logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Slavnosti pětilisté růže uctí ženy rožmberského rodu [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Víkend 21.–23. června 2019 patří v Českém Krumlově Slavnostem pětilisté růže. Tématem 33. ročníku je setkání znesvářených bratrů Viléma a Petra Voka z Rožmberka, které zprostředkovala jejich sestra Eva v roce 1589 na Krumlově.
Letošní Slavnosti pětilisté růže budou poctou všem ženám rožmberského rodu. Téma usmíření bratrů Viléma a Petra Voka, kterého se před 430 lety ujala jejich sestra Eva z Rožmberka, se promítne do hlavního i doprovodného programu. Setkání na Krumlově v létě 1589 začíná v sobotu v 11.00 hodin v Rybářské ulici předáním gondoly, daru Petru Vokovi k padesátým narozeninám. „Po projížďce na italské gondole dorazí sourozenci Eva, Petr a Vilém na náměstí, kde proběhne přivítání hofmistrem. V rámci večera předvede hofmistr s Evou společně s krumlovskými ochotníky bratrům divadelní představení z historie rodu Rožmberků, zvláště pak odkaz na legendu o původu pětilisté růže Rosa Rosensis, který dle uvedené legendy počíná u samotné bohyně Afródité. Cílem setkání je usmíření bratří, a tak celá akce poukazuje na rodovou jednotu a svornost,“vysvětluje ředitel Městského divadla a organizátor slavností Jan Vozábal.
„Pro režijní a scénáristickou spolupráci jsme oslovili Stáňu Kočvarovou a Sylvu Malinkovou z českobudějovického divadla Studio dell´arte,“dodal Jan Vozábal.Z jejich dílny pochází takéletošní novinka slavností,improvizovaná vystoupení na třech místech po trase kostýmovaného průvodu před jeho průchodem městem. Členové Divadelního klubu Českokrumlovská scéna a ŽAS Homole sehrají v rolích služebnictva krátké improvizované dialogy o dění ve městě i na zámku, slavnostech, přicházejících šlechticích a měšťanech, o zvycích, módě a možná dojde i na šuškandu.
OZDOBENÁ VĚŽ
Zámecká věž bude u příležitosti slavností vypadat jako na konci 16. století, kdy zavlády Viléma z Rožmberka prošla renesanční přestavbou a Bartoloměj Beránek-Jelínek věž i Hrádek vyzdobil figurálními malbami. V současnosti je zámecká věž bez této figurální výzdoby a zdobí ji pouze prázdné niky. Původní podobu této dominanty města připomenou po dobu letošních slavností čtyři obří plátna o rozměrech 6,5 x 3 metry orientovaná na všechny světové strany z dílny malíře a restaurátora Karla Hrubeše a českokrumlovského neformálního seskupení hrajících neherců PRORADOST ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích a Státním hradem a zámkem Český Krumlov. „Motivy figur jsou propojené se symbolikou čtyř živlů, tak jako tomu bylo v době Posledních Rožmberků. Sever symbolizuje zemi, západ vodu, jih oheň a východ vzduch,“doplňuje Jan Vozábal.
KOMPONOVANÉ PROGRAMY S KOŇMI, ALEGORICKÉ VORY A PĚT PRŮVODŮ
Slavnosti se budou ve větší míře věnovat ukázkám drezury koní, které se v minulých letech těšily velkému zájmu diváků. „Po úspěšné spolupráci s Petrem Nůskem A.R.G.O., Petrem Barvíkem a Stájí Trojan na organizaci rytířských turnajů v Pivovarských zahradách letos společně nabízíme programovou novinku drezúrních vystoupení a komponované programy s koňmi v hlavní roli,“uvádí Jan Vozábal.
V průběhu slavností projde městem celkem pět velkolepých průvodů, z toho dva noční ohňové. Deset scén v historickém jádru města nabídne dvě stě programůhistorické hudby, divadla, šermu a tance nejenom z období gotiky a renesance. Součástí programu budou také kejklířská a ohňová vystoupení, dobové hry pro malé i velké návštěvníky, dobové trhy na zámku a ve městě a samozřejmě i nabídka historických pokrmů. V Pivovarských zahradách se budou k ochutnání dobové a staročeské speciality, originální krumlovské pivo včetně pivních speciálů.
