logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Zrušení kontejnerových stání na Parkánu a v Kostelní ulici

Kvůli obtížnému zajišťování svozu komunálního odpadu v historických uličkách Českého Krumlova zrušilo město dvě kontejnerová stání v centru města. Náhradou je rozšíření kapacit dalších odpadových hnízd.
Problematika odpadového hospodářství je v historickém centru Českého Krumlova tématem mnoho let. Oprávněné a dlouhodobé stížnosti na hluk a zápach z kontejnerů rozmístěných často v úzkých středověkých uličkách obtížně přístupných pro svozovou techniku a nevábný estetický vzhled kontejnerových stanovišť poškozující celkovou kvalitu veřejného prostoru byly důvodem, proč se vedení města rozhodlo před pěti lety k postupnému vymístění kontejnerů jak na směsný komunální, tak separovaný odpad na vnější hranici centra města. Aby se tak mohlo stát, byly vybudovány velkokapacitní podzemní a polopodzemní stanoviště u Městského parku a v Pivovarské ulici.
„Tím byly vytvořeny podmínky pro zrušení největších hnízd kontejnerů v Hradební ulici a u hotelu Gold a dalších. Kontejnery na Parkánu a v Kostelní ulici zrušené v minulém týdnu byly jedny z posledních v centru města. voz kontejnerů činil svozové společnosti velké problémy pro úzký profil komunikace a často byl i kvůli parkujícím autům takřka neuskutečnitelným,“ vysvětluje místostarosta Josef Hermann.
„Abychom zajistili dostatečnou kapacitu kontejnerů v blízkém okolí, rozšířili jsme stanoviště v Horní ulici a na parkovišti v Jelení zahradě. Záměr zrušení stanovišť nebyl veřejnosti včas oznámen, za což se dodatečně omlouváme, uvádí Vlasta Horáková z Odboru životního prostředí a zemědělství. Obě lokality byly doplněny kontejnery na komunální odpad, tzn. slouží pro odkládání papíru, plastu, nápojového kartonu, skla a zbytkového komunálního odpadu.
„Uvědomujeme si, že docházková vzdálenost se kvůli odstranění kontejnerů zvýšila, což může být problematické pro obyvatele seniorského věku z dotčených ulic, kterým tak nabízíme individuální systém svozu a likvidace jejich odpadu,“dodává Vlasta Horáková. V případě zájmu mohou obyvatelé kontaktovat pracovníky Odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Český Krumlov na tel. č. 380 766 550, 380 766 557.
Podzemní kontejnery se ve městě osvědčily, v roce 2019 došlo u Městského parku k jejich dalšímu rozšíření a ve výstavbě chce město pokračovat, letos je v plánu jejich vybudování na sídlišti Špičák.
Zdroj: PR Město ČK