logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Třetí ročník participativního rozpočtu v Českém Krumlově představuje projekty, které postupují do hlasování [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Šestnáct z pětapadesáti návrhů, které obdržela krumlovská radnice v rámci třetího ročníku participativního rozpočtu, pokračuje do finálního výběru. O vítězných projektech, které se budou realizovat příští rok, rozhodnou obyvatelé v listopadovém hlasování.
Do třetího ročníku participativního rozpočtu, ve kterém předkládají sami obyvatelé města své nápady, čím vylepšit okolí svých domovů, přišlo padesát pět námětů v osmi městských částech. Z nich odborní konzultanti a zaměstnanci městského úřadu po projednání s předkladateli vybrali konečných šestnáct námětů, které postupují do hlasování.
Pro třetí ročník město navýšilo celkovou částku na jeden milion korun, který si rozdělí jednotlivé projekty. „Začínali jsme na půl milionu a s každým dalším ročníkem přidáváme do participativního rozpočtu více peněz. Objevují se zajímavé náměty, které můžeme realizovat dle představ obyvatel,“ uvádí starosta Dalibor Carda.
Projekty, mezi kterými bude moci veřejnost vybírat své favority, jsou zveřejněny na webových stránkách www.rozpocet.KrumlovSobe.cz. Zde jsou k dispozici i stručné anotace a mapa s označením míst pro případné realizace projektů. V mapě jsou uvedené i neúspěšné projekty s odůvodněním, proč do hlasovaní nemohly postoupit. „Nejčastěji se jedná o návrhy, které podstatně přesahují daný rozpočet, nebo nejsou realizovány na majetku města,“ vysvětluje koordinátorka projektu Radka Ondriášová.
Jedinou městskou částí, kde nebyl předložen projekt vhodný pro realizaci v roce 2020, je Vyšný. Alokovaná částka se tak pro tuto oblast přesouvá do příštího roku.
Aktuálně přichází prostor i pro samotné předkladatele. Je v jejich režii, aby motivovali sousedy k hlasování pro jejich konkrétní projekt.
Hlasování bude spuštěno elektronicky 1. listopadu a potrvá do 15. listopadu 2019.
Pravidla a podrobnější informace k participativnímu rozpočtu jsou k dispozici na www.rozpocet.KrumlovSobe.cz
Rozdělení peněz pro jednotlivé části města
Území města bylo rozděleno do devíti částí, pro které pak byla z 1 000 000 korun vyčleněna konkrétní částka podle předem stanoveného klíče. Sestává z pevné částky, k níž je připočtena proměnná částka podle počtu obyvatel. Z participativního rozpočtu bylo vyčleněno centrum města, území městské památkové rezervace. Jeho rozvoj je dlouhodobě podporován prostřednictvím jiných zdrojů, např. programu regenerace městských památkových zón a rezervací.

Projekty k hlasování v jednotlivých městských lokalitách

Domoradice
Kontejnerové stání Na Lhotkách
Cílem projektu je vybudování moderního kontejnerového stání v ulici Na Lhotkách z lehké konstrukce, která vymezí plochu pro kontejnery a zabrání jejich vyvracení a omezí nežádoucí manipulaci s nimi. Jedná se o úpravu již existujícího místa, kdy jsou kontejnery umístěny na zpevněné ploše.
Náklady: 45 000 Kč

Sadové a parkové úpravy lokality Na Lhotkách
Sadové a parkové úpravy návsi spočívají ve vysazení několika stromů a keřů, které budou doplněny lavičkami pro vytvoření parčíku, s možností sousedského posezení.
Cílem projektu je zlepšení veřejného prostoru, který vznikl uprostřed zástavby rodinných domů. Jde o vznik místa pro příjemné posezení ve stínu stromů, místo pro setkávání sousedů při pořádání tradičních akcí jako jsou čarodějnice, zahájení prázdnin, zahájení školního roku atd.
Náklady: 85 000 Kč

Horní Brána
Fitness hřiště II. etapa
Obsahem projektu je instalace venkovních kovových cvičebních prvků určených zejména starší generaci podél hřišť na Horní Bráně. Vzhledem k finanční náročnosti je navrženo umístění jednoho prvku zaměřeného na zlepšení koordinace pohybu, balanci a posílení těla, konkrétně prvek cross trainer.
Náklady: 160 000 Kč

