logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Otevřený dopis Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov

SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÝ KRUMLOV z.s.
Správní rada
náměstí Svornosti 2 
381 01 Český Krumlov
produkce@sdruzenicrck.cz
Vážená dámo a  pánové,
obracím se na Vás tímto otevřeným dopisem jako majitel a jednatel restaurace, která je vaším členem. Nejprve krátký kontext. Když jsme v roce 1999 s pány Horalem, Malečkem a dalšími, zakládali Cech provozovatelů gastronomie a hotelnictví, byla hlavním leitmotivem snaha založit profesní sdružení, které bude hájit zájmy členů a jejich zaměstnanců. Chtěli jsme vytvořit organizaci, která součtem významu svých jednotlivých zúčastněných bude schopna vyjednávat se samosprávou či státní správou ve prospěch svých členů a jejich podnikání.
Protože jsem byl zvolen prvním “cechmistrem”, nachází se v mém archivu spousta “vzácností”, jako např. podpora umožnění vyhlídkových okruhů koňskými povozy, snaha, aby nebyly opakovaně zakazovány veřejné hudební produkce či výzva vedení města, aby se při přijímání obecně závazných právních předpisů na úrovni města mohly s předstihem k návrhům vyjádřit profesní skupiny. To byla pro představu činnost cechu před dvaceti lety.
Když před časem přišel synovec Honza s návrhem, abychom coby provozovatel místní restaurace, vstoupili do Sdružení cestovního ruchu, které má “zastupovat podnikatelskou sféru”, vnímal jsem tuto aktivitu jako správný krok. Logicky jsem předpokládal, že kroky sdružení budou podobné původním záměrům, tedy že “Sdružení” bude vystupovat ve prospěch svých členů a jejich podnikání. 
Nyní k meritu věci. Do Českého Krumlova dorazilo v loňském roce přibližně 400 000 čínských turistů. Škrtněte si ve vlastní představivosti adjektivum “čínských” a pokuste si odpovědět na následující otázky:

 • Je z hlediska podnikání v turistice 400 000 návštěvníků významné číslo. Za nás říkám – zásadní. Zvláště v tomto konkrétním případě. Ti buď budou jezdit všichni nebo nikdo. Tak to prostě u nich chodí. 
 • Je správné hosty města urážet jakoukoli formou, zvláště pak hrát politické hry staré třicet let a veřejně je vyčítat dnešním návštěvníkům? Byl někdo z vás na náměstí Svornosti, když tam dorazí skupina čínských turistů a viděl zděšení a nepochopení, které mají v očích? Budeme obdobnou výstavou, jaká je dnes na náměstí, vyčítat Němcům a Rakušanům odpovědnost za holokaust, nebo přinejmenším lhostejnost jejich rodičů a předků k nacismu? Budeme odsuzovat jakéhokoli španělského hosta za násilí v Katalánsku, Francouze za brutalitu zákroků proti Žlutým vestám? Slováky za arizaci? Nepřipadá vám to trochu nemístné a současně ohrožující podnikání v turistickém ruchu? Za nás říkám nebojujme politické hry staré desetiletí, podnikejme. A nebuďme pomyslným rukojmím těch, kteří takovou fašírku vymysleli. Vymstí se nám to všem.
 • Mělo by “Sdružení” v takových případech myslet na potenciální následky podobných politických gest a mělo by jednat? Za nás: Samozřejmě ano!
  Málokdo rád vidí bezpráví a útlak všeho druhu. Můžeme si je připomínat, diskutovat o nich, mít na ně jakékoli názory, odsuzovat je. Nechápu, proč ale přitom musíme urážet hosty a návštěvníky našeho města. Rozumím, že organizátoři výstavy o odsouzeníhodných událostech na Náměstí nebeského klidu v Pekingu před třiceti lety si takové otázky nekladou. Netýkají se jich. Nás ano. Mohli byste být tedy té laskavosti a vysvětlit svým členům, proč o takových aktivitám nediskutujete podobně konstruktivně, jak tomu bylo v loňském roce u vyhlášky omezující vjezd do pěší zóny, nehájíte společné zájmy? Nepřipadáte si tak trochu jako vazalové?
  Vyzývám tedy ke svolání mimořádného zasedání “Sdružení”. Prodiskutujme postoj a rozhodněme se pro další postup. Nechci mluvit za ty, kteří mne oslovují, aby “se s tím něco udělalo”. Za nás ale říkám, že pokud nebudete hájit zájmy svých členů a jejich podnikání, není žádný důvod, abychom v takovém sdružení zůstávali.
  S pozdravem 
  Dr. Jaroslav Berka
  Josef Novák s.r.o.
  Papa’s Living Restaurant