logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

„Peníze tečou proudem do městské kasy.“

Poslední měsíce často zaznívá tato oblíbená zjednodušující novinářská floskule. Ta provází snahu politiků včas, zjednodušeně a s předstihem prezentovat „zásluhy“. Ve svém důsledku však jde spíše o snahu, platící nyní třeba i v případě Českého Krumlova, cílenou na méně znalé čtenáře nebo především lidi mimo dotčené město. Přitom pravda bývá často ve skutečnosti jiná a mnohem složitější.
Jde zejména o transakce, hospodaření a aktivity městských firem a samostatných právnických subjektů obcí, které mají svůj vlastní právní, ekonomický a daňový režim i pravidla hospodaření. „Příjmy“ jsou získávány mj. i díky vynaloženým a obnovovaným investicím a s mnohdy nemalými provozními náklady a povinnými odvody, které skutečný příjem snižují. Převod části získaných finančních prostředků do „městské kapsy“ a jejich další využití není úplně jednoduché a mnohdy je až krkolomné… Bohužel podobné mediální superlativní zprávy podobně jako u dalších ekonomických dat z městských firem, nadále provází uzavřenost a nedostatek poskytovaných přesných informací – nejen běžným obyvatelům, ale nakonec reálně i části koaličních a opozičních zastupitelů města.
V případě Krumlova jsou v dobách masivního náporu zejména mimoevropských turistů politicky i mediálně mohutně oslavovány příjmy ze sezonního nájezdu autobusů. Méně už se píše o dalších potížích, třeba o slabém využívání dosavadních standardních nástrojů regulace, včetně kontroly obcházení pravidel a nepostihování „bezplatného“ parkování aut návštěvníků města.
V posledních měsících byli jak obyvatelé Krumlova, tak širší veřejnost zahlceni tématem skomírajícího života poledních běžných obyvatel v historickém centru. Snaha městských politiků byla plná slibů, zaplacení odborných expertíz, studií, analýz, domácích i zahraničních prezentací, diskuzí a plánů návratu běžného života. Média s mnohdy až svazáckým nadšením (ve skutečnosti ale z velké dálky…) „oceňovala“ aktivní přístup k řešení důsledků, na kterých se shodou okolností řada konkrétních politiků svojí politickou činností přímo podílela.
Poslední oživovací aktivity byly spojeny s uměleckou akcí s účastí města a zájmem médií, ale pro život lidí ve středu města nic konkrétního nepřinesla ani nové obyvatele centru nepřivedla …a upřímně – nikdy nepřivede. Ani další rozšíření nočního sezónního provozu restauračních a zábavných zařízení a tím i delší doba a míra nočního hluku obyvatelům ani řadě návštěvníků rovněž příliš neprospěla.
Naopak se nyní městu a jeho politickému vedení daří významně zintenzivnit „proud dalších peněz do městské kasy“. Za podporu posledních trvale žijících obyvatel centra města ve smyslu všech radničních politických vyhlášení a slibů zjevně nelze považovat aktuální skokové téměř 50% navýšení nájmů bytů v objektech města!
Zodpovědnost za osud města i jeho obyvatel má reálně v rukou vlastně jen městská rada, která jediná má vliv, informace a zodpovědnost za mnohamiliónový chod městských firem a jejich hospodaření, rozhodování i jejich vztahy mezi městem a dalšími subjekty. Pro řadu obyvatel (jednou za 4 roky voličů) je tak i nadále otázkou, kam a jak vlastně všechny „jejich“ peníze ze společného majetku a v investicích „tečou“ a jaký je jejich reálný užitek či investiční návratnost. A nejen v Krumlově…
Transparentnost dále zůstává zpravidla jen u politických prohlášení nebo u mediálně prezentovaných okrajových drobností. Systém městských společností a různých sdružení s mnohamilionovými finančními a majetkovými pohyby, dotacemi a někdy trochu krkolomnými transakcemi tak zůstává pořád pro veřejnost tajemný… a proto potenciálně pro některé voliče tak trochu i „podezřelý“.
Ing. Zdeněk Duspiva
Autor je občan Českého Krumlova.