V programu nebudou chybět alegorické vory na řece Vltavě nebo slavnostní ohňostroj nad zámkem. Do programu se zapojují místní umělci a spolky, z 80 účinkujících souborů je čtvrtina z Krumlova.  Vystoupízde také zahraniční hosté z Německa.
Návštěvníci nemusí jen pasivně sledovat program, ale mohou se zapojit, například v městském parku bude připraveno dobové vojenské ležení, které dovolí nahlédnout do historie a také se zúčastnit nejrůznějších aktivit. V Pivovarských zahradách a v městském parku jsou pak připraveny hry pro malé i velké. A návštěvníci mohou též využít možnosti projížďky na vorech po Vltavě, přívozu přes řeku Vltavu v Myší díře a v letošním roce i projížďky na originální italské gondole.
Vstupné organizátoři zachovávají stejné jako loni, vstupenka pro dospělého vyjde na 300 korun, zvýhodněné vstupné pro krumlovské občany zůstává na stokoruně. Rozpočet slavností činí 4,6 milionu korun.
V minulém roce na slavnosti přijelo 23 481 návštěvníků a celkem od roku 1990 do 2018 navštívilo slavnosti 497 066 lidí. Letošní slavnosti se tak dočkají půlmiliontého návštěvníka.
Více informací k programu, mapu města s vyznačenými scénami a trasami průvodůnaleznete na oficiálních stránkách akce www.slavnostipetilisteruze.eu. Na stránkách je možné také vyhledávat v programu konkrétního účinkujícího. Praktickou aplikací je i stránka www.slavnostipetilisteruze.eu/ted, kde se zobrazuje aktuální program.
VSTUPNÉ

 • Jednodenní:
  dospělí – páteční vstupné 200 Kč / 9 EUR
  dospělí – sobotní vstupné 300 Kč / 13 EUR
 • Dvoudenní (permanentní):
  dospělí – vstupné 300 Kč / 13 EUR
  organizované skupiny, hromadné objednávky – vstupné 250 Kč / 11 EUR
  studenti – vstupné 150 Kč / 7 EUR, pro držitele ISIC, ITIC karet
  děti do 15 let – vstupné 75 Kč / 3 EUR
 • Vstup zdarma:
  děti do 10 let
  návštěvníci v historických kostýmech (gotika, renesance, baroko)
  držitelé ZTP a ZTP/P
  Pořadatelé:
  Město Český Krumlov
  Městské divadlo Český Krumlov o.p.s.
  Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.
  Hanička Pelzová – koordinátor trhu
  Generálním partnerem je Budějovický Budvar, n.p.
  Hlavními partnery jsou:
  Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, FRONIUS Česká republika s.r.o., Schwan Cosmetics CR, s.r.o.
  Partnery jsou:
  Historický pivovar Český Krumlov, IRO stavební s.r.o., Kámen a písek, spol.  s r.o., Povltavská stavební společnost s.r.o.,  Státní hrad a zámek Český Krumlov,VIDOX s.r.o.
  Mediálními partneryjsou Českokrumlovský deník, Českokrumlovská televize.
  Organizátoři děkují všem partnerům za podporu 33. ročníku Slavností pětilisté růže!
  Podrobné informace o Slavnostech pětilisté růže naleznete nawww.slavnostipetilisteruze.eu nebo www.ckrumlov.info/slavnosti

  INFORMACE PRO NOVINÁŘE
  V případě vašeho zájmu navštívit slavnosti města a zpracovat reporty pro média, vás prosím o jmenovité nahlášení účasti na email: petra.nestavalova@mu.ckrumlov.cz.
  Na základě přihlášky vám bude vystavena PRESS vstupenka, kterou si budete moci vyzvednout v Městském divadle Český Krumlov, a to od pátku 21. června 2019 od 10.00 hodin.