Zpomalovací retardér v ul. Kaplická
Cílem projektu je umístění zpomalovacího retardéru v Kaplické ulici nad školou. Auta jedoucí do kopce v Kaplické ulici zde jezdí vyšší rychlostí.
Náklady: 30 000 Kč
Sousedská slavnost
Uspořádání letní slavnosti pro obyvatele ulice.
Náklady: 5 000 Kč

Nádražní Předměstí
Veřejné grilovací místo
Veřejné grilovací místo ve stínu pod vzrostlými stromy za bytovými domy. Umístění dvou stolů pro asi osm lidí a kvalitního stojanového grilu. Nechybí tu ani pítko s vodu, kde se dá nabrat čerstvá voda a umýt si potraviny i nádobí.
Náklady: 196 000 Kč

Dětské hřiště na sídlišti Vyšný za čp. 115–116
Jedná se o zřízení umístění houpačky na řetězech vedle sebe, větší klouzačky se schůdky a zábradlím.
Náklady: 196 000 Kč

Úprava veřejného prostranství v Železniční ulici
Předmětem projektu je rozvoj veřejného prostranství v ulici Železniční o nové prvky, které aktuálně poptávají místní obyvatelé – další herní prvek do dětského hřiště, dvě lavičky a několik výsadeb zeleně kvůli zástinu. Obyvatelé Železniční budou spolurozhodovat o dvou zásadních krocích v provedení úprav. V první fázi projektu budou navrhovat, kde mají být nové prvky umístěny, aby to co nejlépe vyhovovalo jejich představám o využití veřejného prostranství. Ve druhé fázi pak budou vybírat konkrétní prvky (typ herního prvku, laviček, případně zeleně), a to z několika předvybraných možností v příslušné cenové hladině.
V první fázi projektu navrhne architekt nové uspořádání veřejného prostranství jako celku. Do návrhu zakomponuje již existující návrhy úprav sídliště (např. nová parkovací místa), prvky plánované v tomto projektu (herní prvek, lavičky, zeleň) i další potenciální prvky. Architekt spolu s předkladatelem projektu a dalšími zástupci SVJ zajistí průběžnou komunikaci s obyvateli tak, aby obyvatelé mohli ovlivnit uspořádání prostranství dle svých potřeb – kde chtějí mít zeleň kvůli zástinu, kde naopak volnou plochu pro hraní dětí viditelnou z bytů, kde umístěné lavičky apod. Výsledkem by měl být jednoduchý zákres nového uspořádání veřejného prostranství, který bude vyhovovat většině místních obyvatel a poslouží i jako podklad pro budoucí úpravy prostranství. Práce architekta bude financována z rozpočtu projektu.
Ve druhé fázi zvolí obyvatelé konkrétní prvky, které budou do prostranství umístěny. Předkladatel projektu ve spolupráci s architektem, městem atd. vytipuje vždy několik konkrétních možností v dané cenové hladině (např. 2-3 herní prvky, konkrétní stromy pro výsadbu) a vyberou spolu s obyvateli nejvhodnější variantu, která bude v závěru projektu realizována.
Náklady: 185 000 Kč
Nové Dobrkovice
Rozšíření odpočinkového místa u potoka
Rozšíření doposud nerealizovaného odpočinkového místa o pergolu s posezením a stolem.
Náklady: 33 000 Kč

Upravené recyklační místo
Úprava místa na kontejnery na tříděný odpad. Nové rozmístění, výstavba boční zídky, popisy kontejnerů.
Náklady: 33 000 Kč
Nové Spolí
Malé dětské hřiště
Cílem projektu je zřízení malého dětského hřiště, v této první etapě je navrženo umístění jednoho dětského prvku – houpačky.
Náklady: 61 000 Kč

Vybavení sportovního hřiště
Cílem projektu je doplnění vybavení stávajícího sportovního hřiště, umístění dvou basketbalových košů.
Náklady: 40 000 Kč

Plešivec
Obnovení dětského koutku na sídlišti Plešivec
Jedná se o zřízení umístění houpačky na řetězech vedle sebe, větší klouzačky se schůdky a zábradlím.
Náklady: 215 000 Kč

Osvětlení u garáží
Předmětem projektu je realizace veřejného osvětlení u garáží na Plešivci u ulic Zvonková a Luční.
Náklady: 215 000 Kč
Slupenec
Přemístění recyklačního místa
Cílem projektu je přemístění stávající plochy s kontejnery na tříděný odpad, vybudování zpevněné plochy a oplocení místa.
Náklady: 80 000 Kč

Špičák
Revitalizace dětského hřiště
Postupná revitalizace dětského hřiště, konkrétně doplnění o dětskou houpačku.
Náklady: 74 000 Kč