logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Ředitelka Krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová: Je důležité zachovat klid a dodržovat pravidla, která jsou nastavena. Jen tak to zvládneme

„Mé doporučení je jednoduché: Chovat se tak, abych neohrožoval sebe a své blízké. Cílem všech přijatých opatření je zamezit šíření, proto je, protože jde o kapénkovou infekci, bohužel nutné minimalizovat fyzický kontakt osob,“ říká v rozhovoru pro Krumlováky ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D. a zároveň dodává: „Takže choďte ven s pejskem, na sluníčko, ale sami a s rouškou a tak, abyste se nepotkávali s dalšími. Choďte nakupovat, ale chraňte si ruce jednorázovými rukavicemi, dotýkejte se předmětů ve veřejném prostoru jenom v nejnutnější možné míře, kupujte, pokud to jde, spíše balené potraviny…“ Vypadá to zdánlivě na jednoduchá opatření, ale jak se se složitou situací vypořádat? O tom je náš rozhovor.

Jan Bohdal, Krumlováci.cz: Jak je připravena krajská síť hygienických stanic na aktuální nápor, spojený s koronavirem a jaké činnosti jsou pro vás nyní prioritní?

doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.: My jsme v plném nasazení v terénu již řadu týdnů, první případ v kraji jsme registrovali někdy 12. března. Ale ještě předtím jsme museli vytvořit systém naší práce, správně definovat rizika, zřídit informační linky pro veřejnost, posílit personálně maximálním možným způsobem kolegyně na protiepidemickém odboru, které nesou největší nápor a jejich nasazení je obrovské, a zachytit první nápor, protože to, co nám zpočátku v celé Evropě chybělo, to byly validní informace. Děvčata běžně vyřizovala třeba sedm set telefonátů veřejnosti. Za jedinou neděli…
Já jsem jako ředitelka KHS první krok udělala již 24. ledna, kdy jsem si nad vývojem v Číně uvědomila rizika i pro nás. Svolala jsem kolegy z jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému, Jihočeského kraje a informovala je o hrozících rizicích. Leckdo to v tu dobu považoval za předčasné, ale díky tomu jsme byli v našich krocích o několik dní napřed a podařilo se nám díky tomu zachytit první vlnu pozitivních případů. Ti lidé nepřijížděli jako turisté z Číny, která byla zpočátku rizikovým regionem číslo jedna, ale byli to naši lyžaři z italských a rakouských Alp. V současné době už v kraji registrujeme nové případy především v souvislosti s pendlery ať už přímo, nebo jde o jejich kontakty.
Ve spolupráci s Jihočeským krajem, složkami IZS, nemocnicemi a praktickými lékaři je nyní nastaven systém, který je průběžně zdokonalován, přibývají odběrová místa a stále se nám daří dohledávat kontakty. Jsou to v některých případech desítky až stovky osob.
A naší současnu prioritou je, vedle našich denních protiepidemických povinností při řešení pandemie, především ochrana nejzranitelnější části populace, a to jsou senioři.
JB: Jak prakticky mohou hygienické stanice pomoci občanům?
KK: Z toho všeho, co děláme, a opravdu s obrovský nasazením, je v první řadě informovanost veřejnosti. Je důležité zachovat klid a dodržovat pravidla, která jsou nastavena. Jen tak to zvládneme a jsem ráda, že si lidé někdy v polovině minulého týdne uvědomili, že bez vlastní sebekázně to nepůjde. To platí především pro osoby v karanténně, pro pendlery, pro osoby s příznaky, pro ty, kteří jsou v kontaktu se seniory, prostě pro ty, kteří mohou ohrozit zdraví nás všech.
