logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Tisková zpráva k dokončení projektu „Přestupní terminál Český Krumlov“

K 31. 5. 2019 došlo k faktickému dokončení projektu „Přestupní terminál Český Krumlov“, jehož investorem a provozovatelem je Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r. o. Realizace je podpořena přidělením dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 42,5 mil Kč, což pokrývá více než polovinu celkových výdajů na vlastní realizaci díla, které činí 81 956 000 korun. Tyto výdaje byly vynaloženy na úhradu dodávek stavebních prací jednak hlavní stavby autobusových stání v krytých perónech, navazující parkoviště osobních automobilů, související přístupové komunikace a na úhradu dodávek moderních technologií informačního systému pro dopravce a cestující a technologie řízení a obsluhy vjezdů a výjezdů na plochy autobusového nádraží a plochy parkoviště.

Výsledkem jsou nově vybudovaná krytá nástupiště v celkovém počtu 15 stání a parkoviště s celkovou kapacitou 117 stání osobních automobilů a 32 stání pro kola a jednostopá vozidla. K dispozici je i možnost dobíjení elektromobilů instalované ve spolupráci s firmou E.ON. Všechny plochy jsou vybaveny novým ekologickým veřejným osvětlením, jsou pod dohledem kamerového systému a uživatelům areálu je k dispozici veřejně přístupná síť wifi. Projekt výrazně přispěl k vyšší bezpečnosti pohybu chodců nejen ve vlastním areálu nádraží, ale i na přístupových cestách. Směrem k areálu byly provedeny zásadní úpravy na přechodech pro pěší směrem k nemocnici, které jsou zrealizovány podle nejnovějších trendů bezpečnosti pohybu pěších.

Přestupní terminál slouží především pro obsluhu autobusových linek zajišťující regionální dopravní obslužnost a pravidelných linek dálkové dopravy. Tito uživatelé placených dopravních služeb za užívání areálu hradí poplatky z jednotlivých vjezdů, což projektu zajišťuje zdravou ekonomiku a udržitelnost na dobré úrovni poskytovaných služeb provozovatelem terminálu. Zastávky však mohou být využívány pro řadu příležitostí, kdy krumlovské organizace potřebují zajistit odjezdy a příjezdy z bezpečného komfortního místa pro své občasné hromadné přepravy osob.

Pro zvýšení kvality celého areálu byly realizovány i drobné úpravy budovy autobusového nádraží, kde ještě bude během letošního roku znovu obnoven provoz bistra a prodeje tiskovin a rovněž zde bude do letní sezóny instalována automatická úschovna zavazadel. V nejbližších dnech by měl celý areál přejít již do režimu zkušebního provozu, kde na základě vyhodnocení zkušeností a předložení provozních měření by mělo do konce roku 2019 dojít k finální kolaudaci díla.

U příležitosti dokončení projektu zve Českokrumlovský rozvojový fond a město Český Krumlov ve spolupráci s partnery E.ON a Historickým pivovarem Český Krumlov širokou veřejnost na zábavní nedělní odpoledne 9. 6. 2019 od 16.00 hodin v areálu autobusového nádraží Český Krumlov.
Ing. Miroslav Reitinger
jednatel společnosti Českokrumlovský rozvojový fond spol. s. r.o.
tel: 380 704 611
reitinger@ckfond.cz
Informace k realizaci:
Generální dodavatel hlavní stavby – STRABAG a.s.,
stavbyvedoucí Ing. Martin Bartyzal, Ladislav Honner
oblastní manažeři Ing. Lukáš Babka, Jan Michalec
Generální projektant – A8000 s.r.o
Ing. Arch. Martin Krupauer, Ing. arch. Petr Hornát
Inženýrská činnost a koordinace BOZP – Mauring s.r.o.
Ing. Lukáš Frček, Zdněk Hanzálek, David Jakubec, Ing. Miroslav Švec
Dodavatel informačních technologií – Apex spol. s r.o.
Dodavatel technologií automatického řízení vjezdu a výjezdů – Designa Parking & Access s.r.o.
Hlavní zástupce investora ve věcech technických – manažer projektu – Ing. Tomáš Palouda