logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Úpravy parkování v zónách v Českém Krumlově [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Dopravní režim v zónách placeného stání v Českém Krumlově se na přelomu září a října v některých lokalitách mírně upravuje. Město k úpravám přistoupilo na základě podnětů obyvatel, kteří apelovali na změny v režimu. Parkovací místa před domy měli totiž neustále obsazená auty turistů, kteří využívali bezplatného nočního stání.
Lepší organizaci dopravy a zajištění optimálního využití parkovacích kapacit pro obyvatele i návštěvníky očekává od upraveného režimu parkování město Český Krumlov. „Docházelo k tomu, že v zónách parkovali v noci turisté a blokovali místa pro rezidenty. Cílem nových úprav je uvolnit místa pro bydlící,“vysvětluje místostarosta Josef Hermann. Město tak reaguje na požadavky obyvatel, kteří nemají kde zaparkovat, když se večer vrací z práce.
Aktuálně schválené změny dopravního režimu se týkají komunikací v zónách placeného stání, na nichž je provoz regulován parkovacími automaty, kdy dochází k úpravě časového nastavení platnosti těchto automatů v průběhu dne nebo i k úpravě kombinovaného režimu automatu a parkovacích karet.
Nařízením o placeném stání na komunikacích město zřídilo zóny placeného stání členěné do několika oblastí. V těchto oblastech lze organizovat parkování vozidel prostřednictvím parkovacích automatů či parkovacími kartami a tyto režimy kombinovat. Rezidentní kartu si mohou obyvatelé pořídit za 365 korun na rok.
NOVÝ DOPRAVNÍ REŽIM V ZÓNÁCH
Kaplická ulice pod školou– platnost parkovacího automatu bude prodloužena na celý den;
Linecká ulice u hotelu Gold– platnost parkovacího automatu bude prodloužena na celý den s tím, že držitelé parkovacích karet z dané oblasti jsou zde oprávněni parkovat od 18.00 do 8.00 hodin bez poplatku;
Pivovarská ulice– platnost parkovacího automatu bude prodloužena na celý den;
Parkoviště na Špičáku u kina včetně části na tř. Míru– platnost parkovacího automatu bude prodloužena na celý den s tím, že držitelé parkovacích karet z dané oblasti jsou oprávněni zde parkovat kdykoliv bez poplatku;
Plešivecká ulice– platnost parkovacího automatu bude prodloužena na celý den s tím, že držitelé parkovacích karet z dané oblasti jsou oprávněni zde parkovat kdykoliv bez poplatku;
Ulice T. G. Masaryka– v části před školou bude platnost parkovacího automatu zkrácena na dobu od 8.00 do 18.00 hodin a v další části ulice, kde platí smíšený režim, bude platnost parkovacího automatu zkrácena na dobu od 8.00 do 18.00 hodin s tím, že držitelé parkovacích karet jsou oprávněni v době platnosti automatu využívat tato parkovací místa bezplatně a v době od 18.00 do 8.00 hodin jsou místa vyhrazena pouze pro držitele parkovacích karet z dané oblasti;
Fialková ulice u plaveckého bazénu– platnost parkovacího automatu bude prodloužena na celý den s tím, že držitelé parkovacích karet z dané oblasti jsou oprávněni parkovat v části za plaveckým bazénem kdykoliv bez poplatku.
Objížďková ulice u čerpací stanice– platnost parkovacího automatu bude prodloužena na celý den. Zároveň zde dojde k úpravě ceníku parkovného: prvních 45 min. – 5 Kč, prvních 90 min. – 10 Kč, každá další hodina – 40 Kč)
„Zpoplatnění parkování u čerpací stanice se může zdát nepopulární, obyvatelé tu byli zvyklí parkovat zdarma večer a v neděli odpoledne, když šli do divadla. Nicméně náhradou za to je parkoviště na autobusovém nádraží, kde mohou odpoledne parkovat s bodovou kartou za dvě koruny na hodinu,“dodává Josef Hermann.
Bodovou kartu mohou lidé zakoupit v Infocentru na náměstí Svornosti za 300 korun, přičemž 200 korun činí nabitý kredit. Kartu lze uplatnit na parkovištích P1, P2, P3 a P5, od 10.00 do 14.30 hodin je platný tarif 40 korun na hodinu, od 14.30 do 10.00 hodin platí zvýhodněný tarif 2 koruny na hodinu.