Stále se nám daří mapovat kontakty a tyto lidi odesílat do karantény. Je to obrovský soubor protiepidemických činností, jehož cílem je minimalizovat rizika přenosu. To je v tuto chvíli nejdůležitější. 
JB: Město Český Krumlov, v dobré víře o včasném informování veřejnosti, nejdříve vydalo informaci o prvním nakaženém koronavirem na území našeho města, později na doporučení hygieniků tuto informaci stáhlo. Jak by tedy měla města správně informovat o nákaze?
KK: V pondělí odpoledne jsme vedli videokonferenci s jihočeskými starosty obcí s rozšířenou působností. Trvala asi tři hodiny a byla opravdu vyčerpávající. Jsem v telefonickém kontaktu s jednotlivými starosty, samozřejmě stejně tak kolegové z krizového týmu kraje, a starostové vědí, že mohou sehrát velmi důležitou roli, mají důvěru lidí. A praxe ukazuje, že tomu tak u nás v kraji je, a že obce sehrávají stále důležitější roli.
Musíme si ale uvědomit, že i dobře míněná informace může třeba v malé obci často spíše uškodit a vyvolat zbytečnou paniku. Bohužel, někteří lidé jsou na sociálních sítích opravdu zlí a jsme svědky dehonestace osob, o kterých se šíří informace o jejich pozitivitě. Jako orgán ochrany veřejného zdraví a další složky IZS samozřejmě pracujeme s přesnými informacemi a daty, ale jejich medializace má určitou hranici a tu nepřekročím.  I starostům jsem poradila jednoduchou filozofii: Místo spekulování, jestli je to ten nebo onen, se prostě všichni chovejme preventivně tak, jakoby vedle nás skutečně byl pozitivní člověk…
JB: Zkuste stručně shrnout či doporučit, jak by se měli občané bezpečně chovat a zda je přípustný pohyb ve venkovním prostředí s ohledem na zachování své fyzické kondice a za jakých podmínek?
Jde o fyzickou, ale hlavně psychickou kondici, protože nejistota, izolace a odloučení má na psychiku nás všech negativní vliv. A mé doporučení je jednoduché: Chovat se tak, abych neohrožoval sebe a své blízké. Cílem všech přijatých opatření je zamezit šíření, proto je, protože jde o kapénkovou infekci, bohužel nutné minimalizovat fyzický kontakt osob. Takže choďte ven s pejskem, na sluníčko, ale sami a s rouškou a tak, abyste se nepotkávali s dalšími. Choďte nakupovat, ale chraňte si ruce jednorázovými rukavicemi, dotýkejte se předmětů ve veřejném prostoru jenom v nejnutnější možné míře, kupujte, pokud to jde, spíše balené potraviny… Správných rad a doporučení najdou občané třeba na webu Ministerstva zdravotnictví celou řadu.  Dobrá fyzická kondice, pozitivní nálada a odpovědnost jsou tou nejlepší cestou, jak společně příští týdny úspěšně překleneme.
JB: Mohou být opatření ještě přísnější, než jsou nyní? 
KK: Ano, ale pokud budeme skutečně poctivě dodržovat ta stávající, pokud svůj život uzpůsobíme jejich podmínkám, pokud budeme myslet na druhé a budeme odpovědní k nim i sobě, pak k těm nejrazantnějším, doufám, nebude nutné přikročit.
JB: Lze určit dobu, po jakou budou platit aktuální hygienická opatření? A za jak dlouho by se život mohl vrátit k normálu, pokud to lze vůbec určit?
Zodpovědně to říci nelze, můžeme s využitím epidemiologických dat a modelů spekulovat třeba v řádu měsíců, ale budoucí vývoj má tolik proměnných, že by bylo nezodpovědné, aby se občané upínali k nějakému konkrétnímu datu. Věřte, že děláme, co můžeme, aby to bylo, co nejdříve to bude možné. Musíme ale vidět celkovou situaci a další vývoj v kontextu s okolními zeměmi. Všichni vidíme, že nestačí vyřešit situaci v jedné zemi, ale jsme součástí otevřeného globalizovaného světa.     
JB: Děkuji Vám za rozhovor.