logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Rozpočet města v rozporu s přáním koalice

Ve čtvrtek dne 20.12.2018 byl schválen rozpočet města hlasy koalice. Jde o zásadní dokument, který by měl naplnit Programové prohlášení koalice, které není po více než měsíci vládnutí na světě.

Abychom mohli hodnotit hlavní ukazatele rozpočtu, vrátíme se do chváleného rozpočtu minulého roku. V tomto rozpočtu byly celkové příjmy 342 mil. Kč a celkové výdaje 355 mil. Kč. Schodek rozpočtu činil 13 mil Kč, které jsme si museli vypůjčit, a to velkoryse v částce 40 mil. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2019 má celkové příjmy 390 mil. Kč a celkové výdaje 365 mil. Kč. Vzniká tak přebytek ve výši 25 mil. Kč.

Náhodný pozorovatel by se radoval z přebytku rozpočtu, který bude použit na investice popsané v koaliční dohodě ze dne 8.11.2018. Skutečnost je však jiná. Vzhledem k vysokým úroků bude potřebné v blízké budoucnosti splatit úvěry města ve výši 49 mil. Kč. Udává-li rozpočet splácení jistiny dluhu ve výši 5.mil Kč v roce 2019, pak přesouvá splácení jistiny nového úvěru ve výši 40 mil. Kč do budoucích let. Proto investiční možnosti budoucích let jsou omezené.

Správný hospodář by celý přebytek běžného rozpočtu použil na investiční výdaje. Z přebytku běžného rozpočtu ve výši 43 mil. Kč bude uhrazen schodek kapitálového rozpočtu ve výši 18 mil. Kč. Pak zbývá 25 mil. Kč a při splacení jistiny v rozpočtované výši 5 mil. Kč zbývá 20 mil. Kč nebudeme-li uvažovat nerealizované výdaje roku 2018. Tím že došlo ke zvýšení úroků minulého roku z 0,2 mil. Kč na nově rozpočtovanou částku 0,7 mil. Kč, tj. o 0,5 mil. Kč, je 20 mil. Kč z přebytku použito na splacení úvěru ve výši 40 mil. Kč přijatého v roce 2018.

Koaliční dohoda hovoří o nejvýznamnějších investicích: koupě čistírny odpadních vod s obchvatným kanálem, výstavba nových nájemných bytů, dokončení opláštění zimního stadionu, rekonstrukce areálu hřbitova, rekonstrukce Lazebnického a Benešova mostu atd. Na tyto investice nejsou v kapitálovém rozpočtu města vyhrazeny žádné výdaje. Naopak jediným podstatným investičním výdajem bude cyklostezka Chvalšinská ve výši 14 mil. Kč. Pak se můžeme oprávněně ptát, zdali volební sliby koalice nebyly jen pouhým přáním, které nelze realizovat bez podstatného zvýšení příjmů, o kterém staronové vedení města hovoří již více než rok.

Miroslav Máče, zastupitel (zvolen za KSČM)