logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Hlasování pro projekty třetího ročníku participativního rozpočtu je spuštěno [TISKOVÁ ZPRÁVA]

V Českém Krumlově dnes začíná hlasování pro jednotlivé projekty, které navrhli sami obyvatelé do třetího ročníku participativního rozpočtu. Oproti předchozím letům byl princip hlasování zjednodušen. Krumlováci mají na hlasování dva týdny. 
Projekt participativního rozpočtu, se kterým Český Krumlov začínal v roce 2017, se každým dalším ročníkem inovuje. Letošní úpravy se týkají především principu hlasování, který byl podstatně zjednodušen.
„Hlasování v předešlých dvou letech bylo poměrně nekomfortní. Řada obyvatel dokonce kvůli administrativním složitostem hlasování nedokončila, což byla samozřejmě škoda. Díky týmu, který spravuje web města, je hlasování v letošním roce zjednodušené. Nový formát hlasovací aplikace požaduje minimum údajů a je uživatelsky přívětivý,“ uvádí místostarosta Josef Hermann.
Aplikace je přístupná na https://hlasovani.krumlovsobe.cz. Hlasující se do systému přihlásí prostřednictvím rodného čísla, které slouží pro ověření identity, následně se mu vygenerují projekty v části jeho bydliště, pro které může hlasovat. Vybere projekt, tím je hlasování dokončeno a hlas se započítá. Hlasovat mohou obyvatelé starší 16 let. Jeden člověk může hlasovat pro jeden projekt. Hlasovat mohou obyvatelé od 1. do 15. listopadu 2019.
„Zadání rodného čísla je požadováno z důvodu potřeby ověření bydliště v dotčené městské části. Věříme, že jeho zadání je pro hlasující méně obtěžující než vyplňování kombinace údajů jako jméno, příjmení, bydliště, kontaktní telefon. Rodné číslo dále neukládáme a pracujeme již jen s bezvýznamným identifikačním číslem přiděleným navázaným systémem evidence obyvatel,“ vysvětluje vedoucí ICT oddělení Jan Lippl.
Aplikace funguje na platformě Oficiálního informačního systému Český Krumlov a je realizovaná s využitím stávajících nástrojů bez dalších investic.
Ve třetím ročníku participativního rozpočtu, ve kterém předkládají sami obyvatelé města své nápady, čím vylepšit okolí svých domovů, se hlasuje o šestnácti projektech v osmi městských částech. Celkem se mezi projekty rozdělí jeden milion korun.
Seznam projektů, pravidla a podrobnější informace k participativnímu rozpočtu jsou k dispozici na www.rozpocet.KrumlovSobe.cz.