logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Nominujte kandidáty na Cenu města Český Krumlov

Do konce března můžete zasílat nominace svých favoritů na Cenu města Český Krumlov za rok 2018.
Vaše návrhy můžete zaslat přímo z webového formuláře nebo je doručit na adresu města Český Krumlov, oddělení Kanceláře starosty, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov. Nominace může být sepsána volnou formou, musí však obsahovat tyto povinné údaje: jméno a adresu nominovaného kandidáta, zdůvodnění předkládaného návrhu, jméno a adresu navrhovatele.
Cena města Český Krumlov je určena fyzickým osobám, seskupením fyzických osob či právnickým osobám za významné počiny v minulém roce. Uznání v podobě dlažební kostky se skleněnou kapkou odráží přínos k rozvoji či prezentaci města, k obohacení života jeho obyvatel především v činnosti kulturní a umělecké, podnikatelské, sociální nebo sportovní. Cena města Český Krumlov může být rovněž morální odměnou za soustavnou činnost vyvíjenou v těchto oblastech.
O udělení Ceny města Český Krumlov bude rozhodovat zastupitelstvo města na dubnovém zasedání. 
Další informace jsou k dispozici na stránkách www.ckrumlov.cz/cenamesta.