logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Zázraky se i dnes dějí – Křížová hora nad Českým Krumlovem

Ano, zázraky se i dnes dějí a to je dobře. Tak jako kdykoli v minulosti vede spojení Boží a lidské vůle k zázrakům. Přesvědčte se o tom sami – nedaleko od vás. Navštivte Křížovou horu nad Českým Krumlovem a poutní areál na jejím vrcholu a jeho správce a strážce, kteří se o toto místo starají a pro něj žijí!
Křížová hora byla vždy dominantou nad Českým Krumlovem, viditelná snad ze všech stran, hora zlatá a svatá (zlatosvatá :-)). Zlatá proto, že se zde po staletí těžilo zlato a stříbro, které je zde stále skryto pod našima nohama. A svatá proto, že dle přání našich předků se na ní stavěly nejprve dřevěné kříže, pak dřevěná kaplička a nakonec od roku 1710 zděná kaple s ambity s arkádami a rajskou zahradou tj. kompletní poutní areál, kam chodily tisíce poutníků z Českého Krumlova a okolí.
Osud tohoto místa je však velmi pohnutý, za více jak 300 let zažil časy dobré, ale žel zejména smutné. Během první světové války velmi chátralo a byl rekvírován historický zvon a zcizen poutní obraz „Madona z Křížové hory“ a odvezen do Vídně, během druhé světové války opět rekvírován druhý zvon a k nejhoršímu období došlo po roce 1950 za socialistického režimu, kdy areál byl cíleně ničen a rozkrádán.
K těm světlým obdobím patří počátky existence areálu v 18. století, pak období první republiky, kdy díky kněžně Terezii Schwarzenbergové kol. r. 1933 se provedla kompletní oprava areálu i s novým zvonem a dále období 1990 až 91 kdy z iniciativy krajanů z Lince byla opět provedena kompletní oprava poničeného areálu. Bohužel opravený areál zůstal prázdný a zavřený a postupně opět chátral – a to trvalo dlouhá léta až do roku 2016!
A právě 20. září 2016 se stal poslední z tzv. „zázraků dnešní doby“. Tehdy již 83 letá učitelka angličtiny paní Věra Petrovičová – statečná to žena, se rozhodla vyžádat si klíče, aby areál otevřela, aby sem lidé mohli alespoň nakouknout, sama do opuštěného a prázdného místa. A ve stejný den se sem přišel podívat stavební inženýr Dalibor Uhlíř – a oba zde už zůstali. Ti dva žili v Českém Krumlově více jak 40 let cca 100 metrů od sebe, ale v životě se neviděli a pak v jeden den na tomto místě se sešli, aby tento areál znovu vzkřísili, vdechli mu život a darovali jej všem lidem. Je to vše jen náhoda?
A pak následovalo více jak 5 let života naplněného plným nasazením, sebeobětováním, tvrdou prací, úrazy, zničeným autem a dalšími překážkami, ale současně radostí z tohoto díla a láskou k našim předkům, našim drahým v Nebi, k lidem i Bohu! Nahlížíme na svět a na život z hlediska věčnosti a to nám dodávalo a dodává sílu a odvahu! Je to služba za každého zdravotního stavu a za každého počasí a to dokáže na Křížové hoře být!
Poutní areál na Křížové hoře je dnes pro všechny lidi bez rozdílu, je to místo duchovní, historické, kulturní, turistické i přírodní a jsme hrdi na to, že je to dnes areál živý – areál pro dnešního člověka 21. století, který ke svému životu potřebuje krásu, kterou zde najde, krásu vnější i vnitřní.
Návštěvníci si mohou prohlédnout několik výstav s historickou a kulturní tématikou, jihočeské Madony, další informace, knihy, články apod., mohou posedět v arkádách ambitu a vychutnat si atmosféru místa, jeho genius loci, jeho energii, zaposlouchat se do krásné hudby v kapli nebo do zvonění nového zvonu, který byl na základě veřejné sbírky po 77 letech znovu instalován do zvonice kaple. Z ochozu areálu je nejkrásnější pohled na Český Krumlov a na panorama od Šumavy přes Blanský les s Kletí po Českobudějovickou pánev.
A v srdci areálu – kapli vás zcela jistě nemine pohlazení na duši, ta paměť tisíců našich předků, ta špičková akustika s přítomností chrámové hudby, ta energie „zlatosvatá“, ta výzdoba kaple, ať už je to obraz Krumlovské Madony – dar z Německa, nebo keramické dílo Cyril a Metoděj – jediná prezentace v Čechách a další. Seznámíte se také s naším úsilím, aby se do kaple na Křížové hoře vrátil gotický obraz „Madona z Křížové hory“, který byl odtud odcizen v roce 1917 odvezen do Vídně a který od počátku ke kapli neodmyslitelně patřil.
Turisté najdou v areálu svůj kout, mapy, fotografie, prospekty, také jsme pro ně vytvořili nenáročné vycházkové okruhy s pěknou přírodou, zajímavými místy, výhledy, lavičkami apod. I bezprostřední okolí areálu nabízí pro návštěvníky možnost posezení na lavičkách, výhledu do širokého okolí, přátelských setkání a podobně. Křížová hora je od roku 2022 také místem na Svatojakubské poutní cestě do Santiaga de Compostela, takže vyjdete-li z Českého Krumlova na Křížovou horu, můžete s nadsázkou říci, že jste prošli „alespoň kousek“ po této nejvýznamnější evropské poutní cestě od Baltu do Portugalska, máme pro vás razítko, mapky a další.
Zvlášť výjimečný zážitek nabízí návštěva poutního areálu při večerním osvětlení, které poměrně často zajišťujeme, není divu, že v poutní knize, kde nacházíme již stovky uznalých zápisu, se objevuje i takový, že „toto je opravdu nejkrásnější místo v Českém Krumlově“. Přitom je až neuvěřitelné, že vstupné je dobrovolné a že je to jediný zdroj příjmů určených na provoz, vybavení, výstavy, údržbu a zvelebování celého areálu i jeho okolí.
Papež František nedávno řekl, že „lidé potřebují v dnešní době dobré a silné příběhy“ – a Křížová hora takovým příběhem je. Je to smysluplná služba pro druhé, je to svědectví o tom, kolik člověk může dokázat, když pracuje s nasazením a láskou. Historie poutního areálu na Křížové hoře a jeho současnost může být i zdrojem naděje, že špatné časy lze překonat, což v jakékoliv době – i té dnešní, je dobrou a potřebnou zprávou pro nás pro všechny! Ano, zázraky se i dnes dějí, když se Boží a lidská vůle navzájem spojí.
Přijďte na Křížovou horu nad Českým Krumlovem, přijďte do poutního areálu na Křížové hoře, uvidíte a pochopíte! 
Ing. Dalibor Uhlíř
Autor je správce poutního areálu na Křížovém vrchu nad Českým Krumlovem.
Psáno pro server Kuryr.in.