logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

ROZHOVOR: Nová koalice města Český Krumlov se rýsuje. Co udělá jako první po nástupu do funkce? Odpovídali zástupci jednotlivých subjektů

1. Vzniká koalice vedení města Český Krumlov. Co bude prvním krokem, který udělá pro krumlovské občany, až nastoupí do funkce?

2. Ve veřejném prostoru se objevují různé komentáře, například o bydlištích kandidátů, profesních zkušenostech či o vhodnosti té či oné politické strany pro vedení města. Jak tyto informace vnímáte?

3. Co pro Vás znamená Český Krumlov?

Alexandr Nogrády, ANO

1. Již jsme začali pracovat. Pro největší úkoly (zajištění energií pro město, rozpočet na rok 2023, projekt kasáren) sestavujeme pracovní skupiny nejen z řad koalice, ale každého, kdo má k danému tématu čím přispět. Domluvili jsme se s panem Ungermanem (Občané Patrioti), že si vezme na starost realizaci cyklostezek, které budou kompletně financovány krajským úřadem, čili pro město nepředstavují náklad.

2. Já osobně se jako rodilý Větříňák považuji za krumlovského občana od dětství. V dospělosti jsem bydlel na Plešivci a na Míru a nyní po rozvodu mám pronájem na Horní Bráně. Mé děti bydlí v Křemži, a tak jsem si tam pořídil chatu, abych jim mohl být v případě potřeby nablízku.
Co se týče profesních zkušeností, tak pro výkon samosprávy neexistují školy. V současné době je důležité, aby lidé ve vedení města neměli zkušenost fungovat jen z toho, co město dostane (rozpočtové určení daní apod.), ale věděli z předchozí praxe, jak peníze vydělat, jak je řídit a jak se dívat na výdaje. Lidí s těmito zkušenostmi je v koalici celá řada.

3. Český Krumlov je pro mě srdcová záležitost. Jsem pyšný jak na historické centrum, tak na lidi, kteří v Českém Krumlově žijí. Jeden z mých takzvaných měkkých cílů pro nadcházející roky je, aby Krumlováci vzali za své historické centrum, měli ho rádi a opět do něj rádi chodili.

Dalibor Uhlíř, Krumlov – rozumem a srdcem

1. Zatím není uzavřené programové prohlášení, takže není úplně jasné, jaké priority se do programu dostanou. Řešit ale jistě budeme dodávky energií, protože plyn je nasmlouvaný jen do konce letošního roku, určitě budeme chtít zprůhlednit práci úřadu, tzn. například zveřejnit smlouvy, které ještě nebyly zveřejněny. Čeká nás také příprava rozpočtu na příští rok, a protože asi po dvaceti letech nastupuje nové politické vedení, zaměříme se na audity hospodaření města i jeho jednotlivých společností. Proto, abychom začínali s čistým stolem a transparentně. Zajímá nás také struktura obrovského zadlužení města, abychom věděli, jak dále pracovat a neohrozit potřebné investice.

2. Víte, to jsou takové standardní evergreeny po volbách, které zaznívají většinou z úst neúspěšných kandidátů nebo uskupení. Já se dlouhodobě netajím tím, že 365 dní v roce nesetrvávám na jednom místě a nezůstávám pořád v Českém Krumlově, protože mám spoustu aktivit nejen po jižních Čechách, ale i na dalších místech doma i v zahraničí. Mé tři firemní pobočky zaměstnávají padesát zaměstnanců, takže abych toto byl schopný zabezpečit, nemůžu být stále zakotvený na jednom místě. Funkce v koalici města Český Krumlov mě ale v mém rodném městě trvaleji zakotví a budu tu trávit mnohem více času. Asi to tak mělo být, že své načerpané životní zkušenosti, i ty kladné, tak ty negativní, ze kterých jsem se ponaučil, mohu nyní využít a vrátit v co nejlepším světle zpět do svého rodného města. Díky tomu, že jsem letos kandidoval také do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu 10 – Český Krumlov, jsem se dostatečně veřejně prezentoval a myslím, že jsem byl náležitě vidět díky perfektně připravené kampani a jsem rád, že takto transparentně mohu nyní sloužit Českém Krumlovu sice ne jako senátor, ale jako komunální politik.

