logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Mapová aplikace provede plánovanými cyklostezkami v Českém Krumlově [TISKOVÁ ZPRÁVA]

V následujících dvou letech vznikne na území Českého Krumlova síť cyklotras, která propojí centrum města s okrajovými částmi. Jednotlivé úseky přehledně zobrazuje interaktivní mapa, která popisuje nejen délku, šířku a vedení trasy, ale například i použité materiály k výstavbě.
Český Krumlov aktuálně zahajuje výběr dodavatele na stavbu cyklostezek, které usnadní pohyb pěších a cyklistů po městě. Nové trasy jsou koncipovány tak, aby navazovaly na železniční i autobusovou dopravu a občané města tak mohli kombinovat různé způsoby dopravy.
Vlastní výstavba cyklostezek bude probíhat ve dvou etapách. V rámci první etapy bude realizována páteřní trasa cyklostezky podél komunikace I/39 v ul. Chvalšinská, a to od autobusové zastávky Špičák přes Jelení zahradu k ul. Chvalšinská, dále podél ul. Chvalšinská k odbočení na Staré Dobrkovice a přes novou lávku k napojení na stávající cyklostezku „Stará Chvalšinská“. Stavba první etapy je naplánována do konce roku 2019.
V roce 2020 pak dojde k realizaci druhé navazující etapy, kdy bude vybudována cyklostezka v místě odbočení ke sportovní hale přes novou lávku k plaveckému bazénu a dále ul. Fialková a nově budovanou serpentinou na ul. U Berkovky. Odtud bude pokračovat po ul. tř. Míru k železniční stanici Český Krumlov. „Dojde tím k propojení městské části Nádražní Předměstí se sportovním areálem. Při cestě do centra města se tak pěší, cyklisté, nebo maminky s kočárky budou moci vyhnout provozu na frekventovaných komunikacích,“uvádí starosta Dalibor Carda.
V obou etapách dojde k vybudování nových komunikací s tím, že v některých úsecích bude cyklotrasa vyznačena na stávajících komunikacích.
Součástí projektu je vybudování dvou nových lávek přes Polečnici, u Starých Dobrkovic a u sportovní haly, kde dosud funguje provizorní lávka. Projekt zahrnuje i umístnění kolostavů. Stojan s 10 místy je v plánu u železniční stanice, 10 míst v blízkosti Jelení lávky a 8 míst u Gymnázia Český Krumlov.
V navržených trasách, jejich parametrech i způsobu stavby se lze přehledně orientovat v interaktivní mapě, kterou pro obyvatele připravilo město. „Veřejnost pochopitelně zajímá, kudy cyklostezka povede, nebo jakým způsobem se celá stavba bude realizovat. Právě pro přehledné podání informací slouží souhrnná mapová aplikace, ve které se lze komfortně orientovat,“doplňuje místostarosta Martin Hák.
Aplikace je dispozici na https://arcg.is/1TP4je.
Souběžně město také připravuje webovou aplikaci, kam by mohli občané zadávat své náměty a tipy pro navržení a doplnění stávajících cyklotras.
Předpokládané náklady na vybudování stezky činí 32 milionů korun. Městu se podařilo na projekt získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 17,7 milionů korun.