logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Plešivec nebude mít starou fabriku, bude mít nové Penny (rešerše tehdy a nyní…)

K projektu nového hypermarketu se hlásí Město Český Krumlov, nová infrastuktura pro občany je skvělá věc a zpráva. Prvním, kdo promluvil o developerském projektu je jednatel ČKRF Miroslav Reitinger, developerem je společnost Mexum, spojená s krumlovským podnikatelem Vokem Wippernem.  Město k projektu vydalo tiskovou zprávu: https://www.krumlovaci.cz/clanek/230894/v-ceskem-krumlove-se-na-plesivci-stavi-supermarket-penny
V době, kdy se historická budova bořila, se proti tomu ohradili památkáři, například krumlovský Jiří Bloch. 
Pro představu, co dělo před více než deseti lety, uvádíme text Zuzany Kyselové níže, poté následuje aktuální text k výstavbě Penny Marketu, který ocení všichni obyvatelé sídliště Plešivec, kteří za větším nákupem musejí projíždět celým městem až na sídliště Mír. 

2010 – tak trochu vadilo…

Památka zmizela z povrchu zemského
23.7.2010
Zdroj: Zuzana Kyselová
Českokrumlovský deník – ttps://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/pamatka-zmizela-z-povrchu-zemskeho20100723.html

Český Krumlov – Zděšeni jsou všichni ti, kdo zasvětili svůj život záchraně památek. S bývalou Pachnerovou papírnou je ámen.
Bývalá Pachnerova manufaktura, v níž se v dobách její slávy vyráběl papír, mizí z povrchu zemského. Přesněji řečeno z povrchu Plešivce, kde ji demolují bagry
„Přitom tento objekt byl v minulosti zapsán jako nemovitá kulturní památka,“ říká zdrceně Jiří Bloch z občanského sdružení Českokrumlovská obec památkářská. „Na jaře byla její památková ochrana z nepochopitelných důvodů zrušena – údajně ze statických důvodů.“
Nutno podotknout, že komplex budov bývalé Pachnerovy, později Spirovy papírny už hezkou řádku let neskýtal nijak vábný pohled. Komplex byl později poskytnut do užívání podniku Zemědělského zásobování a nákupu (ZZN) a dostal pořádně na frak. A poté už jenom chátral, takže byl u velice frekventované výpadovky na Větřní spíše ostudou města. Většině obyvatel Českého Krumlova se tak zřejmě jevil, ale lidé odborně zasvěcení do tajů a historických cenností památek, papírnu, a to zejména její hlavní budovu, vnímají jinak.
„Pachnerova manufaktura přes dílčí vnitřní úpravy byla unikátním spojovacím článkem mezi staršími hospodářskými trakty měšťanských domů s tradiční řemeslnou výrobou a již běžnými továrními objekty z druhé poloviny 19. století,“ vysvětluje Jiří Bloch. „Členění fasády s pásovou přízemní bosáží a okenními šambránami a lizenami se zřetelně inspirovalo zdejšími klasicistními měšťanskými domy.“
„Do minulého týdne byl tak Český Krumlov mimo jiné vzácným místem, kde se dochovaly papírenské budovy jak z renesančního období – třeba bývalý Mrázkův mlýn u Benešova mostu – tak z klasicistního období Pachnerova papírna.“Jiří Bloch poukazuje na to, že v minulosti se v Českém Krumlově podařilo zachránit i jiné staticky narušené budovy. „Nejsem tak naivní, abych se domníval, že se v dnešní úsporné době podaří pro budoucnost zachránit všechny historické tovární komplexy, ale tato nejstarší budova se řadila do zcela jiné kategorie. Navíc do objektu bez jakéhokoliv vnitřního členění, který tvoří pouze malou část celého areálu, bylo možné vložit jakoukoliv novou funkci. Například v něm mohl být sklad, ale také třeba kanceláře, ubytovací kapacity a podobně.“
Současná demolice překvapila i vedení Českokrumlovského rozvojového fondu (ČKRF), který budovu před prodejem areálu soukromému investorovi měl ve svém držení. „Fond tento objekt odkoupil původně od města s cílem najít pro něj nějaké využití, které by odpovídalo potřebám toho území,“ uvedl ředitel ČKRF Miroslav Reitinger. „Ale při respektování stavební historie a hodnoty pozůstatku bývalé papírny. Ovšem po povodních v roce 2002 jsme situaci zhodnotili a rozhodli se, že projekt na rekonstrukci nechceme realizovat sami, a proto jsme ho nabídli k prodeji.“
V té době byl objekt stále veden jako kulturní nemovitá památka, která se navíc nachází v městské památkové zóně Plešivec. „Předtím jsme ale Národní památkový ústav požádali o vyjádření, co se s tím objektem pod defacto dvojí památkovou ochranou vlastně dá dělat, abychom zájemcům o koupi nenabízeli zajíce v pytli. S tímto vyjádřením a regulativy ochrany jsme objekt dali do prodeje,“ ujistil Miroslav Reitenger. Tím to po památkové stránce pro ČKRF skončilo, neboť se logicky domníval, že památkovou ochranu si během stavebních úprav pohlídá stát.
Ve výběrovém řízení se svou nejvyšší finanční nabídkou vyhrála firma Mexum, s r. o., se sídlem v Olomouci. A v březnu letošního roku Ministerstvo kultury ČR hlavní budovu bývalé Spirovy papírny ze seznamu kulturních památek vyškrtlo
„Po dokumentaci stovek zdejších historických objektů této akci vůbec nerozumím,“ podotkl Jiří Bloch. „I pro nás je to zarážející,“ přiznal Miroslav Reitinger.
Majitel by do rekonstrukce nešel
Český Krumlov – Jedna věc jsou plány, jak rozpadající se památkové budově zachovat alespoň její zdi, druhá věc je takovou rekonstrukci uskutečnit a především zaplatit.
„Ty budovy byly staticky narušené, shnilé zdi, podepsaly se na nich záplavy. Několik desítek let to sloužilo jako sklad, vůbec to nebylo udržované, nikdo předtím neřešil, jak to zachránit,“ řekl Vok Wippern z Českého Krumlova, který areál bývalého ZZN odkoupil. „Proto jsem požádal ministerstvo o přehodnocení objektu a vyjmutí ze seznamu kulturních památek. Já musím počítat, abych postavil podnik, který bude fungovat a prosperovat. Chci tam vybudovat dobrý supermarket odpovídající dnešním normám, trendu i potřebám toho území a v hlavě mám spoustu věcí, co bych tam rád udělal. Jako třeba kvalitní restauraci a kongresový sál, který v Krumlově chybí. Místo je velmi zajímavé a nikdy jsem neskrýval, že ty rozpadající se budovy opravovat nebudu. Kdyby ministerstvo statut památky nezrušilo, raději bych to Českokrumlovskému rozvojovému fondu vrátil. Jenomže odborníci vyslaní ministerstvem to přezkoumali a zjistili, že se to nedá zachránit. Ty objekty jsou zcela zničené, to bylo vidět i během demolice, kdy se podmáčené cihly úplně rozsýpaly. Nic protizákonného neprovádím.“
Ministerstvo kultury nejprve žádost Voka Wipperna zamítlo, ale poté, co se odvolal, si nechalo udělat svůj vlastní posudek a na jeho základě Spirovu papírnu ze seznamu památek vyškrtlo.
„Na základě znaleckých posudků ministerstvo došlo k závěru, že vzhledem k zanedbané stavební údržbě stavba již není schopna nést žádné významné památkové hodnoty, čili stavba dnes již nemá zásadní architektonickou, technickou ani historickou hodnotu. Památková rehabilitace stavby by znamenala výstavbu kopie nebo repliky v současnosti již výrazně narušeného a zčásti odstraněného objektu a takto rekonstruovaný objekt nemůže splňovat ustanovení zákona o státní památkové péči,“ je oficiální vyjádření v rozhodnutí Ministerstva kultury ČR ze dne 16.3. 2010.
Posudky znalců:Stavba je zcela technicky zdevastovaná, morálně zastaralá a možnost její obnovy je velmi diskutabilní. Technický stav hlavních nosných konstrukcí je velmi zanedbaný, část stavby byla z bezpečnostních důvodů odstraněna. Základy stavby jsou bez izolací, takže vzlíná vlhkost do stěn, které jsou na několika místech staticky narušené. Do objektu zatéká, dřevěný krov je silně dožilý, stropy a podlahy značně narušené a dožilé.
Více najdete v Českokrumlovském deníku dne 23.7. 2010

