logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Kaplické zastupitelstvo schválilo parametry zadávací dokumentace pro rekonstrukci městského venkovního koupaliště [VIDEO UVNITŘ]

Varianty rekonstrukce venkovního koupaliště projednali zastupitelé města Kaplice. Starosta Kaplice Pavel Talíř uvedl, že se zastupitelé s návrhy seznámili již na neveřejném pracovním jednání. Veřejnost se seznámila s některými příklady řešení, například v Prachaticích, Borovanech a v Horní Stropnici. V minulosti se diskutovalo řešení biotopu, ale objevily se také návrhy na výstavbu „nerezové“ varianty po vzoru nedalekého Velešína. „Ukážeme si, jaké jsou naše reálné možnosti a případně bychom mohli vybrat jednu z nabízených možností a říct si, co dělat dál,“ řekl místostarosta Kaplice Libor Lukš. Koupaliště Hulák v Prachatických má co do vodní plochy 800 metrů čtverečních. Používá pitnou vodu s úpravou a filtrací, voda se čistí chemicky a desinfikuje. Koupaliště disponuje dětskou částí, atrakcemi i plaveckou částí. Bazén je vyhříváný, což pochopitelně výrazně zvyšuje náklady na provoz. Prachatice investovaly 55-60 milionů korun a využily úvěr. Ročně vyjdou provozní náklady na cca 1,7 milionu korun. Tržby nedosahují takové výše, aby pokryly náklady. Město bazén dotuje asi 400 tisíci. Aktuálně město Prachatice investuje do nového krytého plaveckého bazénu, který by měl stát zhruba 60 milionů korun. Biotop, tedy koupaliště s přírodní formou čištění, mají v Borovanech. Jedná se spíše o „velké brouzdaliště“ a z hlediska údržby kvality vody se jedná o náročnou variantu. V horkých letních měsících totiž takové koupaliště bojuje s fytoplanktonem, kdy voda „kvete“. Podobná koupaliště se začala rozvíjet zhruba od roku 2011 a našla uplatnění zejména v domácím prostředí. Ve velikosti městského koupaliště je taková akce větším rizikem. „Modrá voda“ a nerezové vany jsou nejběžnějším trendem současnosti. Nerezová vana je vyložena umělohmotnou fólií, voda prochází pískovou filtrací a pak chemickou úpravou. „Na první pohled je to nepříliš složitá chemicko-filtrační laboratoř,“ uvedl Libor Lukš k řešení, které nabízí Horní Stropnice. Areál je velmi podobný tomu, který již nyní funguje v Kaplici. Roční náklady jsou do 300 tisíc korun, vstup je zdarma a o areál se stará správce, který provozuje místní kiosek. Na zimu se koupaliště vypouští. Borovanský a Hornostropnický bazén vyšel zhruba na 22 milionů korun, provozní náklady mají v Horní Stropnici nejnižší, se zápornou roční bilancí do 300 tisíc. Nedaleký Velešín postavil koupaliště také za zhruba 22 milionů korun. V Kaplici je přírodní areál v zátopovém území Malše, koupaliště využívá tekoucí vodu z řeky. Jedná se o jedno z největších koupališť u nás, co do rozsahu vodní plochy. Po zahájení rekonstrukce v roce 2018 budou práce pokračovat v letošním roce, bohužel bude reklamována úpravna vody v novém dětském bazénu. V návaznosti na rozhodnutí zastupitelstva bude zadána projektová dokumentace. Oproti původním 6000 metrům čtverečním by se plocha měla změnšit asi na třetinu a měla by sloužit jak neplavcům, tak plavcům a milovníkům atrakcí. Ideální by bylo zachovat místo, na kterém se bazén nyní nachází, a modernizovat čerpání z řeky. V samostatně stojícím objektu by mělo vzniknout technologické zázemí. K realizaci město přistoupí nejspíše v roce 2020, když v letošním roce bude dokončena projektová dokumentace. Proti povodním by měl sloužit ochranný val. Objem současné nádrže, který nebude využit pro bazén, by měl být použit pro akumulační nádrž a zbytek objemu by byl zavezen zeminou. V diskusi zastupitelů pochopitelně zazněla otázka ceny. Podle zadávací dokumentace a následného stanovení ceny se zastupitelé finálně rozhodnou o výstavbě či výběru konkrétní varianty rekonstrukce. Osloveni budou nejdříve projektanti, kteří již mají zkušenosti s takovými projekty v oblasti Kaplicka. „Už teď máme rozhozené sítě, ale pochopitelně se prakticky budeme tímto zabývat až po schválení zastupitelstvem,“ doplnil Libor Lukš k dotazu zastupitele Václava Mocka a společně se starostou Pavlem Talířem upozornili, že je nutné řešit co nejjednodušší tvary koupaliště a sázet na zkušenosti projektantů a dodavatelů více, než jen na projekty hezké na pohled. Josef Kaloš v diskusi požádal, aby se zastupitelé pozitivně pustili do díla a posunuli projekt dopředu, namísto některých pesimistických připomínek. Šéf kaplické kultury a zastupitel Stanislav Trs doplnil, že je třeba si uvědomit, že se jedná o součást občanské vybavenosti. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy zadání projektové dokumentace s jasně stanovenými body. Hlavními kritérii je betonová vana, přírodní voda z přilehlé řeky, odpovídající technologie čištění a úpravy vody a změna vodní plochy bazénu do 1800 metrů čtverečních. Projekt by měl zohleďnovat využití pro plavce, neplavce i děti (herní prvky, atrakce).