logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Developeři představili projekt bytové výstavby v lokalitě bývalé Jitony [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Nová městská čtvrť obklopená zelenými svahy namísto stávajícího brownfieldu po výrobních objektech. To je vize a záměr developerů a města Český Krumlov, kteří plánují v areálu bývalé Jitony vybudovat bytový komplex s dvěma sty byty.

Proměna zanedbané plochy po průmyslové výrobě v příjemné místo pro bydlení blízko zeleně, vody i centra se chystá v Českém Krumlově. Developerská společnost SVV real, s.r.o. představila na listopadovém jednání zastupitelstva projekt bytové zástavby v areálu bývalé Jitony. Krumlovský vltavín, jak se projekt nazývá, zahrnuje jedenáct bytových domů s téměř 200 byty různých velikostí od 1+KK až po 5+KK.

„Hlavním architektonickým prvkem navrhovaných budov je jejich vertikální rozčlenění, což odpovídá i vertikálnímu charakteru celého města. Okrová barevnost a cihelné obkladové materiály korespondují s krumlovskou barevnou škálou a jsou připomínkou industriálního charakteru lokality,“ uvádí architekt Martin Krupauer z Atelieru 8000, který projekt navrhoval. Téměř každá bytová jednotka bude mít balkón, lodžii, terasu, nebo předzahrádku.
U hlavní silnice I/39 je plánován větší apartmánový dům, který bude krýt celé údolí od hluku. „Všechny bytové domy mají zelené střechy masivního charakteru, pracujeme zde s dešťovou vodou,“ dodává Martin Krupauer.

Areálem v současnosti prochází zatrubněný Nový potok, pro který projektanti chtějí vybudovat nové koryto, otevřít jej a přiblížit budoucím obyvatelům. Vodní linka bude v údolí fungovat jako významný krajinný i estetický prvek. Území svírá zelený svah se vzrostlými stromy, který v současné době připomíná spíš džungli. Projekt nabízí vybudování mlatových pěšin, které svah zpřístupní pro budoucí obyvatele lokality i přilehlých sídlišť. Součástí návrhu je také zeleň a sadové úpravy podél vodního toku ve vnitrobloku a alej kolem ulice Za Jitonou.

Doprava a inženýrské sítě
Architekti navrhují stávající sjezd ze silnice I/39 do ulice Za Jitonou odsunout dál od kruhové křižovatky, aby mohl vzniknout levý odbočovací pruh, čímž by se měla navýšit kapacita průjezdnosti. Pro bezpečnost vozidel vyjíždějících z lokality je navržen rozjíždějící připojovací pruh do kopce. Na území jsou navrženy další komunikace, zpevněné plochy parkovišť před domy i zpevněné plochy pro pěší. Dvě třetiny parkovacích stání jsou umístěny pod zemí.

„Projekt připravovaný investorem v úzké spolupráci s městem velmi vítáme. Proměna brownfieldu v bytovou čtvrť je plně v souladu se strategickým plánem rozvoje města. Abychom projektu dali zelenou, musíme ještě velmi důkladně vyhodnotit jeho dopad na dopravní situaci a případně přijmout taková opatření, která tento dopad minimalizují,“ vysvětluje místostarosta Josef Hermann.

V území je nutné také vybudovat všechny sítě kompletně nově, původní areálové rozvody jsou zastaralé a v nevyhovujícím stavu. Investor spolupracuje s městem a projekčně chystá zasíťování tak, aby se město mohlo následně rozvíjet i na dalších plochách v okolí dle územního plánu. V ulici Za Jitonou bude vybudován nový páteřní rozvod splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, vody i elektřiny. Z nedalekého sídliště Za Nádražím bude do lokality přiveden plyn.

Další postup
Pro realizaci projektu je nezbytné majetkoprávní vypořádání investora s městem. Jedná se o směny pozemků a převody sítí a komunikací do majetku města. „V nejbližší době je proto dalším úkolem zanalyzovat předpokládané náklady převáděného majetku i náklady na jeho správu a údržbu, dodává místostarosta.