logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Český Krumlov lední medvědy a bublináře v centru také nechce. Po vzoru Prahy plánuje jejich zákaz [TISKOVÁ ZPRÁVA]

O předešlém víkendu se z Prahy do centra Českého Krumlova přesunula obrovská maska ledního medvěda a bublinář. Českokrumlovská radnice na nevítané hosty okamžitě zareagovala a do dnešního programu jednání rady města zařadila úpravu vyhlášky o buskingu, která pouliční vystupování tohoto druhu zakazuje.
Busking upravuje v Českém Krumlově vyhláška, která definuje pouliční produkci jako umělecká, zejména hudební, divadelní a artistická vystoupení na veřejných prostranstvích. Od minulého víkendu se na území města vyskytují zvířecí maskoti a bublináři, jejichž regulace není současnou vyhláškou upravena.
„Jedná se o důsledek právní úpravy vyhlášky o buskingu Prahy, kde byla tato pouliční vystoupení zakázána a řada provozovatelů se tak přesunula do Českého Krumlova. Kromě fotografování se s kolemjdoucími za peníze žádné umění neprodukují, někdy dokonce odměnu vymáhají. To opravdu nemá s pouličním uměním nic společného, proto budeme trvat na zákazu takový masek ve městě,“ uvádí starosta Dalibor Carda.
Obří maskoti narušují estetický vzhled města a bublináři znečišťují veřejné prostranství, fasády budov, výlohy i oděvy kolemjdoucích. Českokrumlovští radní tak dnes schválili úpravu vyhlášky, která tato pouliční vystoupení zakazují. Konečnou podobu vyhlášky bude ještě příští týden schvalovat zastupitelstvo. Vyhláška by pak byla účinná od 1. listopadu 2019.
Do vyhlášky přibyly odstavce, které zakazují pouliční vystoupení v převlecích za zvířata či postavy z filmů, televizních pořadů nebo počítačových her a v převlecích, které svými rozměry zjevně přesahují proporce dospělého člověka.
Zakážou se také vystoupení, která nad míru přiměřenou poměrům ruší práva jiných osob, například hlukem, pachem, znečišťováním. Za zjevně nepřiměřená se považují zejména hlasitá vystoupení, vystoupení zahrnující vytváření bublin nebo výtvarná vystoupení s použitím aerosolových rozprašovačů.