logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Český Krumlov zřídil kontaktní místo, kde sbírá a poskytuje informace ohledně pomoci ukrajinským uprchlíkům

S dotazy, jak postupovat při vyřizování nejrůznějších záležitostí v souvislosti s příjezdem a pobytem lidí z Ukrajiny do Českého Krumlova, se mohou lidé nově obracet na info point, který vznikl na českokrumlovském městském úřadě. Kontaktní místo rovněž shromažďuje nabídky pomoci dobrovolníků i seznam občanských iniciativ na pomoc uprchlíkům.
Také do Českého Krumlova přijíždí řada lidí prchajících před válkou na Ukrajině, mnozí z nich sem míří za svými příbuznými nebo přáteli, postupně ale přibývají i rodiny bez jakékoliv vazby na někoho místního. Na úřad se obrací čím dál tím víc lidí, kteří potřebují pomoci vyřídit ubytování, stravování, ošacení a další potřeby. Proto město zřídilo kontaktní místo, kam mohou zavolat, nebo se přijít na vše informovat.
Zároveň info point slouží i pro soustřeďování veškerých aktivit, které ve městě na pomoc běžencům vznikají. „Vzedmula se ohromná vlna solidarity, obyvatelé pořádají sbírky potravin, vznikají ošacovací střediska, hlásí se dobrovolníci. Aby však mohla být pomoc skutečně efektivní, schází mezi těmi všemi skvělými aktivitami koordinace, kterou by mimo jiné měl zajistit právě městský info point, který zaznamená požadavky i nabídky a zajistí informační a organizační toky mezi městem a dobrovolníky,“ vysvětluje starosta Dalibor Carda.  
Info point funguje od 9. března každý všední den od 8.00 do 16.00 hodin v 1. patře Městského úřadu Český Krumlov v Kaplické ul. 439. Telefonní linka 380 766 666, e-mail ukrajina@ckrumlov.cz. K dispozici zde bude i tlumočnice, na kterou se mohou obracet uprchlíci, kteří se nedomluví česky.
„V současnosti vytváříme strukturu týmu, jehož členové budou zodpovědní za jednotlivé oblasti, tj. ubytování, materiální pomoc, vzdělávání apod. Současně se tím připravujeme na očekávané vyšší počty příchozích uprchlíků,“ uvádí Jan Lippl, tajemník městského úřadu a hlavní koordinátor pracovní skupiny pro organizaci pomoci ukrajinským uprchlíkům.
V úterý také zasedal Krizový štáb ORP Český Krumlov, který řešil zejména témata ohledně získávání pobytových víz, procesu žádostí o zaměstnání a možnosti ubytování válečných uprchlíků.
Další info na www.ckrumlov.cz/pomoc-ukrajine.