logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Krumlov bude hospodařit s přebytkem 25 milionů korun. Rozpočet schválili zastupitelé [VIDEO]

Celkové příjmy 389,5 milionu a výdaje ve výši 364,9 milionu korun, saldo 24,7 milionu. To je rozpočet Českého Krumlova pro rok 2019. Pro hlasovalo 13 a proti 6 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel. Jak bude rozpočet města vypadat, předložil zastupitelům ve čtvrtek 20. prosince místostarosta Josef Hermann. “Rozpočet se připravoval už od září, na celý rozpočet byl vyvíjen tlak na výdaje poměrně jednoznačně a soustředně na růst osobních nákladů,” vysvětlil místostarosta města. V městských společnostech, jako je například Městské divadlo, došlo ke zvýšení osobních nákladů. U divadla bylo požadavku jeho vedení vyhověno ze dvou třetin. Městské divadlo provozuje Kláštery, které jsou pokaždé trnem v oku zejména opozičních zastupitelů. I koalice však uznává, že by ráda předložila řešení nižší ztráty provozu. Podle místostarosty Hermanna byly však plány na snížení ztráty na čtyři až pět milionů korun ročně pouze přání, ztráta naopak vzrostla. Po dobu udržitelnosti projektu, do kterého šly nemalé dotační peníze, nemůže být nic v tomto objektu provozováno pro zisk. Zaměstanci dostali přidáno po deseti letech až v roce 2017 o pět procent, vloni o další dvě procenta. Hrubá mzda tak činí, po nezbytných personálních opatřeních, 25 500 korun. Navýšení mzdových požadavků se týkalo také dalších městských společností a firem a také samotného městského úřadu. Opozice kritizovala přístup k několika tématům, například k opravám mostů v havarijním stavu, či nedostatku prostředků na pořízení a provoz čistírny odpadních vod, která bude brzy velkým tématem, jak zdůraznil zastupitel Vojtěch Němec. Podle informace vedení města bude zastupitelstvo 31. ledna projednávat cenové nabídky na koupi čističky i obchvatu (odvodního kanálu). Zastupitel Zbyněk Toman kritizoval plošné navýšení mezd, tento postup se mu zdá jako “za socialismu – všem stejně”. Zbytečná mu přijde například i funkce městského architekta, která stojí město několik stovek tisíc ročně. Poměrně rozsáhlou diskusi vyvolala plánovaná výstavba cyklostezky, která propojí trasami pro cyklisty a pěší všechny strany Českého Krumlova. V rámci trasy se počítá také s výstavbou několika mostků, které představují největší finanční zátěž projektu. Cyklostezka povede od západu, směrem na Chvalšinskou ulici až ke Špičáku, pod Budějovickou bránou směrem k Trojici a dále Jitoně, což je klíčový koncepční tah. Na sever pak z této cesty odbočí stezka do Českobratrské ulice a pod Kleť, přes známý svah “Berkáč”. V roce 2019 půjde na výstavbu cyklostezky 14,8 milionu, druhá etapa pak do severní části pod Kleť vznikne v roce 2020 za 15 milionů korun. Na tuto akci město čerpá dotaci ve výši 16,5 milionu korun. Někteří zastupitelé poukazovali na to, že namísto cyklostezky by měly být prioritou opravy mostů v havarijním stavu. Podle informace místostarosty Josefa Hermanna je připravována projektová dokumentace pro rekonstrukci mostu Edvarda Beneše, další mosty jsou v pořadí, například včetně Lazebnického mostu v centru města.

Vyjádření starosty Dalibora Cardy, místostarosty Josefa Hermanna a zastupitele Václava Velka ke schválenému rozpočtu města na rok 2019:

Rekapitulace rozpočtu:

Kompletní rozpočet města Český Krumlov a městských společností najdete v samostatném dokumentu ZDE.

Videozáznam jednání Zastupitelstva města Český Krumlov z 20. 12. 2018 ZDE.