logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

TZ: Obřadní síň na hřbitově v Českém Krumlově prochází opravou. Pohřby se dočasně konají v náhradních prostorech

Nové vstupní dveře, osvětlení, úpravy zázemí a další opravy čekají obřadní síň na hřbitově v Českém Krumlově. Smuteční obřady se tak musí přesunout do náhradních prostor v okolí.
Do 4. června 2021 bude probíhat oprava obřadní síně na městském hřbitově v Českém Krumlově. „Součástí opravy jsou stavební úpravy prostoru obřadní síně včetně osazení nových vstupních dveří, instalace podhledů s integrovaným osvětlením a úpravy prostor v zázemí určených pro pozůstalé a personál. Rovněž se vybuduje nová nástupní rampa, která bude umožňovat bezbariérový přístup do obřadní síně,“ uvádí místostarosta Josef Hermann.
Smuteční obřady bude nutné po dobu stavebních prací zajistit v náhradních prostorech. V Českém Krumlově dočasně hřbitovní obřadní síň nahradí kaple sv. Martina v městském parku, kde lze mimo církevního obřadu uspořádat i civilní obřad. Dále je pak možné smuteční obřady uspořádat v obřadních síních ve Vyšším Brodě, v Horní Plané a v Českých Budějovicích.
Uvedené opravy a úpravy smuteční síně a jejího zázemí jsou prvním krokem komplexních úprav areálu hřbitova a přijdou zhruba na dva miliony korun. Takto opravené stávající prostory by měly sloužit svému účelu dalších zhruba pět až šest let, než se podaří vybudovat zcela novou obřadní síň s náležitým zázemím. Ta by měla vycházet z již zpracované architektonické studie. V příštím roce by měly být hotovy další stupně projektové přípravy.
„Komplexní rekonstrukce areálu městského hřbitova je projektově připravena a již nám nic nebrání vybrat v soutěži dodavatele a vlastní práce zahájit ve druhé polovině roku. Rekonstrukci chceme dokončit v příštím roce,“ vysvětluje místostarosta.
Při rekonstrukci dojde k opravě povrchů cest a chodníků včetně jejich odvodnění, zrekonstruují se rozvody vody a elektřiny, doplní se lavičky a odpadkové koše a provede se celková revitalizace zeleně v celém areálu.
Celkové náklady jsou rozpočtovány na 43 milionů korun. „Jelikož se jedná o poměrně značnou částku a neexistuje žádný vhodný dotační titul na spolufinancování, požádali jsme o spolufinancování Jihočeský kraj z nově zřízeného Krajského investičního fondu,“ dodává místostarosta.