logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

TZ: Kasárna ve Vyšném se otevírají veřejnosti. Město zve na den otevřených dveří

Znovuoživení a navrácení života a energie do dnes nevyužitého prostoru bývalých kasáren. Takový je plán, který po dlouhých třinácti letech, co město Český Krumlov vlastní areál bývalých kasáren ve Vyšném, získává konečně jasné obrysy. Město zde chce vytvořit atraktivní místo pro bydlení, vznikne tu nová čtvrť pro dva a půl tisíce lidí s plnou občanskou vybaveností. Co se už v areálu upravilo a jaké jsou plány, město veřejnosti představí na dni otevřených dveří v neděli 20. června 2021.
Areál bývalých kasáren v lokalitě Vyšný v Českém Krumlově získalo město od armády bezúplatně do vlastnictví v roce 2008. Po několikaleté práci na přípravě revitalizace tohoto území začíná mít budoucnost bývalých kasáren jasnější kontury.

„Od počátku bylo jasné, že pozemky o rozloze více než dvaceti hektarů, skvěle situované na severním okraji města obklopené volnou a krásnou přírodou, mají obrovský rozvojový potenciál a bydlení je jeho logickou programovou náplní. Ukázalo se však, že revitalizace tohoto typického brownfieldu o této velikosti není vůbec jednoduchý úkol. Až před pěti lety se podařilo najít reálnou cestu, jak toto spící území probudit k životu,“ uvádí místostarosta Josef Hermann.
Město si zvolilo jako hlavního konzultanta pro přestavbu kasáren českobudějovický architektonický ateliér A8000. Ten se stal součástí radničního pracovního týmu, který celý proces transformace kasárenského brownfieldu řídí a navrhuje další kroky. Po důkladné analýze lokality, podmínek a limitů jejího rozvoje, zejména z hlediska územně plánovacích dokumentací, A8000 představil v minulém roce zastupitelstvu tzv. Masterplan – návrh proměny kasáren v novou městskou čtvrť pro zhruba dva a půl tisíce obyvatel. Projekt získal název Nový Dvůr a k prostudování je dostupný na webu města.
Aktuálně se chýlí ke konci úpravy centrální části kasáren, které směřují k jejich otevření. Den otevřených dveří v kasárnách město pro veřejnost uspořádá v neděli 20. června 2021 od 14.00 do 17.00 hodin. Od 14.30 hodin proběhne komentovaná prohlídka. „Chceme ukázat široké veřejnosti vše, co bylo v posledním roce v areálu zrealizováno, jaké prostory je možné využít k podnikatelské či spolkové činnosti a představit další kroky, které jsou před námi,“ říká místostarosta.
Co se teď v areálu děje a co je v plánu v nejbližší době
Od minulého podzimu probíhají v areálu úklidové a čisticí práce. Provádí se údržba všech pozemků, komunikací a skladovacích ploch, na vybraných objektech i stavební práce. Současně došlo k likvidaci náletových dřevin a pařezů.
Dosud se také provedly průzkumné práce a inženýrská činnost, které vedly k získání potřebných povolení pro realizaci opatření k zadržení vody v krajině v lokalitě kasáren. Jedná se o intravilánovou revitalizaci s vytvořením retenčních prostor rekonstrukcí stávajících nádrží a vytvořením přírodě blízkého složeného koryta.
Na červnovém zastupitelstvu bude projednán návrh na zrušení regulačního plánu, což je podmínkou pro zahájení výstavby v souladu s platným územním plánem. Další výstavba se plánuje až po schválení nového územního plánu na podzim 2022.
V současnosti ateliér A8000 zpracovává urbanistickou studii, která detailněji rozpracuje Masterplan. Studie řeší páteřní komunikační síť s napojením na dílčí bloky určené k zástavbě, páteřní inženýrské sítě a další nezbytné prvky umožňující vlastní výstavbu v souladu s platným územním plánem.
Urbanistická studie bude také základním dokumentem pro potenciální investory. „Na konci srpna bychom měli být připraveni nabídnout investorům konkrétní příležitosti pro jejich investice. Již dnes evidujeme několik zájemců z řad investorů a developerů o bližší informace k projektu,“ dodává místostarosta. Možnost odprezentovat prostor kasáren developerům bude mít město 17. září 2021, kdy se v kasárnách na místě bývalého gastro bloku uskuteční celostátní odborná konference Brownfieldy o brownfieldových lokalitách v českých městech.
Aktuálně město pracuje na koncepci bytové politiky, jejíž součástí budou i konkrétní opatření v projektu Nový Dvůr. V nejbližší době je v plánu i spuštění samostatného webu, kde budou k dispozici informace a aktuality k projektu.