logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Potřebujeme opravdu Management Plán historického centra a podobné další studie?

Po delší odmlce jsem se rozhodl napsat k jednomu novému projektu, který mně opět přesvědčil v kontextu ostatních témat a událostí, že se u vedení města po volbách „nic moc“ nezměnilo.
Po volbách sice bylo „trošku“ rušno, ale současná koalice víceméně jasně opozici vzkázala, kdo je zde vládcem při vyjednávání a občanům resp. potenciálním investorům individuálního bydlení kdo má moc prostřednictvím úředníků města, kde vycházím z konkrétních případů-jako by město dávalo signál kromě kasáren ve Vyšném, se stavět víceméně nemůže?  Má na tom někdo zájem pouze pro vyvolené nebo je to pouze úřednická mašinérie? Opravdu nevím, ale min. podpora města pro individuální výstavbu občanů zatím neexistuje je to bohužel přesně naopak.
Pochopitelně i díky informacím v Novinách města Český Krumlov od vedení města a městské CKTV, kde se noví místostarostové s pozvanými hosty účastní jako přísedící v rámci své „píár“ osobní prezentace, je opět všechno prezentováno občanům jako vynikající. To že by některé investiční akce šly realizovat levněji, snížit provozní náklady města nebo některé podpory a projekty zrušit, tak aby bylo více prostředků pro občany už pochopitelně nezaznívá. Sice se podařilo konečně navýšit některé příjmy města z cestovního ruchu, ale už zároveň vyznívá od vedení města, že se nemusí až tak šetřit a můžeme jako město zase více „rozhazovat“. Přitom se stačí jenom např. podívat na havarijní stav hřbitova a prostředí obřadní síně což už je až nedůstojné atd. Ale schvalovat a utrácet za různé projekty není pro město žádný problém. Tím se už dostávám k tématu, o kterém jsem dozvěděl na ZM ČK, kde jsem byl kvůli jinému bodu jednání za DR ČKRF, protože ČKRF je opět nejvíce zmiňovaná městská společnost na jednáních města naproti tomu od ostatních 2 městských společností o kterých není skoro vůbec slyšet, ale někomu to asi vyhovuje. Ale to je na jiné téma.
Tedy k projektu s názvem „Management Plán historického centra“. Jako občana mně to zaujalo z prostého logického důvodu potřebnosti projektu a položil jsem si otázku Proč a k čemu?
Je to prezentováno jako „Plán nakládání se statkem zapsaným na seznam světového dědictví“ abychom pochopili výjimečnost světové hodnoty a jak památku zachovat pro další generace.
Ve skutečnosti je dokument zdařilá studentská magisterská diplomová práce, která uvádí některá již známá statistická data především o našem městě, statutu UNESCO, cestovním ruchu s následnými návrhy opatření prostřednictvím využití dotací a zdrojů města. Materiál mně připomíná již dříve prezentované studie a projekty. Zároveň si myslím, že na ochranu památek ve spojení s cestovním ruchem máme již zřízené státní jako je např. Národní památkový ústav, stavební úřad a městské instituce tj. městský úřad v čele s architektem, investičním odborem a městskou společnost ČKRF, která některé památky přímo vlastní a spravuje. Jsem přesvědčen, že tento plán pro občany žádný význam nemá a nic nepřinese. Snad jedině přehled možností využití a realizací dotací spojených s ochranou památek, ale to se mohlo řešit běžnou zprostředkovatelskou smlouvu tak jako v jiných oborech. I když si myslím, že na dotace tu máme dostatek vlastních odborníků a městských úředníků k vyřízení a realizaci. Ale pochopitelně si takhle může firma EUFC CZ s.r.o. účtovat za poradenství a dotační projekty zajímavou vyšší provizi především ze zdrojů města. V materiálů se uvádějí celkové zdroje města pro realizaci tohoto projektu ve výši cca 10 mil.Kč.?? během následujících 6 roků. Nechci se zabývat detailem, ale za DR ČKRF mně zajímala uváděná výše zdrojů 5,4 mil. Kč dle materiálů na bytový fond. Jelikož jsem to úplně z podkladů nepochopil, tak jsem se zúčastnil ještě veřejného projednávání a zeptal se prokuristy firmy EUFC CZ s.r.o. co je tím myšleno? Očividně tápal a hledal v materiálech, kde mně nakonec za něho odpověděl místostarosta, že se jedná o částky, které by mněl použít ČKRF na opravu stávajícího příp. rozšíření bytového fondu v.č. využití příp. dotací. Jsem přesvědčen, že společnost se stará o majetek zodpovědně a nepotřebuje poradenství za které bude platit provize firmě EUFC CZ s.r.o. Co se týče vize rozšíření bytového fondu a navýšení počtu obyvatel v historickém centru města, tak si myslím, že tu jeden úsměvný „mediální projekt“ za evropské a městské peníze byl a konečný výsledek?
Pro zajímavost zmíněná brněnská firma EUFC CZ s.r.o. při tržbách cca 30-40 mil.Kč  má vlastní osobní náklady 10-13 mil. Kč se ziskovostí až cca 30 % např. v roce 2017 činil zisk HV cca 10 mil.Kč. Vycházím sice pouze z veřejně dostupných zdrojů, ale rozhodně se jedná o lukrativní obor podnikání.
Pouze by mně zajímalo, kdo uvedenou firmu do Českého Krumlova přivedl a prosadil? Možná, že bychom se dozvěděli pravý důvod?
Já to po přečtení dokumentu, účasti na ZM a zkušenosti z veřejného projednávání to opravdu nevím. Co je ale zřejmé, že to budeme vlastně platit a doplácet v důsledku my občané Českého Krumlova.
Děkuji za Vaši pozornost a přeji Vám občanům pěkný zbytek podzimu.
Ing. Bc. Jiří Čtvrtník                                                                 
V Českém Krumlově dne 18.10.19
Autor je občan Českého Krumlova a předseda Dozorčí rady ČKRF.