logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Finanční výbor má pět zvolených členů, novými členy jsou Ondřej Bartoš a Semjon Patlis. Kontrolní výbor nebyl volen, nikdo nebyl navržen

Opoziční zastupitel Miroslav Máče navrhl, aby se do finančního výboru dostali také lidé, kteří nebyly na žádné z kandidátek. Starosta Dalibor Carda uvedl, že je by mělo být na jednotlivých stranických klubech, aby navrhly své kandidáty do funcí ve výborech. Místostarosta Martin Hák za Společně pro Krumlov – Nezávislí a TOP 09 navrhl Ondřeje Bartoše. Josef Hermann doplnil, že odpovědnost za navržené kandidáty nese strana či hnutí, které takovou osobu navrhlo. Miroslav Máče navrhl Semjona Patlise. Bartoš i Patlis byli zastupiteli zvoleni. Celkem již bylo zvoleno pět členů tohoto výboru z celkových jedenácti. Předsedou výboru byl na minulém jednání zastupitelstva zvolen Roman Kneifl, členy Milan Vaňásek a Hana Procházková.
Na předsedu kontrolního výboru zastupitelé nikoho nenavrhli, proto nebyli volení ani členové tohoto výboru. Dovolba se přesune opět na další veřejné jednání zastupitelstva.