logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Most u pivovaru se kvůli rozsáhlé rekonstrukcI uzavře na dva a půl měsíce [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Rozsáhlou rekonstrukcí za více než tři miliony korun projde most u pivovaru v Českém Krumlově. Na strategickém mostu přes řeku Vltavu se vybuduje nová opěra, opraví se stávající konstrukce a celkově se most zkrátí o šest metrů. Opravy začnou začátkem dubna a potrvají do poloviny června. Během oprav bude most pro veškerý provoz zcela uzavřen.

Zanedlouho začne rekonstrukce mostu ev. č. CK-001 TMS u pivovaru v Českém Krumlově, která zahrnuje opravy levobřežní opěry mostu a opravy stávající konstrukce.
„Z koryta řeky se odstraní středová podpěra provizorního mostu a celkově se zkrátí délka konstrukce o šest metrů. Také bude zesílena stávající konstrukce na požadovanou nosnost, která je od loňského léta snížena právě kvůli poklesu pilíře,“uvádí starosta Dalibor Carda.
Pro realizaci úprav je třeba vybudovat novou levobřežní opěru. S ohledem na složité zakládací poměry bude nová opěra založena na mikropilotech vetknutých do skalního podkladu. Opěra bude železobetonová, břeh se opevní kamennou rovnaninou s urovnaným povrchem a poštěrkováním.
Most se od 1. dubna do 19. června 2020 zcela uzavře pro veškerý provoz. Objízdná trasa povede ulicemi Latrán a Pivovarská a bude vyznačena dopravním značením. „Trasa vede skrz úzkou Budějovickou bránu, upozorňujeme proto řidiče, aby dbali na zvýšenou opatrnost při průjezdu,“ dodává starosta.
Podzemní kontejnery, které se nachází u pivovaru, budou po dobu rekonstrukce mostu mimo provoz kvůli nedostupnostimísta pro svozovou techniku obsluhující tento typ kontejnerů. „Do lokality proto umístíme základní sadu běžných mobilních kontejnerů pro komunální odpad, papír, plast a sklo, abychom zajistili občanům komfort při likvidaci odpadu po dobu, kdy nebudou přístupné podzemní kontejnery. Zároveň uživatele prosíme o správné využívání, tj. třídění jednotlivých složek, a udržování pořádku,“ uvádí Vlasta Horáková, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství.
Oprava mostu bude stát 3 153 000 korun. Generálním dodavatelem prací je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.
Podle okolností a aktuální situace může dojít k odložení zahájení stavby nebo k jejímu odvolání. O změnách bude město informovat.