logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Krumlovští radní jednali o projektu Nový Dvůr, úpravách hřbitova a dalších rozpočtových opatřeních

Rada města Český Krumlov na pondělním zasedání 4. dubna projednala mimo jiné tyto záležitosti:
Rozpočtová opatření
Rada schválila nová rozpočtová opatření, kterými zapojila další prostředky do rozpočtu města. Například příjem z daní z hazardních her bude využit na částečné financování provozu MHD, a to ve výši 615 tisíc korun. Z rezervy záštit starosty a místostarostů půjde 13 tisíc korun na finanční dary na podporu organizace kulturních akcí, soutěží a dětských táborů. Z vybraných pokut z radarů byla vyčleněna částka 852 tisíc korun na dofinancování akcí jako je oprava vzduchotechniky v MŠ Vyšehrad nebo modernizace odborných učeben a vybudování bezbariérového přístupu na ZŠ Za Nádražím. Dohromady bylo do rozpočtu města nově zapojeno 1,7 milionu korun.
Projekt Nový Dvůr
Developerskou asistenci, poradenské a konzultační služby budou při přípravě výstavby Nového Dvora zprostředkovávat jako v předchozím roce architektonický ateliér A8000 spolu s hlavním architektem projektu Vladanem Píšou. Cena služeb by neměla v tomto roce přesáhnout milion korun. Spolu s tím rada schválila objednávku na poskytování navazujících poradenských a konzultačních služeb pro doplnění a aktualizaci energetické koncepce, jejichž cílem bude variantní návrh centrálního zásobování teplem Nového Dvora. Zhotovitelem těchto služeb bude firma ENACO, s.r.o. Cena za tuto dodávku od společnosti ENACO bude činit 211 tisíc korun. Rada také schválila výběr dodavatele veřejné zakázky na výměnu přívodního řadu vodojemu v areálu kasáren. Výměnu bude realizovat společnost ECO CB s.r.o. za 7,68 milionu korun.
Úpravy hřbitova
Jako dodavatel veřejné zakázky „Úpravy hřbitova v Českém Krumlově“ byla vybrána společnost IRO stavební s.r.o. Rada města schválila výběr i návrh na uzavření smlouvy s tímto dodavatelem vzešlým z vypsaného výběrového řízení. Předmětem dodávky bude mimo jiné kompletní oprava zcela nevyhovujícího cestního systému doprovázená vybudováním nového odvodnění celého areálu hřbitova, dále budou přidána odpočinková místa a rozmístěny technické infrastruktury v podobě vody, elektřiny a odpadového hospodářství. Součástí bude také nová výsadba zeleně pro všechny plochy hřbitova. Sjednaná cena za úpravy činí 45,13 milionů korun, z čehož 11 milionů bude hrazeno z dotace Krajského investičního fondu. Obnova hřbitova bude zahájena v nejbližších týdnech, proběhne ve dvou hlavních etapách, první bude dokončena v tomto roce a bude se týkat hlavní vstupní části hřbitova. S realizací druhé etapy počítá smlouva v roce 2023. O zahájení prací a způsobu jejich provádění bude město včas veřejnost informovat.
Souhlas s využitím městských parků pro akce“ Den země“ a „Den dětí“
Rada souhlasí s využitím pozemků vlastněné městem pro akce, které pořádá Dům dětí a mládeže. Využit bude městský park a jeho altán k akci Den země zaměřující se na osvětu dětí o ochraně životního prostředí, která se bude konat 22. dubna a je určena českokrumlovským školám. Rada dále souhlasí s využitím jižních teras (vstup do Vltavy vedle dopravního hřiště) spolu s městským parkem pro akci Den dětí. Akce proběhne 5. června, a kromě DDM se jí zúčastní i veřejné záchranné sbory nebo jiné organizace pracující s dětmi.
Správa kotelen
Rada schválila výběr zhotovitele pro uzavření dohody o zajištění pravidelného technického servisu a provozování plynových kotelen a dalšího zařízení v majetku města. Správu kotelen bude mít po uzavření dohody na starost firma KOMTERM Čechy s.r.o. Celková roční sazba je stanovena na 1,05 milionu korun s tím, že přibližně třetina výdajů bude přefakturována dalším subjektům využívajícím budovy ve vlastnictví města.
Zdroj: PR Město ČK