logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Český Krumlov se zaměří na systematické využívání digitálních technologií v dopravě, správě města i při poskytování služeb občanům [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Chytré řízení dopravy, datově řízené město, ale i efektivnější svoz odpadu zahrnuje digitální strategie, kterou má nově zpracovanou město Český Krumlov. Pomocí moderních technologií a využitím konceptů pro budování takzvaných chytrých měst chce město usnadnit život obyvatelům a zefektivnit správu.

Konceptem Smart City se Český Krumlov zabývá dlouhodobě, konkrétní představy a vize bylo ale potřeba ukotvit v koncepčním dokumentu, na který budou moci navazovat podrobné akční plány a konkrétní projekty. Proto byla vytvořena Digitální strategie města, která v návaznosti na předchozí strategické dokumenty stanovila oblasti, jimž se bude město prioritně věnovat. Jsou to především moderní digitální služby pro veřejnost včetně řešení v oblasti dopravy, udržitelný cestovní ruch s užitkem pro místní obyvatele a efektivní správa města.

„V dopravě jde například o projekty týkající se rozšíření a modernizace MHD, systémy pro řízení dopravy, dopravní navigační systém nebo smart parking,“uvádí starosta Dalibor Carda.

Pro místní obyvatele chystá Krumlov např. Kartu Krumlováka, která umožní čerpat různé služby od vjezdu na parkoviště, přes vstupy do městských sportovišť, až po návštěvnické slevy do kulturních zařízení.

„Chceme za pomoci moderních technologií zlepšovat kvalitu života ve městě, kultivovat podnikatelské prostředí a v neposlední řadě i zefektivnit řízení města,“zmiňuje starosta nastíněnou vizi.  

Jelikož strategie pokrývá město i s jeho organizacemi, je nezbytné pro úspěšnou implementaci uvedené vize, strategických priorit a jednotlivých projektů zajistit jednotné projektové řízení. To je společně s ustanovením komise, která by měla být řídícím a dohledovým orgánem, úkol pro letošní rok.

Zároveň je potřeba začít uplatňovat základní principy definované strategií ve všech připravovaných ale i rozpracovaných projektech. Jde jak o principy primárně související s projekty v oblasti IT, tak o principy, jejichž využití může být širší a měly by být aplikovány napříč rozvojovými městskými projekty. „Standardizovat zadávací podmínky a aplikovat stanovené principy v oblasti informačních technologií je klíčové pro zajištění budoucího přístupu k datovým zdrojům, možnost integrace používaných systémů a nezávislosti na konkrétním dodavateli,“doplňuje Jan Lippl, vedoucí oddělení ICT českokrumlovského městského úřadu.

Výchozím podkladem pro vytvoření Digitální strategie byl Strategický plán rozvoje města, který reflektuje aktuální potřeby města a obyvatel. Na něj navázaly další dílčí dokumenty, jako např. Komplexní dopravní studie nebo Analýza vyspělosti Smart City, ze kterých Digitální strategie dále vychází. Dlouhodobá vize je koncipována na 10 let. Konkrétní projekty by měly být plánovány a revidovány každý rok s ohledem na neustály technologický vývoj a s přihlédnutím k personálním a finančním možnostem.  

Celý dokument Digitální strategie je k dispozici na www.ckrumlov.cz.