3. Český Krumlov je pro mě domov a velmi silná emoce. Narodil jsem se tady, strávil dětství a studentská léta, získal sportovní úspěchy, měl svatbu v kostele sv. Víta, narodily se mi zde dvě děti a v Českém Krumlově mám pochované prarodiče a maminku. V roce 1989 jsem jako student místního gymnázia organizoval studentskou stávku. Můj otec je již několik let správce poutního areálu na Křížové hoře, který si jako dítě pamatuji ve velmi zuboženém stavu. Nyní je otevřený a rekonstruovaný areál cílem spousty lidí z našeho města i z okolí. Moje spjatost s Českým Krumlovem je celoživotní a navazuji na svých několik rodinných generací, které byly aktivní v místním veřejném životě. Díky tomu znám spoustu občanů osobně a jsem rád, že mohu podporovat například klubové sportovní aktivity mládeže. Své zvolení do zastupitelstva města považuji za vyvrcholení těchto veřejných aktivit a těším se, že budu Krumlovu nadále pomáhat.

Zbyněk Toman, ODS

1. Většina členů budoucí koalice má premiéru v roli zastupitelů, takže proběhne rychlé seznámeni s chodem úřadu a s vedením města. Určitě bude nejdůležitější sestavit rozpočet na rok 2023. Problematika nákladných energií bude také jeden z prvních úkolů.

2. V minulé městské radě sedělo více lidí, kteří nejsou svým zaměřením ekonomové, či stavaři a také fungovali a rozhodovali. Z mých zkušenosti stejně město vedou dvě či tři osobnosti, na kterých leží největší zodpovědnost. Bydliště kandidátů je otázkou dlouhá léta a vždy se objevily u některých zastupitelů pochybnosti. Pro mě je důležitý jejich vztah k městu a ochota pro něj pracovat.

3. Krumlov pro mě znamená můj celý minulý život a doufám i ten budoucí. Bydlím v centru města a nyní bych to za nic nevyměnil. Proto mě všechno okolo života ve městě zajímá a chci pomoci k lepšímu životu pro všechny obyvatele.

Jan Berka, Krumlováci

1. V první řadě je potřeba vymezit priority, které vycházejí z programů, se kterými jednotlivá uskupení kandidovala. Z nich vzejdou pracovní skupiny k jednotlivým tématům. Už nyní se bavíme o úkolech, spojených s chodem města – řešení energetické krize, územní plán, areál kasáren a samozřejmě rozpočet města pro rok 2023. Velice důležitým krokem je odpovědné a konstruktivní předání agendy, spojené s chodem města, od dosavadního vedení.

2. Koalice je na samotném začátku svého působení, ale z několika společných jednání je patrné, jaká energie a chuť v týmu panuje. Vznikají konstruktivní návrhy na vytvoření pracovních skupin složených nejenom ze zástupců koalice, ale rovněž „hostů“ (odborníků) z řad veřejnosti. Je patrná snaha o otevřenější a transparentnější řešení projektů, které se dotýkají chodu města.

3. Český Krumlov je pro mě domov v tom nejčistším smyslu. Jde o prostor, o který se musí pečovat, aby byl dlouhodobě (nejen finančně) udržitelný, konkurenceschopný, k občanům přívětivý a ohleduplný a zároveň bezpečný a svobodný.

Vojtěch Němec, Žijeme Krumlovem

1. Nacházíme se v nejhorší ekonomické situaci po druhé světové válce, tudíž je třeba obsadit městské společnosti odborníky a dostat je do černých čísel.

2. Lidé, kteří nebydlí v Krumlově, ale jsou s městem spjati, netrpí provozní slepotou, tudíž to vidím spíše jako výhodu. Město se propadlo v žebříčku žití na 115. místo k životu. Zas tak skvělé vedení tu nebylo, takže vidím velký prostor pro zlepšení.

3. Naše město pro mě znamená všechno, miluji Český Krumlov a chci ho vidět jako město pro občany, a ne zájmové skupiny.

Připravila: Redakce Krumlováci.cz