výše podle zákona. Zastupitelé odsouhlasili stávající výši ve všech stupních vedení města a na odměnách se tak nic nezměnilo.

Program byl doplněn o čtrnáctý bod s návrhem, aby každý zastupitel mohl oddávat při svatbách. Návrh Vojtěcha Němce byl schválen.

V posledním bodu Různé vystoupil z publika občan Českého Krumlova Vlastimil Votřel a navrhl zřízení nového výboru „krizově bezpečnostního“ pro období současné krize. Starosta Nogrády poděkoval za námět a vyzval zastupitele k předložení návrhu, o kterém by zastupitelstvo na příštím jednání hlasovalo. Zdeněk Zajíček (ČKRS) souhlasil a návrhem Votřela a navrhl, aby se jednání o tomto bodu odložilo a zvážilo se, zda se bude jednat o výbor nebo komisi. Jan Novák také vnímá pozitivně Votřelův námět a souhlasil s návrhem Zdeňka Zajíčka, po poradě například také s Městskou policií, vrátit se k tématu na příštím zasedání.

Vojtěch Němec předložil podnět od občanů z Družstevní ulice na Horní Bráně, kde došlo k omezení rozsahu parkovacích míst a problému s nepořádkem. Zastupitel Milan Hodboď (ANO) považuje  tento problém za vyřešený a vysvětlil, jak se bude situace v lokalitě dále vyvíjet. Počet parkovacích míst by podle něj měl zůstat zachován, případně o něco navýšen.

Bývalý místostarosta Josef Hermann (KDU-ČSL) informoval, že Rada města zadala Městskému úřadu, aby novému vedení předala informace o chodu města a rozpracovaných projektech. Rada by následně měla takový dokument předložit všem zastupitelům. Starosta Alexandr Nogrády poděkoval za vstřícnost a konstruktivní přístup bývalého vedení.

Podle informace starosty je také potřeba určit zastupitele, který bude vykonávat činnosti v rámci pořizování územně plánovací dokumentace. Konkrétní návrh bude předložen Radou města na příštím jednání zastupitelstva, které proběhne 24. listopadu od 16:00 hodin.

Krumlovští občané ve volbách rozhodli, že se v zastupitelstvu města objeví hned dvanáct nových jmen. Ne všichni jsou naprostými politickými nováčky, jako například Jan Ungerman nebo Robin Schinko (oba Občané patrioti), kteří kdysi seděli v městské radě a Schinko byl dokonce místostarostou. To, že krumlovští občané chtěli změnu vedení města, potvrzuje i volební neúspěch politických stran a uskupení, která vedla město v předchozích obdobích. Pro KDU-ČSL to znamená po dlouhých letech odchod do opozice. Na druhé straně se do Rady města vrací ODS a Zbyněk Toman.

Dalibor Uhlíř (Český Krumlov rozumem a srdcem – NEZÁVISLÍ) pro server Krumlováci uvedl: “Voliči si velmi silně přáli změnu a do zastupitelstva poslali všech 11 kandidujících subjektů, takže dohoda nebyla jednoduchá. Naší povinností je tu změnu naplnit větší otevřeností radnice, zprůhledněním městských společností a komunikací s občany.“ Upozornil však také na těžké období, nejen pro Český Krumlov: „I město čeká těžké zimní období, plyn máme nasmlouvaný jen do konce roku, to bude teď hlavní priorita – zajistit fungování města, škol  sportovišť a dalších zařízení napojených na město.“ ČKRS představuje jeden ze zajímavých fenoménů letošních voleb. Do zastupitelstev, a to nejen v Českém Krumlově, se dostávají politické subjekty, které nikdy předtím v podobné složení nekandidovaly. Dalším nováčkem jsou nezávislí kandidáti se značkou Krumlováci, kteří získali jeden mandát. Ten bude, po rezignaci dvojky kandidátky Jana Bohdala, reprezentovat v Radě města lídr kandidátní listiny Jan Berka: „Dnešní jednání je po zářijových volbách prvním ustavujícím zasedáním nově zvoleného Zastupitelstva města Český Krumlov. Pro mnohé občany, kteří se angažovali v komunálních volbách, je to vůbec první zkušenost v této roli. Věřím, že nově zvolení zastupitelé jsou schopni pracovat ve prospěch našeho města a aktivně se podílet na jeho rozvoji.“

Dokumenty k jednání ZM 20. října 2022

Vše o Zastupitelstvu města Český Krumlov