logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Památkově chráněný most ve Starých Dobrkovicích je opravený

Rekonstrukce kamenného mostu přes koryto říčky Polečnice ve Starých Dobrkovicích je dokončena. Kamenný klenutý most z poloviny 19. století je architektonickou kulturní památkou, jeho rekonstrukci byla proto věnována zvláštní péče.
Most ve Starých Dobrkovicích prošel stavebními úpravami už před čtyřmi lety, kdy se na mostě provedla oprava spodní části. Byla obnovena zřícená křídla mostu, opraveny ledolamy a zpevněno koryto řeky pod mostem. V letošním roce pak došlo na opravu horní části mostu a nosné konstrukce. 
„Byla zde nefunkční izolace, mostem protékala voda, také nevyhovoval zádržný systém ocelových svodidel necitlivě zabudovaných v betonových římsách,“ vyjmenovává nedostatky mostu starosta Dalibor Carda.
V rámci rekonstrukce se odtěžila stávající vozovka až na úroveň kleneb, na nich se provedla nová ztužující železobetonová deska včetně hydroizolace. Stávající nepůvodní betonové římsy nahradily nové parapetní zdi ze zdiva z přírodního sbíraného kamene a ručně opracovaných žulových krycích desek. Tyto nové zdi tvoří záchytný systém, proto se mohlo odstranit i svodidlo na mostě.
Nově se k mostu zabudovalo zábradlí, jež tvarem a provedením odpovídá zábradlí, které se nachází v historické části města. Most dostal nový povrch vozovky, odrazové pruhy a vybudovaly se i dlážděné skluzy pro vodu
„Rekonstrukce památkově chráněného mostu vyžadovala výjimečný přístup, kamenické práce prováděl kameník z Českého Krumlova tradičním způsobem a stejně tak proběhla i ruční úprava krycích desek,“ dodává starosta.  
Přestože místní část Staré Dobrkovice patří pod správní území Kájova, most je ve vlastnictví města Český Krumlov. Rekonstrukce vyšla na ne­celé 4 miliony korun, ze kterých či­nila dotace Jihočeského kraje 1,5 mil. korun. Práce prováděla společnost K-BUILDING CB, a.s.
Kamenný klenutý tříobloukový most ve Starých Dobrkovicích je velmi hodnotným a autenticky dochovaným příkladem dopravní technické stavby. Reprezentuje dynamičnost a technickou vyspělost, s jakou se tato část regionu rozvíjela v průběhu 19. století. Představuje doklad řemeslné dovednosti a zručnosti našich předků, včetně jejich estetického cítění. Svým umístěním, charakterem, památkovou hodnotou a historickou podstatou odpovídá pojetí kulturní památky.