logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

TZ: Ve čtvrtek končí lhůta pro připomínkování návrhu nového územního plánu Českého Krumlova

Celkem 11 týdnů mohla veřejnost zasílat své náměty k novému územnímu plánu, který připravuje Český Krumlov. Termín pro připomínkování končí tento čtvrtek 6. května 2021.
„Dosud jsme obdrželi 141 námětů, z nichž 36 přišlo poštou a 105 prostřednictvím online formulářů, jež se osvědčily jako komfortní nástroj pro zaslání připomínek. Na osobní konzultace přišlo 34 zájemců,“ rekapituluje zájem lidí Jana Hermanová, vedoucí Odboru úřad územního plánování.
Po čtvrteční uzávěrce následuje roztřídění připomínek podle témat a lokalizace. Poté se budou všechny připomínky projednávat mezi pořizovatelkou nového územního plánu, projektantem, městským architektem, určeným zastupitelem pro územní plánování a jeho pracovní skupinou. Na základě výsledného jednání projektant upraví návrh územního plánu.
Upravený návrh bude poté zveřejněn, uskuteční se jeho veřejné projednání a bude možné jej opět připomínkovat. Předpokládaná doba zveřejnění upraveného návrhu nového územního plánu je v tuto chvíli v prvním čtvrtletí roku 2022.
„Z upraveného návrhu se veřejnost dozví, kterým připomínkám k nyní vystavenému návrhu nového územního plánu bylo vyhověno a kterým nikoli,“ dodává Jana Hermanová.
Veškeré informace k novému územnímu plánu jsou k dispozici na https://www.ckrumlov.cz/cz/novy-uzemni-plan/.