logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Dělá to BUM! a město je na to bezzubé. Anebo ne?

Rada města se nedávno odhodlala k odvážnému kroku. Přichystala vyhlášku, která měla v Krumlově omezit používání zábavní pyrotechniky a přinést obyvatelům více klidu. Jenže začaly prosakovat obavy, že vyhlášku prakticky nelze vymáhat a bude tudíž k ničemu. Jak dohledá městský strážník, kdo odpálil odkudsi z města salvu rachejtlí? Takové otázky se nepodařilo vyřešit a vyhláška nebyla schválena.
Takže co teď? Máme pyrotechniku nechat plavat, protože stejně řešit nejde? Nebo nějaké možnosti jsou?
Pojďme si to trochu rozebrat. Především: obecní vyhláška o zábavní pyrotechnice není výmysl. Řada obcí takový nástroj využívá pro omezení či úplný zákaz pyrotechniky na svém území, patří to do jejich kompetence. Jsou to obce malé, střední i velké, například Malenovice, Cheb, Šumperk, Liberec, Zlín, Praha. Respektovanost vyhlášek není stoprocentní, v Praze lidé sepisují petice za přitvrzení podmínek. Přestože je zkušeností zatím málo, zdá se, že vyhlášky nějaké zklidnění do obcí přinesly a je to základ, na němž lze stavět.
Dále: od naší krumlovské vyhlášky nemá smysl očekávat, že městští strážníci budou honit po sídlištích kluky s petardami nebo hledat, ze kterého balkonu vyletěla jedna rachejtle. To skutečně není realistické. Ale pokud si někdo nakoupí bednu výrobků a bude je chtít půl hodiny odpalovat ze sídliště, to už se dohledat a postihnout dá mnohem snadněji. A zdaleka ne každý si to troufne, když bude omezení v platnosti. Takto by vyhláška měla dopadnout především na větší spontánní pyrotechnické produkce a to je pro snížení hlukové zátěže ve městě přece velmi zásadní.
A nakonec to možná nejdůležitější: nezůstávejme pouze u vyhlášky. Odklon od zábavní pyrotechniky je nastupující společenský trend. Čím dál více slýcháme od lidí, že se bez ohňostrojů obejdou, protože toho rachotu už mají dost oni, jejich psi a kočky, ptáci a veškerá příroda okolo nás. Někde už provozovatelé velkých akcí přecházejí z pyrotechnických produkcí například na videomapping nebo tiché ohňostroje, chtějí být ohleduplní a moderní. Pojďme na tomhle zapracovat i v Krumlově.
Takže já to vidím jasně. Město nesmí na snahy o omezení hluku v podobě zábavní pyrotechniky rezignovat a nesmí zůstat jen u vyhlášky. A o zábavu určitě nepřijdeme, nebojte.
Martin Střelec
Autor je zastupitelem Českého Krumlova za Nezávislé a Zelené a předsedou komise rady města pro životní prostředí.
Psáno pro Noviny města Český Krumlov, vychází v prosincovém čísle 2019.