……

2021 – už nevadí…

V Českém Krumlově se staví nový supermarket. Víme kde!
11. 2021

Zdroj: https://www.novinykraje.cz/svetprace/2021/11/25/v-ceskem-krumlove-se-stavi-novy-supermarket-vime-kde/

ČESKÝ KRUMLOV – V Českém Krumlově v ulici 5. května na místě bývalé papírny vedle Úřadu práce roste od září stavba nového supermarketu. Obchod zde příští rok otevře Penny market.
Město společně s Českokrumlovským rozvojovým fondem dlouhodobě připravovalo záměr pro výstavbu obchodu na Plešivci, kde velký supermarket schází. „Záměrem bylo zajistit na Plešivci plnohodnotnou velkoprodejnu potravin, která tu chybí. Kromě zajištění nabídky pro Plešivec je dalším důvodem i eliminace dopravy směrem na Domoradice, kde je soustředěna nákupní zóna ve městě,“ vysvětluje Miroslav Reitinger, jednatel Českokrumlovského rozvojového fondu. Fond následně prodal pozemky na Plešivci developerovi, společnosti Mexum, která tu od září staví Penny market.
Širokosortimentní prodejna potravin s tisícem metrů čtverečních prodejních a skladovacích ploch se profiluje jako market nové generace, tzn. místo paletového prodeje dostává přednost klasický regálový systém, který je momentálně trendem v moderních maloobchodních prodejnách.
Samotný vzhled budovy investor konzultoval s památkovou péčí a městským architektem. „Výsledkem bude sedlová střecha na budově, která vizuálně budovu rozčlenění a působí estetičtěji,“ dodává Miroslav Reitinger. U obchodu také vznikne 50 parkovacích míst. Stavba by měla být dokončena v červnu 2022.
Vizualizace nového supermarketu v Českém Krumlově (zdroj město Český Krumlov)
Na základě jednání města se investor také zavázal, že v místě vybuduje novou autobusovou zastávku. Původní zastávka Rechle se tak posune o několik metrů dál.